Utbildningar och supportstugor

Kommande utbildningar och supportstugor ligger under Kalender. Här har vi samlat alla våra genomförda webbutbildningar och supportstugor, sorterade efter datum. Inspelningar ligger kvar ett år.

Tips! Sök på sidan med kortkommando ctrl+f för att snabbt hitta det du letar efter.


Datum Ämne Inspelning och presentation
27/5 2019 Supportstuga: Medarbetarrättigheter
Frågor och svar om övergången till funktionaliteten ”Medarbetarrättigheter” från ”Koppla medarbetare”.
Inspelning
Chatt från mötet
Presentation
22/5 2019 Utbildningsdag: Uppföljningsdatabasen
2/5 2019 Supportstuga: Utbytesstudier
Under supportstugan ställdes frågor om utbytesstudier till representanter från VS-team 2.
Inspelning
Chatt från mötet
Presentation
8/4 2019 Supportstuga: nya startsidan och medarbetarrättigheter
Under supportstugan demonstrerades den nya startsidan och medarbetarkopplingar, samt besvarade frågor från lärosäten.
Inspelning
Chatt från mötet
21/3 2019 Supportstuga, nya Diploma Supplement
Supportstuga för att besvara frågor kring de nya nationella texterna för Diploma Supplement som börjar gälla 1 april 2019
Inspelning
Chatt från mötet
Presentation
5/2 2019 Utbildningsdag för lokala kontaktpersoner
Utbildningsdagen hölls i Stockholm 5  februari 2019.
11/1 2019 Supportstuga inför terminsstart och -slut
Under supportstugan besvarades frågor inför terminsslut HT18 och terminsstart VT19
Inspelning
Presentation
29/11 2018 Supportstuga inför årsredovisningen
Katja Taavo och Janne Johansson från Ladokkonsortiet besvarar frågor inför årsredovisningen.
Inspelning
Presentation
28/8 2018 Supportstuga inför terminsstart
Supportstuga för att besvara och lyfta frågor från lärosäten inför terminsstarten HT18.
Inspelning
Presentation
12/6 2018 Kurstillfällesbyten
Frågor besvaras angående kurstillfällesbyten.Material att ta del av innan inspelningen:

Inspelning
Frågor och svar från mötet
26/4 2018 Forskarnivå: examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning
Frågor besvaras angående examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning för utbildning på forskarnivå.
Arkiverad
27/3 2018 Utbytesstudier
Frågor besvaras angående grunderna och konceptet för utbildning på forskarnivå.
Arkiverad
28/2 2018 Utbildning på forskarnivå: grunder och koncept
Frågor besvaras angående grunderna och konceptet för utbildning på forskarnivå. Ingen demo visas.
Arkiverad
5/12 2017 Forskarnivån: Vanliga frågor och nyheter i funktionaliteten
Exempel på vad som tas upp under utbildningen:

  • Antagning – licentiat, senare del
  • Forskningsarbete – med omfattning/utan angiven omfattning
  • Licentiatexamen på väg mot doktorsexamen
  • Utdata: Nya utsökningsmöjligheter
Arkiverad
21/11 & 7/12 2017 Handlägga tillgodoräknande, 2 delar
Del 1: 
Genomgång av vanliga scenarier för tillgodoräknande, exempelvis: student vill tillgodoräkna sig del av kurs, student byter lärosäte och vill tillgodoräkna sig kurser från det tidigare lärosätet.Del 2: Genomgång av scenarier där det som tillgodoräknandet grundas på från början inte finns i Ladok, exempelvis: student har läst vid annat svenskt lärosäte som inte finns i nya Ladok och vill tillgodoräkna sig detta, student har varit på utbyte och vill tillgodoräkna sig utländsk utbildning, student vill tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet. Genomgång av annat resultat och annan merit.
Arkiverad
 

