Handlägga bevis och tillgodoräknande

Lathund

Handhavandeguide, Kursbevis och tillgodoräknande: PDF,Power point
Senast uppdaterad: 2018-08-15, version 1.9.0
Innehåll:
 Annan merit, annat resultat, tg, massutfärda kursbevis.

NY! Guide: ta bort fotnot på examensbevis: PDFPower point
Senast uppdaterad: 
2018-09-10 (version 1.11.0)
Innehåll: hantering för att ta bort manuellt inlagd fotnot från examensbevis

Guide: Hantera datum på bevis vid manuellt flöde: PDF, Power point
Senast uppdaterad: 2018-06-28
Innehåll: beskrivning av handhavande för att hantera datum på bevis vid manuellt flöde, dvs. när beslut fattas utanför systemet och dokumenteras i Ladok


Filmer

Dubbelklicka på bilden för att se instruktionsfilmen i helskärm.


Inspelade webbutbildningar

Handlägga tillgodoräknanden del 2
171207

Under utbildningstillfället går vi igenom några scenarier inom tillgodoräknande där det som tillgodoräknandet grundas på från början inte finns i Ladok.
Detta måste därför läggas in som annat resultat och annan merit.

– Student har läst vid annat svenskt lärosäte som inte finns i nya Ladok och vill tillgodoräkna sig detta.
– Student har varit på utbyte och vill tillgodoräkna sig utländsk utbildning.
– Student vill tillgodoräkna sig yrkeserfarenhet

Förberedelser för att delta:

Inspelning/presentation
Inspelning
Presentation


Handlägga tillgodoräknanden del 1
171121

Innehåll: Under utbildningstillfället går vi igenom några vanliga scenarier för tillgodoräknande såsom:

 • Student vill tillgodoräkna sig del av kurs
 • Student byter lärosäte och vill tillgodoräkna sig kurser från det tidigare lärosätet

Förberedelser för att delta:

Inspelning/presentation:
Inspelning

Presentation


Hantering av tillgodoräknande i nya Ladok
170912

Innehåll: I den här webbutbildningen tar vi upp frågor som uppstått i handläggning av tillgodoräknanden och dess relation till examen i nuvarande version av nya Ladok.

Agenda:

 •  Kommande utbildningar
 • Översyn av tillgodoräknandehanteringen i nya Ladok
 • Vad tillgodoräknandet består av
 • Tillgodoräknandet som helhet
 • Annat resultat och annan merit
 • Tillgodoräknande kopplat till utbyte
 • Demo av systemet
 • Scenarier för tillgodoräknande
 • Utfall i examen
 • Frågor

Inspelning/presentation:
Inspelning
Presentation

2018-09-10 | Malin Eivergard