Administrera resultatrapportering

På denna sida hittar du utbildningsmaterial på nivå 1, 2 och 3

För dig som är ny i Ladok (nivå 1)


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Guide: Betastartsidan och medarbetarrättigheter (190911)
PDF, Power point
Beskriver hur du ger användare rättighet att rapportera eller attestera på kurser enligt den nya funktionen ”Medarbetarrättigheter”. När olika lärosäten går över till att använda den nya betastartsidan och medarbetarrättigheter varierar, kontrollera därför med ditt lärosäte innan du använder denna guide.
Handhavandeguide: Administrera resultatrapportering (190911)
PDFPower point
Beskrivning av hur resultatrapportering administreras. Exempel: lägga upp aktivitetstillfällen, skapa grupper och resultatnoteringar samt koppla attestanter.

 


Fördjupning för dig som vill veta mer! (nivå 3)

Supportstuga: Medarbetarrättigheter (190527)
Inspelning, Presentation
Frågor och svar om övergången till funktionaliteten ”Medarbetarrättigheter” från ”Koppla medarbetare”.
Supportstuga: nya startsidan och medarbetarrättigheter (190408)
Inspelning, chatt från mötet
Under supportstugan demonstrerades den nya startsidan och medarbetarkopplingar, samt besvarade frågor från lärosäten.

 

2019-09-11 | Klara Nordström