Nyheter i Ladok

Uppdatering 25 mars – Version 1.442020-03-23 | Webmaster

Nyheter rörande startsidan

 • Nu finns bara en startsida. Den som tidigare kallades ”Betastartsida” är nu ordinarie startsida och den ursprungliga startsidan har tagits bort.
 • På startsidan finns en ny flik för användare med attesteringsrättigheter: ”Att attestera”. I fliken visas alla resultat på kurser, moduler, aktivitetstillfällen eller enskilda studenter som användaren behöver attestera resultat eller ändrade resultat på. Observera att bara resultat som klarmarkeras efter Ladok uppdateras till nya versionen (25/4) visas i fliken.
 • Möjligheten att se vad som ska attesteras via fliken ”Mina kurser (organisationsrättigheter)” har tagits bort. Använd istället fliken ”Att attestera”.
 • Fliken ”Mina kurstillfällesfavoriter” har flyttats till den nu gällande startsidan. Fliken fungerar på samma sätt som tidigare.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Vid ändring av attesterat resultat görs nu kontroll mot medarbetarrättigheter. För att förbereda ändring krävs rapporteringsrättighet (om rättighetskonfiguration är aktiverad på lärosätet), för att attestera ändring krävs attesteringsrättighet.

Nyheter rörande ärendekorgar

 • Vid fördelning till ärendekorgar är det nu möjligt att lägga in regler för att fördela tillgodoräknandeärenden utifrån den kurspaketering som ärendet är kopplat till.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Vid anmälan till aktivitetstillfälle för flera studenter visas nu information i deltagarlistan om det finns hinder mot att en student anmäls eller avanmäls.

 

Uppdatering 11 mars – version 1.432020-03-11 | Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Nu går det att att ändra ett attesterat resultat (betyg och examinationsdatum). Detta görs i vyn för att rapportera på en enskild student (”enpersonsrapportering”). Ändringen behöver förberedas och sedan attesteras, detta kan göras av olika personer. Se instruktioner här: Förbered att ändra attesterat resultat, Attestera ändrat resultat

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Nu går det att göra ändringar i ett ärende för tillgodoräknande även efter att det klarmarkerats. Ändring kan göras av den som klarmarkerat ärendet eller av den som har behörighet att attestera beslutet.
 • Nu finns möjlighet att skapa och vidimera en ny ”Annan merit” direkt i ett ärende för tillgodoräknande. Den andra meriten hittar du sedan precis som vanlig i fliken ”Studentuppgifter” och avsnittet ”Andra meriter”.
 • När man i ett ärende för tillgodoräknande väljer ett ”Annat resultat” eller en ”Annan merit” som grund visas nu även omfattning i rullistan.
 • När man i ett ärende för tillgodoräknande valt ”Annan specifikation” som mål så visas nu även dess engelska benämning i ärendet.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Det är nu möjligt att lägga in studieaktivitet och -finansiering även för perioder som infaller efter ämnestillfällets slutdatum.

Nyheter rörande examen

 • I examensärenden syns nu även vilken beviskombination som valts för ärendet.

Nyheter rörande nationell översikt

 • Nu visas även eventuell anknytning som lagts in på kurspaketeringen.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Information om åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2020-03-27 | Ladoksupporten

En omstart av Resultattjänsten genomfördes i förmiddags ca kl 09.50 på grund av ett bakomliggande databasproblem.

Ladok fungerar normalt efter omstarten och felet är rapporterat till databasleverantören.

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.44.12020-03-26 | Ladoksupporten

I version 1.44.1 ingår rättning i annan merit. Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Genomförd uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.442020-03-25 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.