Nyheter i Ladok

Uppdatering 12 februari – Version 1.412020-02-10 | Webmaster

Nyheter rörande masshantering av deltagare på kurstillfälle

 • Funktionaliteten ”Ta bort registrering för flera” (som kom vid förra uppdateringen av Ladok) har förbättrats. Nu är det möjligt att ta bort registreringar för studenter som är omregistrerade. Det är även möjligt att ta bort en registrering efter studieperiodens slut, detta kräver dock mer behörighet i Ladok.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Betavyn för resultatrapportering för en student (”enpersonsrapportering”) är nu ordinarie vy, vilket innebär att du kommer direkt till betavyn när du klickar på en kurs i studentens översikt.  Det går fortfarande att växla till den tidigare vyn om man vill.

Nyheter rörande studentgränssnittet

 • Nu kan även studenter begränsa resultatintyg på kurspaketering, tidigare kunde endast personal göra det i Ladok.

Nyheter rörande nationell översikt

 • Nationell översikt visar nu underliggande kurspaketering (alltså t.ex. inriktning) under den överliggande kurspaketeringen (t.ex. ett program) på samma sätt som i fliken ”Översikt”.
Uppdatering 29 januari – Version 1.402020-01-27 | Webmaster

Generella nyheter

 • De URL:er (webbadresser) som används i Ladok har uppdaterats. Om du har sparade länkar eller bokmärken in i Ladok behöver därför du spara dem på nytt.

Nyheter rörande masshantering av deltagare på kurstillfälle

 • Nu går det att ta bort registrering för flera studenter samtidigt. Du kan endast ta bort registreringar på kurstillfällen vars studieperiod inte har passerats ännu. Du kan inte ta bort omregistreringar. Se mer i guiden: ”Hantera studiedeltagande för flera studenter”.
 • Dialogrutan för att ta bort förväntat deltagande för flera studenter samtidigt visar nu även tillfälleskoden för kurstillfället.

Nyheter rörande intyg

 • Om en student har tidigt avbrott på en kurs där hen har ett tillgodoräknande så kommer inte det tillgodoräknandet med på resultatintyget.

Nyheter rörande nationell översikt

 • Betygsskala visas för avklarade moduler eller kurser. I listan visas koden för betygsskalan, hovra över koden med muspekaren för att se benämningen på skalan.
 • Aktörer visas (t.ex. handledare eller huvudhandledare).
 • Filtreringen av innehåll i examen har förbättrats. Nu ser du en lista över alla kurser och annat som ingår i examen. Samtliga kurser som inte gavs på det lärosäte som examen utfärdades vid markeras i listan med det lärosäte som kursen gavs på.
 • För kurser med avbrott så visas inte längre avbrottsdatum i kolumnen för ”Examinationsdatum”. Hovra över ”Avbrott” eller fäll ut raden för kursen för att se avbrottsdatum.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.41.32020-02-18 | Ladoksupporten

I version 1.41.3 ingår rättning av visning av beslutsfattare då beslut om examen fattats utanför systemet och dokumenterats i Ladok.

Obs, även integrationstest-, test- och utbildningsmiljön är uppgraderade.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.41.22020-02-13 | Ladoksupporten

I version 1.41.2 ingår bl a rättning av avisering vid enpersonsrapportering samt i hanteringen av nationella bevistypstexter. Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Genomförd uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.41.12020-02-12 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.