Gemensam support

För kontakt med supporten, klicka här.

Du som är lärare eller administratör, vänd dig till din lokala Ladoksupport på ditt lärosäte.
Du som är student, vänd dig till studentsupporten på ditt lärosäte.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.32.62019-09-20 | Ladoksupporten

I version 1.32.6 ingår två rättningar för att minska belastningen i miljön.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation.

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.32.52019-09-19 | Ladoksupporten

I version 1.32.5 ingår rättning av problem i studentgränssnittet för studenter med flera nivåer av kurspaketeringar.
Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation.

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.32.42019-09-18 | Ladoksupporten

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.32.4
I version 1.32.4 ingår rättning av problem med överföring av rapporten ’Resultat: Grund- och avancerad nivå’ till SCB.
Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation.

Driftstörningen i Ladok-produktionsmiljö2019-09-18 | Ladoksupporten

Vi har under dagen haft hög belastning i produktionsmiljön och utreder orsaken till detta samt om åtgärder behöver genomföras.

Pågående driftstörning i Ladok – produktionsmiljö2019-09-18 | Ladoksupporten

Just nu kan driftstörningar förekomma i Studentgränssnittet i Ladok – produktionsmiljö.

Vi utreder problemet och återkommer senast kl 14.00 med mer information.

 

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.32.32019-09-11 | Ladoksupporten

I version 1.32.3 ingår rättningar bl a av problem med aviseringar för medarbetarkopplad attestant, problem att visa moduler för resultat på kurs, problem att bifoga bilagor i ärenden och problem att ändra val av bevisbenämning.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation.

Genomförd uppgradering i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.322019-09-11 | Ladoksupporten

Nu är uppgraderingen av Ladok – produktionsmiljö färdig och miljön är redo att användas.

 

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.