Nyheter i Ladok

Uppdatering 21 oktober – Version 1.552020-10-19 | Klara Nordström

Nyheter rörande medarbetarrättigheter

 • Utsökningen av de medarbetarrättigheter som har tilldelats användare har förbättrats. I rutan för ”Rättigheten avser kurs” går det nu att söka på kursbenämning eller namn/personnummer (om det gäller ett individuellt åtagande), tidigare gick det bara att söka på benämning.

Nyheter rörande ”Utdata: Utfärdade bevis”

 • Det har införts ytterligare ett val i utsökningen, så att man nu kan välja att begränsa på enbart examensbevis eller enbart bevis över genomförd utbildning. Det har även skett förbättring i vilka kombinationer av val som går att göra vid utsökningen, så att man inte kan välja en sökkombination som är orimlig.

Nyheter rörande uppföljningsrapporten HST/HPR

 • Utsökningsparametrarna kan sparas på samma sätt som i andra uppföljningsrapporter.
 • Hjälp- och informationstexter har införts i gränssnittet.
 • Förstoringsglas har lagts till vid listboxarna i rapporten för att underlätta begränsning vid utsökning.
 • Möjlighet att hantera valda begränsningar har införts via länkarna ”Lista” och ”Begränsningar” vid listboxarna.
 • Det är det nu möjligt att fälla ihop Utsökning och Resultat.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppdatering 7 oktober – Version 1.542020-10-05 | Webmaster

Nyheter rörande grupper

 • Nu finns en ny typ av grupp: ”Mina grupper”. Här kan du gruppera studenter oberoende på vilken kurs eller program de går, t.ex. för att skapa grupper för dina doktorander, utbytesstudenter eller eftersläntrare som du vill hålla extra koll på. I gruppen som skapas kan du se information om studentens studier samt göra anteckningar. I lathunden för grupper kan du läsa mer om funktionen.

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Det går inte att dokumentera uppehåll för kurspaketeringar där man har förberett ett tillfällesbyte på kurspaketeringen, men inte genomfört det (alltså: om man inte har registrerat studenten på det nya tillfället än.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Under fliken ”Studieaktivitet och -finansiering” (på en students sida) visas nu den summerade studieaktiviteten och antal kalenderhalvår med studieaktivitet på respektive kurspaketering (t.ex. ämne på forskarnivå).

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det går inte att attestera ett klarmarkerat resultat på en modul ifall man efter klarmarkeringen har lagt till ett tillgodoräknande på en del av den modulen, med ett senare beslutsdatum än vad examinationsdatum är på det klarmarkerade modulresultatet.

Nyheter rörande utbildningsinformation

 • Vid utsökning av utbildningar eller utbildningstillfällen så väljer du numera om utökningen ska göras på inställa/avvecklade utbildningar eller utbildningstillfällen genom val i en rullista. Tidigare gjordes valet genom en checkbox, vilket gjorde att man inte kunde söka efter både inställda/avvecklade och ej inställda/avvecklade i samma utsökning.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Åtgärdad driftstörning i Ladoks miljöer2020-10-26 | Ladoksupporten

Ladok – testmiljö, – integrationstestmiljö fungerar nu normalt.

 

 

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2020-10-26 | Ladoksupporten

Ladok – produktionsmiljö fungerar nu normalt.

 

 

Pågående driftstörning i Ladoks miljöer2020-10-26 | Ladoksupporten

Vi har just nu en driftstörning i Ladok -testmiljö, -integrationstestmiljö och -utbildningsmiljö som påverkar Ladoks API och åtkomst till Uppföljningsdatabasen. Arbete med work around pågår. API och åtkomst till Uppföljningsdatabasen bör inom kort åter vara tillgängligt.

 Vi återkommer senast kl 17.00 mer information.