Skip to content

Supportstuga 12 september, om terminsstarten

Möte med administratörer inom forskarutbildningen

Vilka är de viktigaste förbättringarna i Ladok?

Frågestund 25 september: Nyttoanalys gemensam utbildningsdatabas

Kursen ”Grunderna i Ladok” uppdaterad

Påminnelse: genomgång av Ladokforum 28 augusti, 13.00-14.00

Inbjudan till att delta i referensgrupp för utbildning

Uppskattat Ladokforum för frågor och diskussioner

Förändrat utbildningsmaterial för resultatrapportering och studiedeltagande