Skip to content

Anmäl dig till NUAK senast 15 augusti

Uppdaterat utbildningsmaterial om medarbetarrättigheter

Ladoksupporten i sommar

Möte med prioriteringsgruppen

NUAK 2019 i Göteborg – anmälan öppen

Så utvecklas Ladok

Utbildningsmaterial om ärendekorgar

Stämma med firande

Nyttig information om uppföljningsdatabasen

27 maj är det supportstuga om medarbetarrättigheter