Uppföljning och utdata

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 1, 2 och 3


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)

Uppföljningsrapporterna: Spara som och hämta resultat

Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Handhavandeguide: Rapporterna i Uppföljning (190813)
PDFPower point
Kort beskrivning av hur du hanterar uppföljningsrapporter i Ladok 
Handhavandeguide: HPR (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide: HST (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide: Utdata (190522)
PDF, Power point
Följande utdatafunktioner beskrivs: Sök population, resultat, utfärdade bevis, studieuppehåll

Fördjupande material (nivå 3)

Supportstuga: inför årsredovisning 2018 (181129)
Inspelning, Presentation
Katja Taavo och Janne Johansson från Ladokkonsortiet besvarar frågor inför årsredovisningen.

 


 

Övrigt material

Från heldagsutbildning 171206
Information i uppföljningsdatabasen i Ladok3 (ppt)

Powerpointpresentation i klassrumsutbildning
Grupper

Övningar
Övningar kring grupp

2019-09-12 | Malin Eivergard