22/11 2017

Inför årsredovisning (HST, HPR, återrapporteringskrav)
Fokus ligger på på de uppgifter som ska ingå i lärosätenas årsredovisning enligt regleringsbrevet, exempelvis väsentliga uppgifter och särskilda återrapporteringskrav angående utbildningsutbudet. Målgruppen är de som arbetar med lärosätets årsredovisning, t.ex. controllers, uppföljningsansvariga, statistikansvariga etc.
Arkiverad
 7/11 2017 Hantera studenter på program med inriktning
 Genomgång av två scenarier för program med inriktning: (1) Program med antagning direkt till inriktning, (2) Program där studenter väljer inriktning inför senare period.
Webbutbildningen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.
Arkiverad
31/10 2017 Handhavanden i uppföljning, samt presentation av nyheter
Genomgång av rapporterna i Uppföljning
Inspelning
26/10 2017 Hur får studenten innehåll i sin studieplan?
Utbildning på grundnivå/avancerad nivå
Demonstration av olika sätt att lägga in innehåll i en students studieplan, t ex att lägga till kurser för enskild student, att lägga till innehåll för hel kull studenter med hjälp av tillfällesstruktur med mera.
Arkiverad
24/10 2017 Studentinformation: interimspnr, pnr-byte, sekretesshantering, gemensamma persontjänsten
Genomgång av hur studentinformation integrerar med det nationella studentregistret (tidigare ”gemensamma studenttjänsten”). Vilka uppgifter får Ladok från vilka källor? Vilka uppgifter är ändringsbara och hur påverkas Ladok av ändringar i NyA och vice versa?
Arkiverad
3/10 2017 Behörighetsadministration – systemaktiviteter, behörighetsprofiler m.m.
Genomgång av hur användarbehörigheter fungerar i nya Ladok. Det inkluderar: hur behörighetsprofiler skapas med hjälp av systemaktiviteter, hur systemaktiviteterna är uppbyggda, hur studenternas behörigheter fungerar och var du hittar mer information om behörigheter och systemaktiviteter.Samt genomgång av vanliga frågor gällande behörigheter, ex. läsbehörigheter, hur styra vilken grunddata en användare kan ändra
Arkiverad
12/9 2017 Handlägga tillgodoräknande
I den här webbutbildningen tar vi upp frågor som uppstått i handläggning av tillgodoräknande och dess relation till examen i Ladok.
Arkiverad
15/6 & 23/8 2017 Flöden i studiedeltagande i samband med terminsstart, 2 delar
Demonstration av hur hanterar du registrering, återbud, uppehåll etc och var hittar du uppgifterna i nya Ladok.
Utbildningen är uppdelad i två tillfällen, där del 2 är på djupare nivå.
Arkiverad
7/+ 170607 Samspelet mellan NyA och Ladok
Etablering och antagning av studenter i Ladok och NyA. Vad händer när lärosätet går över till nya Ladok? Gemensam utbildning från UHR och Ladok-konsortiet.
Arkiverad
170112 &  170321 Programhantering och studieplan, 2 delar
Konceptet kring programhantering och studieplan, del 2 är en fördjupning av det som demonstreras i del 1. Målgrupp är personer som arbetar centralt med studieadministration.
Arkiverad
170310 Informationsobjekt i uppföljningsdatabasen
Informationsobjekt och tabellstruktur, samt hur informationen från Ladok2 representeras i uppföljningsdatabasen.
Arkiverad
170214 Bevishandläggning
Demonstration av hur du handlägger ett bevisärende för att utfärda examensbevis.
Arkiverad
170206 Bevisinformation
Genomgång och demonstration av hur du lägger upp mallar och kataloginformation för att kunna utfärda examensbevis.
Arkiverad
170127 Grunddata
Genomgång av grunddata: nationellt, nationellt/lokalt, enbart lokalt. Vi går igenom hur man lägger in och redigerar lokala grunddata.
Arkiverad
170427 Systemkonfiguration 
Genomgång av vilka inställningar som behöver göras innan produktionssättning.
Arkiverad
170221 Utbildning på forskarnivå
Del 2 av utbildning inom konceptet kring utbildning på forskarnivå. Här visas handhavande för att lägga in deltagande på ämne på forskarnivå, lägga in innehåll i utbildningen, dokumentera beslut, m.m.
Arkiverad
161124 Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå
Genomgång, på en konceptuell nivå, hur utbildning på forskarnivå kan hanteras i nya Ladok, där det kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Målgrupp är personer som arbetar centralt med Ladok och/eller med utbildning på forskarnivå.
Arkiverad

 

Vill du få tillgång till en arkiverad inspelning? Kontakta Klara Nordström (klara.nordstrom@mau.se), Utbildningsansvarig. 

2019-08-23 | Malin Eivergard