Ärendekorgar

Hur du genomför uppgifter

I filmen ser du hur du som handläggare kan använda ärendekorgar. Du lär dig bl.a. att fördela ärenden till ärendekorgar och att söka fram ärenden i de ärendekorgar som du handlägger. 

  • Skapa ärendekorgar (Power point) 190524
    Guiden vänder sig till användare som skapar ärendekorgar på lärosätet, och beskriver hur nya ärendekorgar skapas och hur regelsamlingar för automatisk tilldelning av ärenden hanteras.
2020-01-13 | Webmaster