Nyheter i Ladok

Uppdatering 17 december – Version 1.392019-12-16 | Webmaster

Generella nyheter
Resultatintyg kan nu begränsas på kurspaketering så att endast innehåll från t.ex. ett program eller ett ämne på forskarnivå kommer med på intyget. Detta fungerar endast för personal i Ladok (studenter kan alltså inte göra begränsningen via studentgränssnittet).

Nyheter rörande utbildning på forskarnivå

 • Studieaktivitet och -finansiering kan nu dokumenteras direkt via deltagarlistan för en kurspaketering (t.ex. ett ämne på forskarnivå) genom att välja ”Visa studieaktivitet och -finansiering” och fylla i informationen i dialogrutan som öppnas.
 • ”Utdata: Studieaktivitet och -finansiering” har kompletterats så att det nu är möjligt att söka ut doktorander som saknar dokumenterad studieaktivitet och -finansiering för en viss period, under förutsättning att de har en registrering för den perioden.

Nyheter rörande nationell översikt
Den nationella översikten har ny design, med bl.a. tydliga kolumnrubriker och bättre utnyttjande av bredden. I och med detta kan man nu välja att visa detaljer för enskilda kurser/andra uppgifter. Även ytterligare information tillkommit:

 • Tillgodoräknande med mål ”del av kurs” visas (på samma sätt som den vanliga översikten: med stjärna och omfattning).
 • Möjlighet att filtrera listan att endast visa innehåll från en examen.
 • Huvudområde och successiv fördjupning visas. Listan kan även filtreras på detta.
 • Engelsk benämning visas för kurser.
 • Om ett annat resultat eller annan merit har en extern part som ursprung så visas även information om land.
 • Annat resultat med ursprung ”eget lärosäte” visas nu inom rätt kurspaketering.
Uppdatering 4 december – Version 1.382019-12-02 | Webmaster

Generella nyheter

 • I deltagarlistan för kurspaketeringar är nu texten ”Visa alla i denna version” ändrad till ”Visa alla deltagare inom kurspaketering”. Genom att kryssa i rutan visas deltagare från alla tillfällen av kurspaketeringen, oavsett vilken version av kurspaketeringen de går.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • När man skapar en medarbetarrättighet (för rapportörer eller attestanter) på individuella åtaganden kan man nu se den aktuella studentens namn och personnummer.
 • När resultat rapporteras in på ett aktivitetstillfälle så läggs förslag på examinationsdatum in automatiskt (utifrån aktivitetstillfällets datum). Detta gäller både i rapporteringsvyn för aktivitetstillfället och i funktionen ”Klistra in resultat”.

Nyheter rörande tillgodoräkning

 • Det är inte längre möjligt att skapa ett tillgodoräknande med mål ”Kurs” om studenten redan är registrerad på den kursen, eller har avbrott på kursen men redan fått resultat på modul inom kursen.
 • Det är inte längre möjligt att koppla ett tillgodoräknande till en kurspaketering där studenten har avbrott eller återbud. I rullistan över kurspaketeringar att koppla tillgodoräknandet till är kurspaketeringen utgråad och kan inte väljas.
 • Om man väljer att koppla ett tillgodoräknande till en kurspaktering som inte har påbörjats visas informationen: ”Vald kurspaketering är ännu inte påbörjad. Först när studenten registrerats på ett ingående kurstillfälle kommer tillgodoräknandet att synas i alla vyer.”. Det går fortfarande att koppla tillgodoräknandet till den kurspaketeringen.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Planerad driftstopp i LadokPing2020-01-16 | Ladoksupporten

Idag, 16/1 från kl 13.00 till ca kl 13.15  kommer LadokPing påverkas av en omstart.

Senast kl 13.15 kommer miljön fungera normalt igen.

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.39.32019-12-20 | Ladoksupporten

I version 1.39.3 ingår bl a rättning i Utdata – Studieaktivitet och -finansiering.

Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.39.22019-12-18 | Ladoksupporten

I version 1.39.2 ingår rättning av valideringsfel i utbildningsinformation.
Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation