Uppföljning och utdata

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 1, 2 och 3


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)

 

Uppföljningsrapporterna: Spara som och hämta resultat

 


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Handhavandeguide: Rapporterna i Uppföljning (190813)
PDFPower point
Kort beskrivning av hur du hanterar uppföljningsrapporter i Ladok 
Handhavandeguide: HPR (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide: HST (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide: Utdata (190522)
PDF, Power point
Följande utdatafunktioner beskrivs: Sök population, resultat, utfärdade bevis, studieuppehåll

 

Övrigt material

Från heldagsutbildning 171206
Information i uppföljningsdatabasen i Ladok3 (ppt)

2019-11-28 | Webmaster