Utbildningar och supportstugor

Här har vi samlat alla våra genomförda webbutbildningar och supportstugor, sorterade efter datum. Inspelningar ligger kvar ett år.

Tips! Sök på sidan med kortkommando ctrl+f för att snabbt hitta det du letar efter.


Datum Ämne Inspelning och presentation
21/11-2019 Supportstuga med CSN
Information och svar på frågor om den externa integrationen mellan Ladok och CSN.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet, Länk till CSNs vägledning
21/11-2019 Supportstuga med migrationsverket
Information och svar på frågor om den externa integrationen mellan Ladok och migrationsverket.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
7/11-2019 Supportstuga: Uppföljningsrapporter
Med anledning av att UKÄ begär in uppgifter från lärosätena hölls en supportstuga om uppföljningsrapporterna:

  • Studenter som saknar godkända resultat
  • Studenter som saknar påvisbar aktivitet
Inspelning
UKÄ, utskick 191104. Begäran om insamling av data av studenternas aktivitet på kurs.
25/10-2019 Supportstuga: Migrering av medarbetarrättigheter
Under supportstugan informerade Ladokkonsortiet om migrering av medarbetarrättigheter samt besvarade frågor från deltagarna på mötet. 
Inspelning 

 

2020-09-14 | Webmaster