Studiedeltagande

Hur du genomför uppgifter

Grunderna i att hantera studiedeltagande

Skapa förväntat deltagande (Anta studenter manuellt i Ladok)

Hantera antagnigar

Hantera flera studenter samtidigt (”Masshantering”)

Tillfällesbyte

Omregistrera på kurstillfälle
Omregistrera på kurstillfälle med flera studieperioder, där kursen har en ny version

 

 

 

Fördjupande material

  • Principerna för kurstillfällesbyte (Power point) 191009
    Beskrivning av principerna för hur kurstillfällesbyten sker. Olika fall: (1) Kurstillfällesbyten som genomförs för att omregistrera en student, med följder i resultatrapportering (flera fall) och (2) Kurstillfällesbyten som görs på kurstillfällen med flera studieperioder efter det att studenten har varit borta från undervisningen och nu ska registreras vid ett senare kurstillfälle (flera fall).

 

 


Övrigt material

Testfrågor Studieadministratörer (studiedeltagande) Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet. Frågorna handlar om grundläggande hantering av en students studiedeltagande.

Workshop Integration mot Ladok3 och studiedeltagande
Inspelning Integration mot Ladok3 och studiedeltagande

2020-01-20 | Webmaster