Skip to content
Confluence
Lokal support & integrationer

På sidorna i confluence finns information som riktar sig till personer som jobbar med lokal systemförvaltning och integration till Ladok. Du behöver logga in för att komma åt sidorna, vänd dig till Ladoksupporten på ditt lärosäte om du behöver behörighet.