Support för nya Ladok

För kontakt med supporten, klicka här.

Du som är lärare eller administratör, vänd dig till Ladoksupporten på ditt lärosäte för frågor och support.

Driftsmeddelanden

Förtydligande: Produktionssättning för Stockholms universitet och Konstfack 30/10-1/112017-10-23 | Ladoksupporten

För att genomföra produktionssättningen av Stockholms universitet och Konstfack behöver vi hålla nya Ladok produktionsmiljö stängd under totalt ett dygn under perioden 31/10-6/11.

Om den planerade tidpunkten för stängning, från kl 16 tisdag 31/10 till kl 16 onsdag 1/11, inte kan genomföras vill vi därför redan nu avisera om att stängningen istället kan senareläggas under perioden fram till 6/11.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ladoksupporten

Produktionssättning för Stockholms universitet och Konstfack 30/10-1/112017-10-23 | Ladoksupporten

Stockholms universitet och Konstfacks produktionssättning planeras till perioden 30/10-1/11.

Som vi tidigare informerat om finns viss osäkerhet i hur lång tid produktionssättningen tar. Det beror på att de datamängder som nu ska konverteras är lika stora som hela den mängd data vi redan har i produktionsmiljön för nya Ladok för 11 lärosäten.

Målsättningen är att stänga produktionsmiljön från kl 16 tisdag 31/10 till kl 16 onsdag 1/11. Det är i dagsläget inte säkert att den tidplanen håller. Vi aviserar därför att produktionsmiljön för nya Ladok kan behöva tas ner under ca ett dygn under perioden 31/10 – 6/11. Ett driftmeddelande kommer att skickas ut dagen innan produktionsmiljön tas ner.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Ladoksupporten

Pågående driftstörning i MIT-IK2017-10-23 | Ladoksupporten

Helgens IK-körning har inte gått som planerat. Felsökning pågår och körningen kommer startas på nytt. 

Vi beräknar att körningen är klar imorgon.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

Temporär utbildningsmiljö-utb2 – Uppgradering till version 0.90 är klar2017-10-19 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Temporär utbildningsmiljö-utb2 färdig och miljön är redo att användas.

Allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation

Nya Ladok – produktionsmiljö – Uppgradering till version 0.90.2 är klar2017-10-19 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av nya Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Leveransinformation