Stämmohandlingar

På denna sida finns handlingar och protokoll från Ladokkonsortiets stämmor.

20230525

Stämmounderlag

Kallelse och dagordning Ladokstämma
Inriktning och ekonomiska ramar 2024-2026
Styrelsens förslag angående nya parter
Ansökan Högskolan SAPU
Ansökan Ericastiftelsen
Verksamhetsberättelse 2022
Underlag partsavgifter 2024
Valberedningens förslag till stämman 2023

20221213

Justerade handlingar
Protokoll extra stämma december 2022

Stämmounderlag
Kallelse och dagordning extrastämma 221213
Försättsblad nytt konsortialavtal
Konsortialavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar
Sammanställning av remissvar

 

20220519

Justerade handlingar
Protokoll årsstämma 2022

Stämmounderlag
Rapport verksamhetsrevision Ladok maj 2022
Ladok bokslutsrapport – Signad
Kallelse och dagordning Ladokstämma
Underlag partsavgifter 2023
Inriktning och ekonomiska ramar 2023-2025
Valberedningens förslag till stämman 2022
Verksamhetsberättelse 2021

 

20210527

Presentation från stämman

Justerade handlingar
Protokoll årsstämma 2021

Stämmounderlag
Kallelse och dagordning årsstämma
Konsortialavtal 2022
Sammanställning av remissvar konsortialavtal
Ladok bokslutsrapport 2020
Underlag partsavgifter 2022
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsinriktning 2022–2024 med mål och ekonomiska ramar för 2022
Ansökan Newman Insitutet
Ansökan Johannelund
Ansökan ALT
Valberedningsförslag stämman 2021

20200528

Justerade handlingar
Protokoll årsstämma 2020

Stämmounderlag
Kallelse årsstämma 2020
Framtida styrning och ägande av Ladok
Gemensamt stöd för utbildningsplanering
Rapport Organisation och styrning av Ladok
Revisonsrapport
Underlag för fördelning av partssavgifter i Ladokkonsortiet 2021
Valberedningsförslag stämman 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsinriktning 20212023 med mål och ekonomiska ramar för 2021

20190523

Justerade handlingar
Protokoll stämma 20190523

Stämmounderlag
Kallelse årsstämma 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Ladok bokslutsrapport 2018
Rapport, organisation och styrning av Ladok
Strategi för tjänsten Ladok
Sammanställning och kommentarer till synpunkter på strategiremissen
Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2020
Valberedningsförslag stämman 2019
Verksamhetsinriktning 2020-2022 med mål och ekonomiska ramar

20180517

Justerade handlingar
Protokoll, stämma 20180517

Stämmounderlag
Kallelse årsstämma 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Rapport från granskning 2018
Rambeslut 2019
Underlag för fördelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2019
Valberedningsförslag vårstämman 2018
Personuppgiftsbiträdesavtal

20171123

Justerade handlingar
Protokoll stämma 20171123

Stämmounderlag:
Kallelse höststämma 2017
Konsortialavtal 2018-2020
Underlag för fördelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2018
Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018

20170511

Justerade handlingar:
Protokoll vårstamma 170511

Stämmounderlag
Kallelse och dagordning
Verksamhetsberättelse 2016
Revisionsrapport
Rambeslut
Underlag för fördelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2018
Valberedningsförslag vårstamman 2017

20161124

Justerade handlingar
Protokoll 161124
Verksamhetsplan och budget 2017

Stämmounderlag
Kallelse och dagordning

Verksamhetsplan och budget 2017
Information-om-uppsagning-av-overenskommelse

20160519

Justerade handlingar

Protokoll vårstamma 2016-05-19
Underlag for fordelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2017
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsinriktning 2017-2019 med mål och ekonomiska ramar för 2017

Stämmounderlag
Dagordning Vårstämma 2016
Valberedningens förslag till ny Ladokstyrelse
Verksamhetsberättelse för 2015
Förslag till fördelning av medlemsavgifter 2017
Förslag till rambeslut
Revisionsrapport från Ernst Young

20151118

Justerade handlingar
Protokoll höststämma 151118

Stämmounderlag

 

20150520

Justerade handlingar
Protokoll vårstämma 150520

Stämmounderlag

 

2023-04-26 | Webmaster