Nyheter i Ladok

Uppgradering 28 september – Version 2.12022-09-26 | Webmaster

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

  • I förra versionen av Ladok förändrades dialogrutan där man lägger till studenter från ett kurstillfälle på ett aktivitetstillfälle. Den har nu förbättrats ytterligare så att valet av ”Anmäl på en gång” sparas i din webbläsare, så du inte behöver kryssa i/ur valet varje gång.

Nyheter rörande Ladok för studenter

  • När studenter gör studieval via Ladok för studenter så ser de nu även studietakt, studieort och undervisningsform för de kurser som är valbara.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

  • Sökningen i vyn för att dokumentera studieaktivitet och -finansiering har förändrats gällande doktorander som gjort ett tillfällesbyte på kurspaketeringen (ämnet på forskarnivå). Om utsökningen görs för ett halvår som ingår i studieperioden för både det tidigare tillfället (som studenten bytt från) och det nuvarande tillfället (som studenten bytt till) så visas bara det tillfället som studenten nu är aktiv på. Alltså är det nu enklare att hitta rätt tillfälle att rapportera in studieaktivitet och -finansiering för dessa doktorander.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppgradering 14 september – Version 2.02022-09-12 | Webmaster

Nyheter rörande sök kurstillfälle

  • Vyn där du söker fram kurstillfällen har två förändringar som gör att du kan anpassa sidan efter dina behov. Du kan nu både välja vilka sökparametrar och vilka kolumner som visas på sidan. Valet sparas i din webbläsares cookies, vilket gör att du kommer ha samma inställningar nästa gång du går in på sidan.

Nyheter rörande resultat

  • Alla vyer där resultat rapporteras och attesteras följer nu Ladoks nya designramverk. Framförallt är det tekniska förändringar som gjorts ”under huven”, men det finns några förändringar som användare kommer märka: nytt utseende vid val av kurstillfälle, nytt utseende för att anpassa kolumner och nytt utseende på kalendern vid val av examinationsdatum.


Information in English

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • Flera förändringar har gjorts i dialogrutan där ett nytt aktivitetstillfälle skapas och i dialogrutan där man lägger till studenter från ett kurstillfälle till aktivitetstillfället. Dels är det förändringar som gjorts för att det ska gå smidigare att skapa aktivitetstillfällen och att lägga till studenter. Dels så finns det ett nytt fält där det går att lägga in information om ”Ansvarig”, alltså personer som studenter eller personal kan vända sig till om de har frågor. ”Ansvarig” visas både i Ladok för personal och i Ladok för studenter. Här finns en kort video där alla förändringar demonstreras.

Nyheter rörande deltagarlistan på kurser och kurspaketeringar

  • I fliken ”Deltagare” på kurser och kurspaketeringar går det nu att hämta en CSV-fil, för att t.ex. hantera den i Excel. Filen innehåller den information som visas i deltagarlistan. Om deltagarlistan är paginerad i Ladok (d.v.s. visas på flera sidor) så kommer ändå alla studenter med i CSV-filen.

 

P.S. Idag släpps två rykande färska avsnitt av Ladokpodden! Vi träffar konsortiechefen Mauritz Danielsson för att prata om hur Ladok styrs, och pratar hur man kan använda Ladok smidigare med användbarhetsexperten Oskar Landfors. Lyssna här: https://ladok.se/Ladokpodden.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.1.52022-10-03 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2022-09-29 | Ladoksupporten

Ladok – produktionsmiljö fungerar nu normalt.

SCB har har hittat orsaken till problemet med överföringen och har gjort ändringar på sin sida. Överföringen av filer fungerar igen och rapporteringen för första halvåret 2022 kan slutföras.

För de filer som redan har skapats och som har status ”Mottagen” kan alternativet ”Överför” väljas.

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 2.1.42022-09-29 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation