Nyheter i Ladok

Uppgradering 15 mars – Version 2.132023-03-13 | Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • I sökvyn för aktivitetstillfällen finns en ny kolumn där datum och tid när aktivitetstillfället senast ändrades visas. Kolumnen är sorteringsbar, så du kan snabbt kan hitta de senast ändrade överst i tabellen.

Nyheter rörande utbildningsinformation

  • Inriktningstillfällen kan numera skapas direkt från fliken ”Struktur” på ett programtillfälle. När inriktningstillfället har skapats så läggs det direkt in i programtillfällets struktur.

  • Det finns nu länkar som leder till sidorna för de utbildningstillfällen eller utbildningar som lagts till i strukturen på ett programtillfälle. Så om du t.ex. klickar in på ett kurstillfälle som ligger i strukturen för ett programtillfälle så kommer du till kurstillfällets sida, överst på den sidan får du dessutom länkar som leder tillbaka till programmet, programtillfället och kursen.

 

Uppgradering 1 mars – Version 2.122023-02-27 | Webmaster

Nyheter rörande inloggning och länkar

  • När du loggats ut på grund av inaktivitet så kommer du numera tillbaka till samma sida som var på tidigare när du loggar in igen.

Tips! Använd bokmärken för att spara sidor eller listor som du ofta använder. Exempelvis kan du söka fram specifika kurstillfällen och sedan spara sidan som bokmärke i din webbläsare. Då kommer du tillbaka till samma utsökning när du går in på bokmärket.

 

Nyheter rörande utbildningsinformation

  • På sidan för ett utbildningstillfälle går det nu att se information om utbildningen. Vilket betyder att du exempelvis kan se information om en kurs samtidigt som du skapar ett kurstillfälle. Klicka på informations-iet högst upp på sidan (efter benämningen på utbildningen) så öppnas ett fönster i högerkanten av webbläsaren.

Nyheter rörande examen

  • Informationen som tidigare fanns i dokumentet ”The Swedish Higher Education System” ingår nu i Diploma supplement.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.13.32023-03-17 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.13.22023-03-16 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.13.12023-03-15 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation