Nyheter i Ladok

Uppdatering 20 maj – Version 1.482020-05-18 | Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Det är inte längre möjligt att ändra ett attesterat resultat på en modul om ett nytt resultat har börjat rapporteras in på samma modul för studenten. Detta scenario kan t.ex. uppstå för studenter som fått ett underkänt resultat på modulen.
  • Rättning av ett fel som gjorde att klarmarkerade resultat på kurser med s.k. ”enda prov” inte dök inte upp på startsidans attesteringsflik (”Att attestera”).

Nyheter i utdata

  • När CSV-filer hämtas i ”Utdata: Behörighetsvillkor”, ”Utdata: Resultat” samt ”Utdata: Utfärdade bevis” så att du nu får ut alla sökresultat till filen. Du ser även dina valda utsökningsparametrar.
  • I ”Utdata: Behörighetsvillkor” är ”Pågår inom” nu en obligatorisk utsökningsparameter.

Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

Uppdatering 6 maj – Version 1.472020-05-04 | Webmaster

Nyheter rörande intyg

  • Det är nu återigen möjligt att editera intyg som hämtas av personal i Ladok, t.ex. för att kunna signera dem digitalt.

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Det är inte längre möjligt att rapportera in ett nytt modulresultat för en student om man redan har påbörjat en ändring av studentens resultat på den modulen. Detta scenario kan t.ex. uppstå för studenter som fått ett underkänt resultat på modulen.
  • Vid val av examinator som ska aviseras när resultat klarmarkeras eller flaggas för borttag så är det nu bara möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det klarmarkeringen (eller flaggningen) gäller.

Nyheter i utdata

  • När CSV-filer hämtas i ”Utdata: Uppehåll”, ”Utdata: Deltagande kurspaketering”, ”Utdata: Utbytesstudier” och ”Utdata: Studieavgiftsbetalning” så får du nu ut alla resultat till filen. Du ser även dina valda utsökningsparametrar i filen.

Nyheter rörande bevisärenden

  • I bevisärenden är nu rutan med noteringar alltid utfälld, oberoende på ärendets status.


Utbildningsmaterial (lathundar, filmer och e-learningkurser) har uppdaterats till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Planerat underhåll i Jira2020-05-29 | Ladoksupporten

Onsdag, 2020-06-03, kl 13.00 –  kl 17.00 kommer ärendehanteringsverktyget Jira vara stängt för underhåll. Under tiden kan inga nya supportärenden eller beställningsärenden rapporteras in via Ladoksupport och Ladokbeställning i Jira.

Supporten kan nås via supporttelefonen.

Genomförd uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.482020-05-20 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.482020-05-18 | Ladoksupporten

Onsdag, 2020-05-20 från 04:00 till 06:00  kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 06:00 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.