Nyheter i Ladok

Uppdatering 2 december – Version 1.582020-11-30 | Webmaster

Nyheter rörande forskningsarbeten

  • Det är nu möjligt att lägga till nya studieperioder på forskningsarbeten för flera doktorander samtidigt. Detta kräver att användaren har getts behörighet för funktionen. Lathund hittar du här.

Nyheter rörande bevis

  • I betavyn för fotnotshanteringen i bevisärenden och i fotnotsfliken i bevisinformation har några mindre förbättringar genomförts, t.ex. införande av snabbkommandon (ctrl+s för Spara resp esc för Avbryt) och justering av hjälptexter.

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsadresser

  • Vid sökning på identitets- och adressuppgifter visas både efternamn och mellannamn. Om tilltalsnamn är angivet i hos skatteverket så fetmarkeras det i listan.
  • Vid sökning på personnummer och om personenen är avregistrerad, visas avregistreringsorsak i en blå informationsruta.

Nyheter rörande nationell översikt

  • För utbildning och modul utan angiven omfattning så visas nu omfattning i de fall det angivits vid resultatrapportering.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppdatering 18 november – Version 1.572020-11-16 | Webmaster

Nyheter rörande bevishantering

  • Det går nu att lägga upp lokala fotnoter på lärosätet. Dessa läggs in under ”Bevisinformation”, och kan sedan användas som mall för att lägga till fotnoter i ett bevisärende.
  • Det finns en betavy för att hantera fotnoter i bevisärenden. Under en övergångsperiod kan användaren själv välja att visa den nya betavyn eller den ursprungliga vyn. Betavyn gör det bl.a. möjligt att använda de nya lokala fotnoterna.

Nyheter rörande nationella intyg

  • Nu finns ett nytt och förbättrat verifierbart nationellt resultatintyg, som skapas av Ladok istället för av LadokPing. Nationella intyg hämtas av studenter i studentgränssnittet.

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsadresser

  • Nu går det att i Ladok söka fram folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Användare som tilldelas behörighet för detta hittar sökfunktionen under: ”Studiedokumentation” -> ”Avancerat”.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Genomförd uppgradering i Jira2020-12-02 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Jira färdig och det går åter att rapportera in supportärenden och beställningsärenden via Ladoksupport respektive Ladokbeställning i Jira.

 

 

 

 

Genomförd uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.58.22020-12-02 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.

 

 

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – till version 1.582020-11-30 | Ladoksupporten

Onsdag, 2/12 från kl 04.00 till kl 06.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 06.00 kommer miljön fungera normalt igen.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering av Ladok – produktionsmiljö.