Nyheter i Ladok

Uppdatering 16 december – Version 1.592020-12-14 | Webmaster

Nyheter rörande resultatrapportering

Nyheter rörande kurstillfällen

  • Ikonerna som visas på flikarna när man sökt fram och gått in på en kurs har ändrats för: Resultatuppföljning, Deltagande och Aktivitetstillfällen.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

  • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen har fälten för tillfälleskod och kurskod bytt plats så att fältet ”Kurskod” nu ligger till vänster om ”Tillf.kod” på samma sätt som det är i liknande utsökningsvyer för kurser/kurstillfällen.

Nyheter rörande Ladok för studenter

  • På inloggningssidan kan studenter nu välja att logga in med antingen lärosäteskonto, konto på antagning.se eller eduID. För studenter som tidigare har använt samma inloggningstjänst som används i Ladok (SeamlessAccess) så är identitetsutfärdaren som de då använde förvald.


Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Uppdatering 2 december – Version 1.582020-11-30 | Webmaster

Nyheter rörande forskningsarbeten

  • Det är nu möjligt att lägga till nya studieperioder på forskningsarbeten för flera doktorander samtidigt. Detta kräver att användaren har getts behörighet för funktionen. Lathund hittar du här.

Nyheter rörande bevis

  • I betavyn för fotnotshanteringen i bevisärenden och i fotnotsfliken i bevisinformation har några mindre förbättringar genomförts, t.ex. införande av snabbkommandon (ctrl+s för Spara resp esc för Avbryt) och justering av hjälptexter.

Nyheter rörande sökning av folkbokföringsadresser

  • Vid sökning på identitets- och adressuppgifter visas både efternamn och mellannamn. Om tilltalsnamn är angivet i hos skatteverket så fetmarkeras det i listan.
  • Vid sökning på personnummer och om personenen är avregistrerad, visas avregistreringsorsak i en blå informationsruta.

Nyheter rörande nationell översikt

  • För utbildning och modul utan angiven omfattning så visas nu omfattning i de fall det angivits vid resultatrapportering.

 

Lathundar och filmer har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

Driftmeddelanden - produktion/allmänt

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.59.92021-01-20 | Ladoksupporten

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Ny version i Ladok – produktionsmiljö – 1.59.82021-01-19 | Ladoksupporten

Versionsinformation samt information om aktuella versioner i våra miljöer
nås via sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Införd rättning i Ladok – produktionsmiljö – ny version 1.59.72021-01-18 | Ladoksupporten

Obs, även integrationstest- och testmiljön är uppgraderade. Utbildningsmiljön uppgraderas vid ett senare tillfälle.

Versionsinformation finns på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation