Attestera resultat

På denna sida hittar du utbildningsmaterial på nivå 1 och 2


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Guide: Nya startsidan för dig som attesterar (190522)
PDF, Power point
En ny version av startsidan tills tillgänglig fr.o.m . 28 mars 2019. När olika lärosäten går över till att använda de nya startsidan varierar, kontrollera därför med ditt lärosäte innan du använder den nya startsidan.
E-learning: Attestera resultat, på svenska (190214)
WebblänkSCORM-fil, Inbäddningskod
E-learning: Certify results, in English (190214)
Web linkSCORM-file, Embed code
Handhavandeguide: Attestera resultat (190522)
PDF, Power point
Hur resultat attesteras i Ladok, samt delar som stödjer attesteringen (använda grupper, resultatnoteringar, aktivitetstillfällen m.m.)
English guide: Certify results (190506)
PDF, Power point
You will learn how to certify results and how to use functions that can help you certify more efficiently (e.g. groups, results annotations and activity sessions).

 

 


Övrigt material

Testfrågor för lokala test Attestera resultat Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet innan behörighet för att attestera resultat ges.

Questions for local tests Certify results Must log in!
The questions can be used to test the users of Ladok locally, before giving access to certify results.

2019-06-05 | Klara Nordström