Grunderna i Ladok

Här hittar du material för nybörjade i Ladok (nivå 1)

Material in English further down 


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)

Grunderna i Ladok

     

För dig som vill veta mer

  • Skriva ut etiketter från adresslista (Power point) 190620
    Beskrivning av hur du kan skriva ut etiketter för en adresslista som du hämtar ur Ladok. Etiketterna skrivs ut med hjälp av Microsoft Word.
  • Intyg i Ladok (Power point) 190813 
    Beskrivning av vilka intyg som finns att hämta och hur du hämtar dem, samt hur du hanterar text på intygen.
    Intyg i Ladok

* * * * * Material in English  * * * * *

 

If you’re new to Ladok (level 1)

How to change language in Ladok to English

The basics of Ladok


Övrigt utbildningsmaterial

Testfrågor för lokaka test: Grunderna i Ladok Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet innan behörighet ges i Ladok.

Questions for local tests Basics of Ladok Requires log-in!
The questions can be used to test the users of Ladok locally, before giving access to Ladok.

Powerpointpresentation för klassrumsutbildning:
Läsa information i Ladok

2019-08-21 | Malin Eivergard