Nyheter i Ladok

Uppgradering 24 november – Version 1.792021-11-22 | Webmaster

Nyheter rörande ärenden

  • I vyn för en enskild student visas nu en indikation på fliken ”Ärenden/Beslut” om det finns ej avslutade ärenden för studenten. Indikationen visar antal ej avslutade ärenden som finns.

Nyheter rörande Examen

  • Nu kan dokumentet ”The Swedish higher education system” (”UHR-bilagan” som refereras till i Diploma Supplement) hämtas direkt i Ladok. Iställningar görs först i systemadministration av personer med behörighet för det. Sedan kan dokumentet hämtas vid förhandsgranskning och utfärdande av bevis i ett bevisärende.
  • Nu kan benämning för bevisbenämning, beviskombination och precisering vara upp till 200 tecken lång. Observera att vid överföring till NyA bryts benämningen vid 140 tecken.

Nyheter rörande forskarnivån

  • I funktionen ”Lägg till studieperiod för flera” visar sökresultatet nu även även deltagare som inte påbörjat kurstillfället ännu.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppgradering 10 november – Version 1.782021-11-08 | Webmaster

Nyheter rörande studentärende

  • Flera förbättringar har genomförts i listning av ärenden: möjlighet att ta bort tilldelning, förbättring av sortering och paginering, möjlighet att välja kolumner. På startsidan visas även vilken ärendekorg ett ärende tillhör.

Nyheter rörande utbytesåtagande (och andra kurser där resultat inte kan rapporteras in)

  • När studieperioden för tillfället har passerats visas nu tillståndet ”Registrerad, perioden passerad” för att förtydliga att studenten varit registrerad men att slutdatum har passerats. Detta gäller kurser (eller motsvarande) där resultat inte kan rapporteras in och därmed inte kan avslutas i Ladok, t.ex. utbytesåtagande. Tänk på att vid filtrering (t.ex. i en deltagandelista) så visas inte tillståndet ”Registrerad, perioden passerad”, istället ska samma alternativ som tidigare användas (”Registrerad, ej avklarad”).

Nyheter rörande examen

  • I bevisärendes kurslista visas vilken kurspaketering som kurs/motsvarande tillhör. Detta visas dock inte ut för tillgodoräknanden.
  • Eventuell titel i bevis kommer nu i möjligaste mån att skrivas ut på samma sida som sin rubrik i bevisdokumentet, även i de fall dispositionsordningen inte är standard. Detta gäller så länge titeln ligger direkt under rubriken i dispositionslistan, alltså inte om exempelvis en kurs lagts in mellan rubrik och titel.
  • Efter byte av bevisbenämning i ett bevisärende visas nu korrekta dokument när man förhandsgranskar.

Nyheter rörande ”Uppnådd andel”

  • Fältet ”Beskrivning” är inte längre obligatoriskt vid dokumentation av ”Uppnådd andel”.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.79.52021-11-30 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2021-11-26 | Ladoksupporten

Problemet med länkning till Eduid och Antagning.se på startsidan i Ladok för studenter är nu löst och det fungerar åter att logga in via Eduid och Antagning.se. 

 

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.79.42021-11-26 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation