Prioriteringsgrupp

Ladok utvecklas med hjälp av en prioriteringsgrupp som består av sju representanter från olika lärosäten. Gruppen träffas varannan vecka och deltagarna ska tillsammans bidra till att Ladok fungerar väl för alla lärosäten.

Prioriteringsgruppens uppdrag är att rådge produktägaren och konsortiet i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet samt i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet. Genom att sortera och få en överblick över vad som ska prioriteras inom utvecklingen av Ladok skapas en grovplanering för kommande funktionalitet.

Representanterna sitter i två år och varje år byts hälften av representanterna ut.

Prioriteringsgrupp 2019

  • Catherine Zetterqvist, produktägare.
  • Gunnar Råhlén, verksamhetsstöd.
  • Jan Winkle, verksamhetsstöd.
  • Johanna Belzacq, SU.
  • Karim Andersson, LU.
  • Håkan Fasth, HH.
  • Karolina Tuvesson, BTH.
  • Camilla Gustavsson, MDH.
  • Stellan Englén, CTH.
  • Dennis Lundberg, MDH.

Läs mer om utvecklingen av systemet. 

2019-11-06 | Webmaster