Nyheter i Ladok

Uppgradering 11 maj – Version 1.912022-05-09 | Webmaster

Nyheter rörande ”Sök student”

 • Sök student har ett nytt utseende. I och med detta sparas användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringsfälten finns nu i kolumnrubrikerna för kurs och kurspaketering. Det finns även möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i sökresultatet.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

 • När ett ärende avslutas går det nu att ange en ”Understatus”, det kan användas för att förtydliga vilket beslut som har fattats i ärendet. Välj ett av alternativen: Bifall, avslag eller utan åtgärd. Studenten ser inte vilken understatus som valts.
  • På sidan ”Studentärenden” går det att söka fram ärenden som avslutats med viss understatus. Välj understatus i fältet ”Ärendestatus”.
  • Om ett ärende avslutas automatiskt av Ladok (t.ex. när ett ärende för tillgodoräknande attesteras) läggs ingen understatus in.
  • Det går bara att lägga in en understatus när man är inne i ett ärende, så om ärenden avslutas på sidan ”Studentärenden” går det inte att lägga in en understatus.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppgradering 27 april – Version 1.902022-04-25 | Webmaster

Nyheter rörande studiedeltagande

 • Utseendet på fliken ”Deltagare” för en kurs följer nu det nya designramverket. I och med detta sparas användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringen av tillstånd (t.ex. registrerad, avbrott) har flyttats och finns nu ovanför tabellen istället för i tabellhuvudet.

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • För de lärosäten som låter studenter ansöka om tillgodoräknande i Ladok för studenter har ansökan förändrats. Istället för att skriva in mål och grund för tillgodoräknandet kan studenten välja utifrån en lista över hens kurser andra typer av resultat. Det finns även en fritextruta som studenten kan fylla i om hen vill använda grunder eller mål som inte finns i Ladok. Demonstrationsfilmen för studenter kommer att visa den nya hanteringen från och med onsdag, 27 april.
 • I de ärenden om tillgodoräknande som skapas utifrån den nya ansökan om tillgodoräknande får handläggaren upp valet ”Lägg till” för att direkt lägga till de mål och grunder som studenten valt. Se lathunden för att handlägga tillgodoräknande.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det går återigen att attestera ändring av attesterade resultat. Tidigare uppstod ett stoppande fel.

Nyheter rörande examen

 • Användare stoppas nu från att göra förändringar i bevisunderlaget som kan leda till inkonsistens. Sådana förändringar gäller framförallt då samma bevisunderlag ändras från två webbläsarflikar/-fönster samtidigt. Tidigare kunde det bli systemfel i dessa fall, nu får man istället en gul varningsruta med en uppmaning om att uppdatera sidan.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.91.52022-05-16 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.91.42022-05-12 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.91.32022-05-11 | Automatiska systemmeddelanden

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation