Ladok

Förändrat utbildningsmaterial för resultatrapportering och studiedeltagande

2019-08-15

Förändrat utbildningsmaterial för resultatrapportering och studiedeltagande

Efter önskemål har ett antal handhavandeguider nu delats upp i kortade guider. I och med att handhavandeguiderna delats upp i kortare delar blir det möjligt att välja vilka delområden eller funktioner som ni länkar era användare till.

Följande handhavandeguider har kortats ned:

Under hösten kommer fler handhavandeguider kortas ned – vi går ut med information när detta sker.