Nyheter i Ladok

Uppgradering 22 november – version 2.312023-11-20 | Webmaster

I veckans uppgradering påverkas du endast av små förändringar i Ladok.

Hela sökresultatet tas med när du skapar en adresslista i utdata för studieavgiftshantering.

Uppgradering 8 november – version 2.302023-11-06 | Webmaster

Nyheter rörande tillgodoräknande

När du lägger in moduler som grund för ett tillgodoräkande går det nu att välja flera moduler samtidigt. Kryssa för de som ska användas som grund.

Nyheter i Ladok för studenter

Nu finns det en ny sida i Ladok för utfärdade bevis. Från sidan ”Examen och bevis” kan studenterna klicka in på en utfärdat bevis för att se mer detaljer och kurslista.

 

Nyheter rörande individuella studieplaner för doktorander

Nu levereras en ny hantering av individuella studieplaner (ISP) för doktorander. Det är valfritt för varje lärosäte att börja använda, och varje lärosäte styr när de aktiverar funktionaliteten. Den nya hanteringen innebär att en ISP kan skapas och uppdateras gemensamt av huvudhandledare, doktorand m.fl.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.31.62023-11-24 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.31.52023-11-23 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.31.42023-11-22 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation