Stämmohandlingar

På denna sida finns handlingar och protokoll från Ladokkonsortiets stämmor.
Nästa stämma hålls 20190523.

20180517

Justerade handlingar
Protokoll, stämma 2018-05-17

Stämmounderlag
Kallelse årsstämma 2018.
Verksamhetsberättelse 2017
Rapport från granskning 2018.
Rambeslut 2019. 
Underlag för fördelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2019.
Valberedningsförslag vårstämman 2018.
Personuppgiftsbiträdesavtal

171123

Justerade handlingar:
Protokoll stämma 20171123.

Stämmounderlag:
Kallelse höststämma 2017
Konsortialavtal 2018-2020.
Underlag för fördelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2018.
Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018.

170511

Justerade handlingar:
Protokoll vårstamma 170511.

Stämmounderlag:
Kallelse och dagordning.
Verksamhetsberättelse 2016.
Revisionsrapport.
Rambeslut.
Underlag för fördelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2018.
Valberedningsförslag vårstamman 2017

161124

Justerade handlingar:
Protokoll 161124.
Verksamhetsplan och budget 2017

Stämmounderlag:
Kallelse och dagordning.

Verksamhetsplan och budget 2017
Information-om-uppsagning-av-overenskommelse.

160519

Justerade handlingar:
Protokoll Vårstamma 150520.
Underlag for fordelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2017
Verksamhetsberättelse 2015.
Verksamhetsinriktning 2017-2019 med mål och ekonomiska ramar för 2017

Stämmounderlag:
Dagordning Vårstämma 2016.
Valberedningens förslag till ny Ladokstyrelse.
Verksamhetsberättelse för 2015.
Förslag till fördelning av medlemsavgifter 2017
Förslag till rambeslut.
Revisionsrapport från Ernst Young.

2019-02-18 | Malin Eivergard