Studiedeltagande

På denna sida hittar du utbildningsmaterial på nivå 2 och 3.


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Grunderna i att hantera studiedeltagande

Skapa förväntat deltagande (Anta studenter manuellt i Ladok)

Hantera flera studenter samtidigt (”Masshantering”)

Tillfällesbyte

Omregistrera på kurstillfälle
Omregistrera på kurstillfälle med flera studieperioder
Antagning från NyA på en utbildning som studenten redan studerar

Hantera studenter som inte påbörjat ett programtillfälle


 

Fördjupande material (Nivå 3)

Kurstillfällesbyte (Lathund) 191009
PDFPower point
Konceptuell beskrivning av hur kurstillfälles byten sker. Olika fall: (1) Kurstillfällesbyten som genomförs för att omregistrera en student, med följder i resultatrapportering (flera fall) och (2) Kurstillfällesbyten som görs på kurstillfällen med flera studieperioder efter det att studenten har varit borta från undervisningen och nu ska registreras vid ett senare kurstillfälle (flera fall).

 


Övrigt material

Testfrågor Studieadministratörer (studiedeltagande) Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet. Frågorna handlar om grundläggande hantering av en students studiedeltagande.

Workshop Integration mot Ladok3 och studiedeltagande
Inspelning Integration mot Ladok3 och studiedeltagande

2019-11-06 | Webmaster