Nyheter i Ladok

Uppgradering 15 september – Version 1.742021-09-13 | Webmaster

Nyheter rörande resultat

 • I översikten i flikarna Rapportera och Attestera går det att ändra vilken version av kursen man arbetar med. När val av version har gjorts så visas det senaste kurstillfället på versionen.
 • Ytterligare användbarhetsförbättringar har genomförts på flera sidor för resultat. T.ex. finns knappar för att välja betyg i enpersonsrapporteringen, det finns en ny väljare för ”Visa moduler” i fliken Resultatuppföljning och sökfältet ”utb.kod” har bytt namn till ”Kurskod” i olika utsökningar rörande resultat och tillgodoräknande.
 • I resultatuppföljning visas 100 träffar som standard.
 • Det går nu även att exportera till CSV från attesteringsvyn.
 • I ”Information om resultat” visas även om klarmarkering gjorts via ombud, t.ex. Canvas.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Det går att kopiera ett redan skapat aktivitetstillfälle. Sök fram aktivitetstillfällen och välj sedan ”Kopiera” i raden för ett tillfälle. Alla fält kopieras då till ett nytt aktivitetstillfälle, vilket kan redigeras innan det sparas.
 • I översikten för aktivitetstillfällen går det att välja vilka kolumner som visas, så att man kan välja att få en mer komprimerad lista.
 • I deltagarfliken visas antalet tillagda studenter samt anmälda studenter tydligare.
 • Aktivitetstillfällen som tillåter studenter med godkänt resultat att anmäla sig visas nu även för studenter som redan har avklarat kursen.

Nyheter rörande examen

 • Det går att styra om bevisdokumentet ska produceras i en sammanfogad pdf (alltså bevis, DS, och eventuell yrkeslärarbilaga sammanfogat) eller om det ska vara separata filer. Inställningen görs för respektive bevistyp (av personer med behörighet för det).
 • I bevisdokumentet hålls nu alltid rubrik för titel och själva titeln ihop, så att titeln aldrig kan hamna på en annan sida än dess rubrik.
 • I bevisärenden är nu kurslistans olika tabeller synkade så att bredden är densamma för dem alla, vilket gör att det ser mindre rörigt ut i de fall studenten har meriter av många olika slag.
 • I bevisärendens kurslistor visas nu kompletterande uppgifter, såsom huvudområde och successiv fördjupning, även för mål i tillgodoräknande av typen kurs.
 • I TG-rutan som visas i kurslistan och i fotnotsvyn i bevisärenden, för kurser som har tillgodoräknande på del av kurs, visas nu information om att beslutsfattare eller examinator saknas i de fall då namn inte finns att tillgå när tillgodoräknandet eller grunden är inkonverterterade från gamla Ladok. (Tidigare visades i dessa fall ”Informationskonverterare Informationskonverterare ” respektive ”ik ik”.)
 • Utseendet på tabellen i Fotnotsvyn har justerats gällande Benämning, Utb.kod, radbrytningar och format för TG Mål/Grund.

Nyheter rörande studentöversikt

 • Indikation (en blå ikon) visas i vyn översikt för student i det fall studenten har: Kontaktuppgifter, utfärdade bevis, grupptillhörighet eller anteckningar

 

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Rättning av redan beslutade tillgodoräknanden går inte längre att koppla till kurspaketeringar med återbud.

 

Lathundar, e-learning och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok. 

Uppgradering 1 september – Version 1.732021-08-30 | Webmaster

Nyheter rörande examen

 • Kolumnrubrikerna alltid kvar överst i bild i ett bevisärende när man skrollar nedåt i kurslistan, dispositionslistan eller fotnotsvyn.
 • Titel på examensarbete (projekttitel) visas i ett bevisärendets dispositionslista på både svenska och engelska.
 • Alla automatiska fotnoter redigeras i bevisärende.
 • Nu förhindras att en tom sida kan hamna sist i bevisdokumentet.
 • Nu lämnas alltid minst ett blanksteg mellan en lång kursbenämning och dess omfattning i kursbevis. Samma sak gäller också mellan en eventuellt lång betygsbenämning och examinationsdatumet.
 • En fotnotssiffra för en benämning i beviset kan inte längre hamna ensam på en egen rad. Om benämningen är så lång att fotnotssiffran behöver flyttas till ny rad så flyttas nu benämningens sista ord ner tillsammans med siffran.
 • Vid tillägg av modul i examen så görs filtreringen av vilka moduler som tillhör vilken kurs på kursinstans istället för på kursbenämning. På så vis undviker man problem om två kurser har samma benämning.
 • Det går längre att koppla en examen till borttagna kurspaketeringsantagningar (t.ex. om studenten lämnat återbud på en utbildning).
 • Vid tillägg av modul i examen så görs filtreringen av vilka moduler som tillhör vilken kurs på kursinstans istället för på kursbenämning. På så vis undviker man problem om två kurser har samma benämning.
 • Nu fungerar huvudcheckboxen i ett bevisärendes kurslista korrekt, oavsett om någon av kursernas checkboxar är inaktiva p.g.a. att modul/moduler från aktuell kurs används i bevisärendet istället för hela kursresultatet.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Vid förberedelse till tillfällesbyte samt då nytt förväntat deltagande skapas så är inte längre ett utbildningstillfälle förvalt.

Nyheter rörande ärende för tillgodoräknande

 • Om en bilaga tas bort i ärendet så visas den inte längre i ärendet.

Nyheter rörande Ladok för studenter

 • Om student lägger in avbrott på kurspaketering så visas underliggande utbildning (t.ex. kurser inom programmet) som berörs innan studenten bekräftar.
 • Om student lägger in återbud på kurspaketering så visas underliggande utbildning (t.ex. kurser inom programmet) som berörs innan studenten bekräftar.

Nyheter rörande forskarutbildning

 • Forskningsarbete (utan angiven omfattning): Om examinerad omfattning anges som 0,0 hp vid resultatrapporteringen så visas 0,0 hp ut i vyerna: översikt för en student, enpersonsrapportering och ändringslogg. Tidigare var fältet i dessa fall tomt.

Nyheter rörande uppföljning

 • I rapporten ”Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu studentens uppgift om avklarad kurspaketering på korrekt kurspaketeringstillfälle, även i de fall studenten har gjort kurspaketeringstillfällesbyte.
 • I rapporten ”Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu studentens avbrott på kurspaketering efter ett kurspaketeringstillfällesbyte på korrekt kurspaketeringstillfälle.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.74.52021-09-17 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.74.42021-09-16 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.74.32021-09-15 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation