Rapportera resultat

På denna sida hittar du utbildningsmaterial på nivå 1 och 2.


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)

 

Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

E-learning: Rapportera resultat (på svenska)
WebblänkSCORM-fil (190131)
E-learning: Report results (in English)
Web linkSCORM-file (190131)
Handhavandeguide: Rapportera resultat (190131)
PDFPower point
Hur resultat rapporteras i Ladok, samt delar som stödjer rapporteringen (använda grupper, resultatnoteringar, aktivitetstillfällen m.m.)

 


Övrigt material

Testfrågor för lokala test Rapportera resultat Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet innan behörighet för att rapportera resultat ges.

Questions for local tests Report results Must log in!
The questions can be used to test the users of Ladok locally, before giving access to report results.

2019-02-15 | Klara Nordström