Ladok

Frågestund 25 september: Nyttoanalys gemensam utbildningsdatabas

2019-05-28

Välkomna till en frågestund om den utredning som just nu genomförs för att utreda nyttan med en gemensam utbildningsdatabas, se mer om utredningen på ladok.se.

Syftet med mötet är att ge lärosätena möjlighet att ställa frågor om utredningen och de slutsatser som dragits. Mötet kommer att hållas i anslutning till NUAK på Chalmers 25/9 kl 13.30-15.00.

Anmälan senast 31 augusti

Anmälan görs till info@ladok.se senast 31/8 2019.
Det finns plats för 2 deltagare per lärosäte, eventuellt fler om utrymme finns.