Forskarnivå

Foto: Mattias Pettersson

Lathund

Lathund, Koncept på Forskarnivå: PDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-02-23
Innehåll: Konceptuell beskrivning av utbildning på forskarnivå.

Lathund: Resultatrapportering, Examen, Utdata och Uppföljning på ForskarnivåPDFPower point
Senast uppdaterad: 2018-04-23
Innehåll: Resultatrapportering på forskningsarbete, Examen, Utdata och Uppföljning på Forskarnivå

Handhavandeguide, Forskarnivå: PDFPower point
Senast uppdaterad:
2018-08-29, version 1.10.0
Innehåll: 
Handhavande i systemet: förväntat deltagande på utbildning, lägga till innehåll, dokumentera, rapportera resultat på enskild doktorand.


Filmer

Filmer:

Underlag för filmer:

Tidigare publicerad film:


E-learning

Forskarnivå


Inspelade webbutbildningar

Utbildning på forskarnivå: examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning 180426

Utbildningstillfället behandlar examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning för utbildning på forskarnivå. Olika fall för att utfärda examensbevis kommer att tas upp.

Inför utbildningen rekommenderar vi att ni tagit del av:

 • Lathund: Resultatrapportering, Examen, Utdata och Uppföljning på Forskarnivå (se överst på denna sida)
 • Filmer: Examen fall 1, Examen fall 2, Examen fall 3 (se överst på denna sida)

Inspelning

 

Utbildning på forskarnivå – grunder och koncept
180228

Utbildningen besvarar frågor från lärosäten angående grunderna och konceptet för utbildning på forskarnivå.

Inför utbildningen rekommenderar vi att ni tagit del av:

 • Lathund Ladok Forskarnivå, koncept
 • Filmer: De fem fallen (se ovan)

Inspelning

Utbildning på forskarnivå – vanliga frågor och nyheter i funktionaliteten
171205

Här kan du läsa ett förtydligande om överföring av studiedeltagande på utbildning på forskarnivå till SCB.

Exempel på vad som tas upp under utbildningen:

 • Antagning  – licentiat, senare del
 • Forskningsarbete – med omfattning/utan angiven omfattning
 • Licentiatexamen på väg mot doktorsexamen
 • Utdata: Nya utsökningsmöjligheter

Inför utbildningen rekommenderar vi att ni tagit del av:

Inspelning:
Inspelning utbildning på forskarnivå
Forskarnivån i nya Ladok (ppt)


Utbildning på forskarnivå
170221

Innehåll: Detta är del 2 av utbildning inom konceptet kring utbildning på forskarnivå. Del 1 är Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå längre ner på denna sida.

Agenda:

 • Demo av funktionalitet

Inspelning:
Inspelning Forskarutbildning del 2

Introduktion av konceptet kring utbildning på forskarnivå
161124

Innehåll: Genomgång, på en konceptuell nivå, hur utbildning på forskarnivå kan hanteras i nya Ladok, där det kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Målgrupp är personer som arbetar centralt med Ladok och/eller med utbildning på forskarnivå.

Agenda:

 • Utbildningsinformation – förberedelse
 • Lägga in antagning
 • Skapa/lägga till innehåll. Påbörja utbildning.
 • Komplettera/Ändra innehåll
 • Rapportera resultat
 • Rapportera studieaktivitet/-finansiering
 • Övrigt
 • Pågående utveckling

Inspelning/presentation:
Inspelning Konceptet kring utbildning på forskarnivå
Presentation Forskarnivån


 

Material från workshops

Workshop utbildning på forskarnivå

2018-09-17 | Malin Eivergard