Plan för utveckling

Vidareutvecklingen av Ladok beskrivs i en rörlig produktplan som styr verksamheten. Produktplanen innehåller prioriterade mål och vid behov läggs nya mål till och målen prioriteras om mot varandra.

Ladok produktplan 210930

Grovplanering

Innehållet i sprintarna kan du följa på sidan Grovplanering. Observera att detta är ett arbetsdokument som förändras kontinuerligt.

 

2021-09-30 | Webmaster