Grunderna i Ladok

Material in English further down 


Material på svenska

Grunderna i Ladok

 

För dig som vill veta mer

 • Intyg i Ladok (Power point) 2023-04-04
  Beskrivning av vilka intyg som finns att hämta och hur du hämtar dem, samt hur du hanterar text på intygen.
 • Kortkommandon och andra tips (Power point) 2023-09-11
  En sammanställning av några kortkommandon du kan använda i Lado
  k
 • Nationell översikt (Power point) 2021-03-16
  I den nationella översikten kan du se studenters studier på andra svenska lärosäten
 • Sammanställning av anteckningar i Ladok  (Power point) 2021-10-25
  Det går att lägga in anteckningar på ett flertal ställen i Ladok, i sammanställningen ser du var du kan återfinna anteckningarna
 • Skriva ut etiketter från adresslista (Power point) 2019-06-20
  Beskrivning av hur du kan skriva ut etiketter för en adresslista som du hämtar ur Ladok. Etiketterna skrivs ut med hjälp av Microsoft Word.
 • Skapa grupper i Ladok (Power point) 2022-10-24
  Grupper inom kurs eller kurspaketering kan användas för att dela in studenter som tillhör samma kurs eller kurspaketering (t.ex. program eller ämne på forskarnivå). Mina grupper används för att gruppera studenter som inte går samma kurs eller kurspaketering men som du ändå vill gruppera, t.ex. forskare, utbytesstudenter eller eftersläntrare.
 • Sök folkbokföringsuppgifter (Power Point) 2020-11-30
  Här kan du söka personer direkt från Skatteverkets tjänst Navet.

Material in English

How to change language in Ladok to English

The basics of Ladok

 


Övrigt utbildningsmaterial

Testfrågor för lokaka test: Grunderna i Ladok Kräver inloggning!
Testfrågor för att testa användare lokalt på lärosätet innan behörighet ges i Ladok.

Questions for local tests Basics of Ladok Requires log-in!
The questions can be used to test the users of Ladok locally, before giving access to Ladok.

 

Powerpointpresentationer för klassrumsutbildning

2023-09-11 | Webmaster