Ärendekorgar

Hur du genomför uppgifter

I filmen ser du hur du som handläggare kan använda ärendekorgar. Du lär dig bl.a. att fördela ärenden till ärendekorgar och att söka fram ärenden i de ärendekorgar som du handlägger. 

  • Skapa ärendekorgar (Power point) 2020-03-25
    Guiden vänder sig till användare som skapar ärendekorgar på lärosätet, och beskriver hur nya ärendekorgar skapas och hur regelsamlingar för automatisk tilldelning av ärenden hanteras.
2020-03-25 | Webmaster