Studiedeltagande

På denna sida hittar du utbildningsmaterial på nivå 2 och 3.


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

E-learning: Hantera flera programstudenter (190530)
Webblänk, SCROM-fil, Inbäddningskod
Innehåll: du lär dig hantera flera programstudenter tillsammans, t.ex.: gruppera studenter inom programmet, spärra flera studenter från programtillfällets struktur och se vilka resultat som studenterna har på de ingående kurserna.
E-learning: Studiedeltagande (190522)
Webblänk, SCORM-fil, Inbäddningskod
Innehåll: grunderna för att hantera en students studiedeltagande: hantera tillstånd på kurser, hantera programstudenter individuellt, genomföra tillfällesbyten.
Handhavandeguide, Studiedeltagande (190522)
PDFPower point
Innehåll: Skapa förväntat deltagande, Registrering, Ändra placering i studieplan, Avbrott, Masshantering inom kurs, Uppehåll, Spärr, Tillfällesbyte, Studieval.
Guide: Hantering av studenter som inte påbörjat ett programtillfälle (190429)
PDF, Power point
Guiden beskriver hur en student som antagits till ett programtillfälle i Ladok (där innehåll finns i programtillfällesstrukturen) men inte påbörjar studierna kan hanteras.

Filmer: Kurstillfällesbyte som leder till omregistrering

Omregistrera på kurstillfälle
Omregistrera på kurstillfälle inom ny kursversion, resultat rapporteras in enl. den tidigare kursversionen

 

Omregistrera på kurstillfälle inom ny kursversion, resultat rapporteras in enl. den nya kursversionen
Omregistrera på kurstillfälle inom ny kursversion, resultat rapporteras in enl. båda kursversionerna
Filmer: Kurstillfällesbyte för kurs med flera studieperioder

Deltagande på kurstillfälle med flera studieperioder
Hur en student registreras och fortsättningsregistreras på kurstillfälle med flera studieperioder
Kurstillfällesbyte för kurstillfälle med flera studieperioder
Tillfällesbyte för att fortsätta studier på ett annat kurstillfälle med flera studieperioder
Omregistrera på kurstillfälle med flera studieperioder
Kurstillfällesbyte som leder till omregistrering på kurstillfälle med flera studieperioder

Fördjupande material (Nivå 3)

Lathund, Kurstillfällesbyte (180605)
PDFPower point
Konceptuell beskrivning av hur kurstillfälles byten sker. Olika fall: (1) Kurstillfällesbyten som genomförs för att omregistrera en student, med följder i resultatrapportering (flera fall) och (2) Kurstillfällesbyten som görs på kurstillfällen med flera studieperioder efter det att studenten har varit borta från undervisningen och nu ska registreras vid ett senare kurstillfälle (flera fall).
Webbutbildning: Kurstillfällesbyten (180612)
InspelningPresentation med frågor och svar
Under utbildningen besvaras frågor från lärosäten angående kurstillfällesbyten. Innan du ser inspelningen bör du se de 7 filmerna som finns om kurstillfällesbyten (se ovan).
Webbutbildning: Hantera studenter på program med inriktning (171107)
InspelningPresentation
Genomgång av två scenarier för program med inriktning: (1) Program med antagning direkt till inriktning, (2) Program där studenter väljer inriktning inför senare period. Demonstrationen beskriver konstruktionen i utbildningsinformation samt tillämpning i studiedeltagande.

 


Övrigt material

Testfrågor Studieadministratörer (studiedeltagande) Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet. Frågorna handlar om grundläggande hantering av en students studiedeltagande.

Workshop Integration mot Ladok3 och studiedeltagande
Inspelning Integration mot Ladok3 och studiedeltagande

2019-06-03 | Klara Nordström