Attestera resultat

På denna sida hittar du utbildningsmaterial på nivå 1 och 2


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)

Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

E-learning: Attestera resultat (på svenska)
WebblänkSCORM-fil (181029)
E-learning: Certify results (in English)
Web linkSCORM-file (181107)
Handhavandeguide: Attestera resultat (181010)
PDF, Power point
Hur resultat attesteras i Ladok, samt delar som stödjer attesteringen (använda grupper, resultatnoteringar, aktivitetstillfällen m.m.)

 

2018-12-03 | Klara Nordström