Nyheter i Ladok

Uppdatering 3 mars – Version 1.622021-03-01 | Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I ”Översikt pågående rapportering” är det nu möjligt att söka fram resultat förberedda för borttagning respektive resultat förberedda för ändring, och avisera dessa till attestant på nytt.
 • I ”Översikt pågående rapportering” länkar personnumren i sökresultaten till respektive students översiktssida.
 • I ”Översikt pågående rapportering”  avmarkeras checkboxarna efter att man gjort en ny avisering, för att minska risken för att man av misstag aviserar samma resultat flera gånger.
 • I ”Enpersonsrapportering” (där resultat rapporteras och attesteras för en enstaka student) har genvägen till den gamla vyn tagits bort.
 • Om ett resultat förbereds för ändring skickas nu avisering (via epost) till vald attestant när ändringen klarmarkeras.

Nyheter rörande att skapa utbildning eller tillfälle

 • Inget värde är längre förvalt i periodväljaren för ”Med planerad start” respektive ”Giltig fr.o.m.” när utbildningstillfälle eller version av utbildning skapas (t.ex. i utbildningsinformation eller vid skapande av individuella åtaganden/tillfälle). Detta då det värde som tidigare varit förvalt i många fall inte är aktuellt för användaren.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppdatering 17 februari – Version 1.612021-02-15 | Webmaster

Nyheter rörande examensbevis

 • Nya automatiska fotnoter lanseras för tillgodoräknanden (olika för om grund eller mål tas med i beviset) och andra meriter som tas med i examensbevis. Dessa fotnoter måste aktiveras manuellt på lärosätet för att de ska börja gälla, och det går att anpassa formuleringen lokalt på lärosätet. Det går även att redigera fotnoterna direkt i bevisärendet. Instruktioner finns i lathunden för bevisförberedelser och lathunden för att handlägga examensbevis.
 • Samma fotnot sätts nu inte två gånger i samma bevis även om två olika kurser tas med som tillhör olika studieordningar men har samma avvikande enhet för omfattning.

Nyheter rörande intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat registreringsintyg som kan hämtas av personal och studenter.
 • Nu finns ett nytt och förbättrat intyg över förväntat deltagande som kan hämtas av personal och studenter.

Nyheter rörande Ladok för studenter

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsuppgifter

 • Om en student som söks fram är etablerad i Ladok så är personnumret en länk som leder direkt till studentens översikt.

Nyheter rörande översikt pågående rapportering

 • Attesteringslänk visas på startsidan även för resultat som klarmarkerats för länge sedan, i de fall dessa aviserats till attestant på nytt.

 

Utbildningsmaterial har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.62.42021-03-08 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Åtgärdad driftstörning i Ladok-produktionsmiljö2021-03-04 | Ladoksupporten

Problemet kopplat till REST-anrop gentemot Utbildningsinformation samt problemet kopplat till automatiska fotnoter är nu rättat i Ladok-produktionsmiljö. Det går åter bra att utfärda bevis.

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.62.32021-03-04 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation