Ladok

Nyttoanalys av gemensam utbildningsdatabas klar

2019-09-05

Nyttoanalysen är nu klar och rapporten finns här. Den kommer att presenteras på en frågestund i Göteborg direkt efter NUAK-konferensen då lärosätena har möjlighet att ställa frågor om utredningen. Hur arbetet med en eventuell gemensam utbildningsdatabas tas vidare beslutas av Ladokkonsortiets styrelse.

Nyttoanalys gemensam utbildningsdatabas.

Läs mer om uppdraget.