Nyheter i Ladok

Uppgradering 23 november – Version 2.52022-11-21 | Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

  • Vid resultatrapportering på ett kurstillfälle eller aktivitetstillfälle går det nu att filtrera bort de studenter som har gjort avbrott på kursen. Bocka för ”Dölj avbrott” överst på sidan för att filtrera bort studenterna.
  • Designen på fliken ”Resultatuppföljning” har förändrats något. De största förändringarna är att filtrering på tillstånd (registrerad, avbrott, avklarad) nu görs högst upp på sidan och val av vilka moduler som visas görs via knappen ”Visa moduler” ovanför tabellen.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppgradering 9 november – Version 2.42022-11-07 | Webmaster

Nyheter rörande sök kurstillfällen

  • När kurstillfällen har sökts fram kan man nu även se information om finansieringsform. Välj om kolumnen ska visas via ”Anpassa kolumner”.

Nyheter rörande tillgodoräknande

  • När ett tillgodoräknande ska avse moduler (valet ”Tillgodoräkna som” -> ”del av kurs”) går det nu att även välja moduler från tidigare kursversioner. Det går bara att välja moduler från kursversioner som studenten är eller tidigare har varit registrerad på. Gäller både när studenter ansöker via Ladok för studenter och i ärenden som hanteras i Ladok för personal.

  • När studenter ansöker om tillgodoräknanden via Ladok för studenter kan de inte längre välja moduler som tillsammans motsvarar omfattningen för hela kursen i ”Tillgodoräknas som”. Detta är gjort för att förhindra att studenter som menar att få hela kursen tillgodoräknad väljer att få alla moduler tillgodoräknade, istället för helkurs.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • Länken som leder till kursen (från vyn för ett aktivitetstillfälle) visas nu vilken version som avses.
  • Exporten till CSV från vyn ”Sök aktivitetstillfälle” visar nu även om aktivitetstillfället är inställt.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.5.42022-11-25 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

2022-12-14 kl. 04:00-07:00 kommer Ladok – produktionsmiljö att stängas ned för serverunderhåll. Under pågående servicefönster kommer miljön inte att vara tillgänglig.2022-11-24 | Automatiska systemmeddelanden

Ett tidigare meddelande gjorde gällande att servicefönstret skulle sluta 05:00, men det har visat sig vara otillräckligt.

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.5.32022-11-24 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation