Plan för utveckling

En prioriteringsgrupp med representanter från olika lärosäten hjälper till att sortera och prioritera utvecklingen av Ladok.

Grovplanering

Prioriteringsgruppens arbete  med planering av innehållet i sprintarna kan du följa på Grovplanering av sprintar.
Observera att grovplanen är ett arbetsdokument som förändras kontinuerligt.

Mer detaljerad information

För mer detaljerad information, om vilka ärenden som planeras till vilka sprintar, gå till Underlag för sprintplanering. (sidan kräver Jira-inloggning).

2019-02-18 | Malin Eivergard