Skip to content

Verksamhetsplan 2020

Nya e-learningkurser: resultathantering via betastartsidan

Förbättringar inom forskarutbildningen 2019-2020

Google Analytics i Ladok

Deltagare i prioriteringsgruppen 2020

Ladokinformation 26 november – inspelning och presentation

Rådgivande SUHF-grupp hjälper till med prioriteringar

Möte kring administration av utbytesstudier

Supporten under jul och nyår

Sökes: kommunikatör till Ladokkonsortiet