Forskarnivå

Foto: Mattias Pettersson

Lathund

Lathund, Koncept på Forskarnivå: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-02-23
Innehåll: Konceptuell beskrivning av utbildning på forskarnivå.


Lathund, Hantering på Forskarnivå:
PDFPower point
Senast uppdaterad: 2017-06-15
Innehåll: Handhavande i systemet: förväntat deltagande på utbildning, lägga till innehåll, dokumentera, rapportera resultat på enskild doktorand.


Filmer

Nya filmer:

 

Tidigare publicerad film:


E-learning

Forskarnivå


Inspelade webbutbildningar

Utbildning på forskarnivå – grunder och koncept
180228

Utbildningen besvarar frågor från lärosäten angående grunderna och konceptet för utbildning på forskarnivå.

Inför utbildningen rekommenderar vi att ni tagit del av:

 • Lathund Ladok Forskarnivå, koncept
 • Filmer: De fem fallen (se ovan)

Inspelning

Utbildning på forskarnivå – vanliga frågor och nyheter i funktionaliteten
171205

Här kan du läsa ett förtydligande om överföring av studiedeltagande på utbildning på forskarnivå till SCB.

Exempel på vad som tas upp under utbildningen:

 • Antagning  – licentiat, senare del
 • Forskningsarbete – med omfattning/utan angiven omfattning
 • Licentiatexamen på väg mot doktorsexamen
 • Utdata: Nya utsökningsmöjligheter

Inför utbildningen rekommenderar vi att ni tagit del av:

Inspelning:
Inspelning utbildning på forskarnivå
Forskarnivån i nya Ladok (ppt)


Utbildning på forskarnivå
170221

Innehåll: Detta är del 2 av utbildning inom konceptet kring utbildning på forskarnivå. Del 1 är Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå längre ner på denna sida.

Agenda:

 • Demo av funktionalitet

Inspelning:
Inspelning Forskarutbildning del 2

Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå
161124

Innehåll: Genomgång, på en konceptuell nivå, hur utbildning på forskarnivå kan hanteras i nya Ladok, där det kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Målgrupp är personer som arbetar centralt med Ladok och/eller med utbildning på forskarnivå.

Agenda:

 • Utbildningsinformation – förberedelse
 • Lägga in antagning
 • Skapa/lägga till innehåll. Påbörja utbildning.
 • Komplettera/Ändra innehåll
 • Rapportera resultat
 • Rapportera studieaktivitet/-finansiering
 • Övrigt
 • Pågående utveckling

Inspelning/presentation:
Inspelning Konceptet kring utbildning på forskarnivå
Presentation Forskarnivån


Kommande utbildningstillfällen

Info kommer.


Material från workshops

Workshop utbildning på forskarnivå

2018-03-21 | rebecka guzman