Ladok

Uppdaterat utbildningsmaterial om medarbetarrättigheter

2019-07-04

Vi har uppdaterat utbildningsmaterialet om medarbetarrättigheter och nya startsidan med fokus främst på övergången till den nya funktionaliteten.

Här är några tips som är bra att tänka på vid övergången:

  • Alla kurser behöver inte läggas över i den nya funktionaliteten samtidigt. Jobba med de kurser som går tidigt i höst först och fortsätt sedan med de som har tentamenstillfällen under hösten. Vårens kurser kanske ni kan lägga över lite senare.
  • När ni lägger upp kursrättigheter så begränsa inte på kurstillfälle om det inte är nödvändigt, t.ex .att ni har olika examinatorer på olika orter eller flera genomföranden med olika examinatorer.
  • Om någon skall ha rättigheter på hela organisationens kurser så lägg upp organisationsrättighet istället för att lägga upp kursrättigheter på alla kurser/kurstillfällen.
  • För forskarkurser och utbyten använd organisationsrättighet, och specificera på student eller informationsbehörighet.

I början av höstterminen kommer det finnas en flik på betastartsidan som visar kurser inom den organisationsenhet som användaren har medarbetarrättighet på av typen organisationsrättighet.

Den uppdaterade guiden hittar ni på: https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/resultat/administrera-resultatrapportering