Nyheter i Ladok

Uppgradering 7 juli – Version 1.712021-07-05 | Webmaster

Nyheter rörande sökning av student

 • Om sökning efter studenter ger en unik träff så öppnas studentens vy direkt

Nyheter rörande ej hanterade antagningar

 • Ej hanterade antagningar visas och kan hanteras direkt i studiedeltagandefliken
 • Handläggare kan tilldelas ej hanterade antagningar, det går att tilldela användare som har behörighet att hantera ej hanterade antagningar på lärosätet. Det går fortfarande att hantera antagningen även om man själv inte är tilldelad ärendet.

Nyheter rörande tillfällesbyte

 • När ett tillfällesbyte förbereds så visas varningar på korrekt sätt (alltså innan användaren försöker spara).

Nyheter rörande examen

 • Nu går det att i dispositionslistan redigera rubriker som ska med i ett bevisdokument. (Tidigare behövde man istället ta bort berörd rubrik och därefter lägga in en ny, ifall man ville ändra den.)
 • Kurspaketeringens kod visas vid rättning av utfärdat bevis.
 • I bevisärenden visas numera aktuell students e-postadress högst uppe till höger i ärendet, med en klickbar länk som öppnar ett nytt mejl i användarens standardmejlprogram.
 • Rättning har gjorts så att en inrapporterad titel inte längre riskerar att hamna ovanför rubriken ”Examensarbete” om flera titlar förekommer i samma bevisärende.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • Användbarhetsförbättringar har genomförts, exempelvis har sökfält bytt namn från ”Utb.kod” till ”Kurskod” och ligger först i ordningen samt att kurstillfällen är sorterade efter datum i första hand.

 

Detta är den sista uppgraderingen av Ladok innan sommaren. Nästa uppgradering görs den 18 augusti.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

 

Uppgradering 23 juni – Version 1.702021-06-21 | Webmaster

Nyheter rörande sök kurs

 • På startsidan och sidan ”Kurs” har sökfältet ”Utb.kod” bytt namn till ”Kurskod” och ligger nu först i ordningen.

Nyheter rörande examen

 • Noteringen som automatiskt skapas när studenter ansöker om bevis har utökats och visar nu även information om preciseringar och beviskombination.
 • Kod för kurspaketering (huvudsaklig samt underliggande) visas i rullistan när de kopplas till ett bevisärende.
 • Dimning av knappar gällande rubriker i dispositionslistan fungerar nu korrekt.
 • Meddelandet som visas i bevisärende vid rättning/borttagning av ingående resultat har förtydligats.
 • I bevisärenden sorteras nu även meriterna i kurslistan på ett bestämt sätt, vilket löser problemet med att meriter tidigare ibland kunde ”hoppa runt” i kurslistan vid ur- eller ibockning.
 • Ibland har gränssnittet visat upp flera ”Släpp här”-markeringar när man drar runt kurser och rubriker i dispositionslistan i ett bevisärende. Detta är nu åtgärdat.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Nu visas menyvalet ”Ta bort registrering” även i de fall resultat/tillgodoräknande finns på kursen. Vid borttag av registrering visas istället ett felmeddelande med orsak till att registreringen inte kan tas bort.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Om anmälan ej krävs på aktivitetstillfälle visas inte längre knapparna ”Anmäl” eller ”Avanmäl” i deltagarlistan.
 • Om aktivitetstillfället gäller modul och studenten redan har godkänt resultat på hela kursen kan studenten inte läggas till i deltagarlistan. Detta gäller oavsett om aktivitetstillfället tillåter att studenten anmäler sig trots godkänt resultat eller ej.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Hindret mot att attestera i version 14.1 eller senare av Safari kvarstår, men har förtydligats med ett felmeddelande som visas vid försök till attestering.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.71.42021-08-03 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.71.32021-07-08 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.71.22021-07-07 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation