Produktplan

Utvecklingen av Ladok beskrivs i en produktplan som styr verksamheten. Produktplanen innehåller prioriterade mål och vid behov läggs nya mål till och målen prioriteras om mot varandra.

Lyssna gärna när Magnus Mörck, strategisk produktägare för Ladok, berättar om produktplanen för tredje kvartalet 2022: Inspelning produktplan Q3 2022

 

Grovplanering

Innehållet i sprintarna kan du följa på sidan Grovplanering. Observera att detta är ett arbetsdokument som förändras kontinuerligt.

 

2022-06-29 | Webmaster