Stämmohandlingar

På denna sida finns handlingar och protokoll från Ladokkonsortiets stämmor.
Nästa stämma hålls 20200528.

 

20200528

Justerade handlingar

Protokoll årsstämma 2020

Stämmounderlag

Kallelse årsstämma 2020
Framtida styrning och ägande av Ladok
Gemensamt stöd för utbildningsplanering
Rapport Organisation och styrning av Ladok
Revisonsrapport
Underlag för fördelning av partssavgifter i Ladokkonsortiet 2021
Valberedningsförslag stämman 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsinriktning 20212023 med mål och ekonomiska ramar för 2021

20190523

Justerade handlingar
Protokoll stämma 20190523

Kallelse årsstämma 2019.
Verksamhetsberättelse 2018.
Ladok bokslutsrapport 2018.
Rapport, organisation och styrning av Ladok.
Strategi för tjänsten Ladok.
Sammanställning och kommentarer till synpunkter på strategiremissen.
Underlag för fördelning av partsavgifter i Ladokkonsortiet 2020. 
Valberedningsförslag stämman 2019. 
Verksamhetsinriktning 2020-2022 med mål och ekonomiska ramar. 

20180517

Justerade handlingar
Protokoll, stämma 20180517

Stämmounderlag
Kallelse årsstämma 2018.
Verksamhetsberättelse 2017
Rapport från granskning 2018.
Rambeslut 2019. 
Underlag för fördelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2019.
Valberedningsförslag vårstämman 2018.
Personuppgiftsbiträdesavtal

171123

Justerade handlingar:
Protokoll stämma 20171123.

Stämmounderlag:
Kallelse höststämma 2017
Konsortialavtal 2018-2020.
Underlag för fördelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2018.
Verksamhetsinriktning 2018-2020 med mål och ekonomiska ramar för 2018.

170511

Justerade handlingar:
Protokoll vårstamma 170511.

Stämmounderlag:
Kallelse och dagordning.
Verksamhetsberättelse 2016.
Revisionsrapport.
Rambeslut.
Underlag för fördelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2018.
Valberedningsförslag vårstamman 2017

161124

Justerade handlingar:
Protokoll 161124.
Verksamhetsplan och budget 2017

Stämmounderlag:
Kallelse och dagordning.

Verksamhetsplan och budget 2017
Information-om-uppsagning-av-overenskommelse.

160519

Justerade handlingar:
Protokoll Vårstamma 150520.
Underlag for fordelning av medlemsavgifter i Ladokkonsortiet 2017
Verksamhetsberättelse 2015.
Verksamhetsinriktning 2017-2019 med mål och ekonomiska ramar för 2017

Stämmounderlag:
Dagordning Vårstämma 2016.
Valberedningens förslag till ny Ladokstyrelse.
Verksamhetsberättelse för 2015.
Förslag till fördelning av medlemsavgifter 2017
Förslag till rambeslut.
Revisionsrapport från Ernst Young.

2020-06-30 | Webmaster