Uppföljning och utdata

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 1, 2 och 3


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Handhavandeguide: Rapporterna i Uppföljning (180115)
PDFPower point
Kort beskrivning av hur du hanterar uppföljningsrapporter i Ladok 
Webbutbildning: Grundläggande handhavande i uppföljning (171031)
Inspelning
Demonstration av rapporterna i Uppföljning (Vad ska man tänka på när man använder begränsnings- och grupperingsparametrarna och hur påverkar de rapportresultatet?,  Vilken information är möjlig att söka fram från respektive rapport?) 
Handhavandeguide: HPR (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide: HST (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide: Utdata (190228)
PDF, Power point
Följande utdatafunktioner beskrivs: Sök population, resultat, utfärdade bevis, studieuppehåll

Fördjupande material (nivå 3)

Supportstuga: inför årsredovisning 2018 (181129)
Inspelning, Presentation
Katja Taavo och Janne Johansson från Ladokkonsortiet besvarar frågor inför årsredovisningen.
Webbutbildning: Inför årsredovisning 2017 (HST, HPR, återrapporteringskrav) (171122)
InspelningPresentation
Fokus ligger på på de uppgifter som ska ingå i lärosätenas årsredovisning enligt regleringsbrevet, exempelvis väsentliga uppgifter och särskilda återrapporteringskrav angående utbildningsutbudet.Målgruppen är de som arbetar med lärosätets årsredovisning, t.ex. controllers, uppföljningsansvariga, statistikansvariga etc.

 

 


 

Övrigt material

Från heldagsutbildning 171206
Information i uppföljningsdatabasen i Ladok3 (ppt)

Powerpointpresentation i klassrumsutbildning
Grupper

Övningar
Övningar kring grupp

2019-04-17 | Malin Eivergard