Nyheter i Ladok

Uppgradering 12 maj – Version 1.672021-05-10 | Webmaster

Nyheter rörande resultat

 • I fliken ”Översikt pågående rapportering” går det att söka fram alla typer alla typer av klarmarkering (vanligt resultat, ändring av resultat och borttagning av resultat) i en och samma vy. Defaultläget är att sökningen görs på alla tre klarmarkeringstyper, men det går att välja vilka typer man söker efter. I sökresultatet framgår också vilka klarmarkeringar som är av vilken typ.
 • I fliken ”Översikt pågående rapportering” har sökresultatet justerats så att kurskod visas före kursbenämningen i kolumnen ”Kurs”, och efternamn visas före förnamn i ”Klarmarkerat av” resp. ”Aviserat till”.
 • Om ett ”Annat resultat” ingår i ett tillgodoräknande eller i ett utfärdat bevis tillåter systemet inte längre att man rättar utbildningstyp och/eller omfattning för det andra resultatet.

Nyheter rörande examen

 • Grunder inom ett och samma tillgodoräknande sorteras nu inbördes såväl i bevisärendet som vid skapande av bevisdokument enligt i första hand examinationsdatum, i andra hand benämning och i tredje hand kurskod.
 • Nu tas den automatgenererade rubriken för examensarbete bort ur bevisärendets dispositionslista, och därmed även ur bevisdokumentet. ifall den kurs eller projekttitel som den hänvisar till tas bort. Detta behöver alltså inte göras manuellt längre.
 • Ett fel i fotnotshanteringen har åtgärdats, som gjorde att om en annan merit valts i kurslistan och den samtidigt också ingick i ett valt tillgodoräknande så kunde det bli en extra fotnot för ursprung i själva beviset, som inte syntes i fotnotsvyn i bevisärendet.

Nyheter rörande utdata

 • Utdata – Resultat: Rullistan för att välja period visar terminer bakåt i tiden, istället för framåt i tiden.
 • Utdata – Utfärdade bevis: Rullistan för att välja period visar terminer bakåt i tiden, istället för framåt i tiden.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppgradering 28 april – Version 1.662021-04-26 | Webmaster

Nyheter rörande ”Mina grupper”

 • En grupp kan tas bort
 • Benämning och kod kan ändras för redan skapade grupper
 • Det går att hämta adresslistor för grupper
 • Kolumnbenämningen har ändrats från ”Handledare” till ”Huvudhandledare”

Nyheter rörande resultatintyg

 • Det går att avgränsa intyget på flera kurspaketeringar (både intyg hämtade av personal och i nya Ladok för studenter)
 • Det går att avgränsa på intyget flera utbildningsformer/nivåer (både intyg hämtade av personal och i nya Ladok för studenter)

Nyheter rörande sökning av kurspaketering

 • När en kurspaketering söks fram (i studiedokumentationsfliken) går det att filtrera på utbildningstypsgrupp, t.ex. grund- och avancerad nivå eller forskarnivå.

Nyheter rörande examen

 • Om en ny bevisbenämning väljs för ett bevisärende så behålls nu de resultat vars utbildningstyp får ingå i den nya bevisbenämningen.
 • Om ett resultat tas bort (och därmed inte längre kan ingå i bevisärenden) så låses inte längre bevisärendet. Resultatet rensas istället från kurslistan och bevisärendet kan hanteras.
 • Det går inte längre att utfärda bevis om ett ingående ”Annat resultat” blivit rättat så att utbildningstypen inte längre är giltig för bevistypen, eller om någon av de ingående resultaten har tagits bort ur Ladok.
 • Nu visas information om tillgodoräknande på del av kurs i bevisärendets kurslista även om tillgodoräknandet gäller modul som inte ingår i kursresultatets aktuella moduluppsättning, utan tillhör en tidigare kursversions moduluppsättning.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.67.32021-05-12 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.67.22021-05-12 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Åtgärdad driftstörning i Emrex – Ladok – produktionsmiljö2021-05-11 | Ladoksupporten

Tjänsten Emrex i Ladok – produktionsmiljö fungerar nu åter normalt.