Nyheter i Ladok

Uppdatering 23 september – Version 1.532020-09-18 | Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Förbättringar har skett på sidan där resultat rapporteras eller attesteras för en enskild student (”enpersonsrapportering”). Den främsta nyheten är möjlighet att ange resultatnoteringar vid rapportering samt ändra dessa vid ändring av attesterat resultat. Visningen av tillgodoräknanden har också förbättrats.
 • Förändringarna finns presenterade i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet.

Nyheter rörande utdata

 • När en CSV-fil hämtas i Utdata för Studieavgiftsbetalning samt Deltagande kurs framgår numera även information om kurspaketeringstillfället (t.ex. ett programtillfälle).

Nyheter rörande studentgränssnittet

 • Om en student inte kan registrera sig p.g.a. ej erlagd studieavgift så visas nu ett tydligare felmeddelande, där anledningen till hindret visas.

 

Lathundar har uppdateras till den senaste versionen av Ladok. Filmer och e-learningkurser uppdateras inom kort. 

Uppdatering 14 september – Version 1.522020-09-07 | Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

Förbättringar på startsidan:

 • Tydligare uppdelning mellan rapportera och attestera: fliken ”Attestera” används av personer med attesteringsrättigheter, och fliken ”Rapportera” används av personer med rapporteringsrättigheter
 • Alla kurser med studenter som är redo för ”resultat på kurs” listas tillsammans, oavsett vilken termin studenten gick
 • I fliken ”Attestera”går det även att se vilka resultat som inte aviserats till användaren
 • Fliken ”Aviseringar till mig från Ladok” tas bort
 • Förändringarna rörande startsidan finns i lathundar på sidan: Lathundar för planerad funktionalitet.

Förbättringar av vyn där resultat rapporteras in på en student (”enpersonsrapportering”):

 • När det finns ett tillgodoräknande på del av kurs, så visas mer information om grunden för tillgodoräknandet om man klickar på den blå symbolen för TG som visas på raden för modulen.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

 • Det möjligt att ta med ”Andra resultat” som är inlagda av andra lärosäten (med ursprung ”eget lärosäte”) i bevisärenden och som grund i tillgodoräknanden.

Nyheter i utdata

 • I utdata för deltagande kurs och studieavgiftsbetalning framgår mer information om kurspaketeringen under ett informations-i intill kurspaketeringskoden i kolumnen ”läses inom”.
 • I utdata för deltagande kurs, deltagande kurspaketering och utbytesstudier visar periodväljaren perioder bakåt i tiden. Genom att skriva in ett senare år går det att välja framtida perioder.

Nyheter i utbildningsinformation

 • När ett nytt utbildningstillfälle skapas visar periodväljaren nu perioder framåt i tiden. Genom att skriva in ett tidigare år går det att välja tidigare perioder.

 

Lathundar har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok. Filmer och e-learningkurser uppdateras inom kort. 

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.532020-09-21 | Ladoksupporten

Onsdag 23/9, från kl 04:00 till kl 06:00  kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 06:00 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

Genomförd uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.522020-09-14 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.522020-09-11 | Ladoksupporten

Måndag 14 /11 kl 04 till 06 kommer Ladok – produktionsmiljö  påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 06 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.