Grunderna i Ladok

Här hittar du material för nybörjade i Ladok (nivå 1)

Material in English further down 


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)

Grunderna i Ladok

     

För dig som vill veta mer


* * * * * Material in English  * * * * *

 

If you’re new to Ladok (level 1)

How to change language in Ladok to English

The basics of Ladok


Övrigt utbildningsmaterial

Testfrågor för lokaka test: Grunderna i Ladok Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet innan behörighet ges i Ladok.

Questions for local tests Basics of Ladok Requires log-in!
The questions can be used to test the users of Ladok locally, before giving access to Ladok.

 

Powerpointpresentationer för klassrumsutbildning

2019-11-21 | Webmaster