Rapportera resultat

Material in English further down.


För dig som är ny i Ladok

Hur du rapporterar resultat

Se attesterade resultat

 


* * * * * * * * * * Material in English * * * * * * * * * *

How to report results

 

 


Övrigt material

Testfrågor för lokala test Rapportera resultat Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet innan behörighet för att rapportera resultat ges.

Questions for local tests Report results Must log in!
The questions can be used to test the users of Ladok locally, before giving access to report results.

2023-10-18 | Webmaster