Rapportera resultat

På denna sida hittar du utbildningsmaterial på nivå 1 och 2.


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)

 

Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Guide: Nya startsidan för dig som rapporterar (190522)
PDF, Power point
En ny version av startsidan tills tillgänglig fr.o.m . 28 mars 2019. När olika lärosäten går över till att använda de nya startsidan varierar, kontrollera därför med ditt lärosäte innan du använder den nya startsidan.
E-learning: Rapportera resultat, på svenska (190312)
WebblänkSCORM-fil, Inbäddningskod
E-learning: Report results, in English (190131)
Web linkSCORM-file, Embed code
Handhavandeguide: Rapportera resultat (190605)
PDFPower point
Hur resultat rapporteras i Ladok, samt delar som stödjer rapporteringen (använda grupper, resultatnoteringar, aktivitetstillfällen m.m.)
English guide: Report results (190605)
PDF, Power point
You will learn how to report results efficiently and how to use functions that can help you (e.g. groups, results annotations and activity sessions).

 


Övrigt material

Testfrågor för lokala test Rapportera resultat Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet innan behörighet för att rapportera resultat ges.

Questions for local tests Report results Must log in!
The questions can be used to test the users of Ladok locally, before giving access to report results.

2019-06-05 | Klara Nordström