Support för nya Ladok

För kontakt med supporten, klicka här.

Du som är lärare eller administratör, vänd dig till Ladoksupporten på ditt lärosäte för frågor och support.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2018-09-26 | Ladoksupporten

Ladok – produktionsmiljö har nu normal belastning. 

En åtgärd planeras för att undvika att prestandaproblemet inträffar på nytt.  

 

 

 

Produktionssättning av nya Ladok för GU och HIS 29-31/102018-09-26 | Ladoksupporten

Göteborgs universitet och Högskolan i Skövdes produktionssättning planeras till perioden 29-31/10 (observera måndag-onsdag). Under denna period fungerar inte merithämtning (LadokPing) mot dessa lärosäten.

Vid produktionssättningen beräknas nya Ladok- produktionsmiljö vara stängd mellan kl 16 30/10 och kl 11 31/10.

Medan produktionsmiljön är stängd kommer inte merithämtning (LadokPing) mot produktionssatta lärosäten, REST-anrop till produktionsmiljön samt integrationen mot NyA att fungera.

Inför produktionssättningen kommer det inte att vara möjligt att ändra identitetsuppgifter, från torsdag 25/10 kl 15 fram till produktionssättningen är klar.

 

Löpande driftinformation kommer skickas ut under produktionssättningen.

 

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport.

Fortsatt driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2018-09-26 | Ladoksupporten

Arbete med felsökning och åtgärder pågår. Det innebär att prestanda i miljön fortsatt kan vara påverkad.

Vi återkommer senast kl 15.00 med mer information.

 

 

Pågående driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2018-09-26 | Ladoksupporten

Vi har just nu en driftstörning i Ladok – produktionsmiljö som påverkar prestandan. Felsökning pågår.

Vi återkommer senast kl 13.00 med mer information.

 

Viktig information avseende servicefönster för planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö2018-09-26 | Ladoksupporten

Torsdag, 27/9 från kl 02.00 till kl 11.00 (OBS, tiden!) kommer Ladok produktionsmiljö påverkas av en konfigurationsändring. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Obs, systemet kommer inte att uppgraderas till 1.12 som tidigare annonserats utan kommer att ligga kvar i nuvarande version.

Den inställda uppgraderingen är en försiktighetsåtgärd inför produktionssättningen av Uppsala universitet och Sophiahemmet (den 3-4/10). För att kunna hantera aktuell produktionssättning, samt de kvarvarande under hösten, måste dock de planerade konfigurationsändringarna genomföras. Det utökad servicefönstret kommer därför att ligga kvar. Vi beklagar de störningar detta medför.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

 

 

Planerade uppgradering i Ladok – produktionsmiljö till version 1.122018-09-25 | Ladoksupporten

Torsdag, 27/9 från kl 02.00 till kl 11.00 (OBS, tiden!) kommer Ladok produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Inför produktionssättningen av Uppsala universitet och Sophiahemmet (den 3-4/10) samt för att kunna hantera övriga kvarvarande produktionssättningar under hösten måste vi genomföra vissa konfigurationsändringar i produktionsmiljön. För att kunna genomföra detta under kontrollerade former tvingas vi tyvärr att utöka service fönstret vid uppgraderingen till version 1.12. Vi beklagar de störningar detta medför.

Senast kl 11.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Förlängd stängning av produktionsmiljön vid produktionssättning av SHH+UU 4/102018-09-24 | Ladoksupporten

Nästa vecka produktionssätts Sophiahemmet högskola och Uppsala universitet i Ladok. På grund av stora datamängder, samt för att göra extra kontroller av databasen efter konverteringen, kommer produktionsmiljön att vara stängd mellan kl 16 3/10 och kl 12 4/10. Produktionsmiljön kommer att vara i läsläge mellan kl 9-12 den 4/10. Miljön öppnas alltså en timme senare än vid tidigare produktionssättningar.

 

Medan produktionsmiljön är stängd kommer inte merithämtning (LadokPing) mot produktionssatta lärosäten, REST-anrop till produktionsmiljön samt integrationen mot NyA att fungera.

Inför produktionssättningen kommer det inte att vara möjligt att ändra identitetsuppgifter, från fredag 28/9 kl 15 fram till produktionssättningen är klar.

 

Löpande driftinformation kommer skickas ut under produktionssättningen.

 

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport.