Utbildningar och supportstugor

Här har vi samlat alla våra genomförda webbutbildningar och supportstugor, sorterade efter datum. Inspelningar ligger kvar ett år.

Tips! Sök på sidan med kortkommando ctrl+f för att snabbt hitta det du letar efter.


Datum Ämne Inspelning och presentation
21/11-2019 Supportstuga med CSN
Information och svar på frågor om den externa integrationen mellan Ladok och CSN.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet, Länk till CSNs vägledning
21/11-2019 Supportstuga med migrationsverket
Information och svar på frågor om den externa integrationen mellan Ladok och migrationsverket.
Inspelning
Presentation
Chatt från mötet
7/11-2019 Supportstuga: Uppföljningsrapporter
Med anledning av att UKÄ begär in uppgifter från lärosätena hölls en supportstuga om uppföljningsrapporterna:

  • Studenter som saknar godkända resultat
  • Studenter som saknar påvisbar aktivitet
Inspelning
UKÄ, utskick 191104. Begäran om insamling av data av studenternas aktivitet på kurs.
25/10-2019 Supportstuga: Migrering av medarbetarrättigheter
Under supportstugan informerade Ladokkonsortiet om migrering av medarbetarrättigheter samt besvarade frågor från deltagarna på mötet. 
Inspelning 
12/9-2019 Supportstuga: Terminsstart HT19
Under supportstugan besvarades frågor som kommit upp på lärosäten under terminsstarten HT19, samt informerades om personuppgiftshantering i supportärenden.
Inspelning
Chatt från mötet
27/5 2019 Supportstuga: Medarbetarrättigheter
Frågor och svar om övergången till funktionaliteten ”Medarbetarrättigheter” från ”Koppla medarbetare”.
Inspelning
Chatt från mötet
Presentation
22/5 2019 Utbildningsdag: Uppföljningsdatabasen
Utbildningsdagen hölls i Stockholm 22 maj 2019
2/5 2019 Supportstuga: Utbytesstudier
Under supportstugan ställdes frågor om utbytesstudier till representanter från VS-team 2.
Inspelning
Chatt från mötet
Presentation

 

2020-04-07 | Webmaster