Attestera resultat

På denna sida hittar du utbildningsmaterial på nivå 1 och 2


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

E-learning: Attestera resultat (på svenska)
WebblänkSCORM-fil (190214)
E-learning: Certify results (in English)
Web linkSCORM-file (190214)
Handhavandeguide: Attestera resultat (190214)
PDF, Power point
Hur resultat attesteras i Ladok, samt delar som stödjer attesteringen (använda grupper, resultatnoteringar, aktivitetstillfällen m.m.)

 


Övrigt material

Testfrågor för lokala test Attestera resultat Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet innan behörighet för att attestera resultat ges.

Questions for local tests Certify results Must log in!
The questions can be used to test the users of Ladok locally, before giving access to certify results.

2019-02-15 | Klara Nordström