Uppföljning och utdata

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 2 och 3

Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Handhavandeguide: Rapporterna i Uppföljning (180115)
PDFPower point
Kort beskrivning av hur du hanterar uppföljningsrapporter i Ladok 
Webbutbildning: Grundläggande handhavande i uppföljning (171031)
Inspelning
Demonstration av rapporterna i Uppföljning (Vad ska man tänka på när man använder begränsnings- och grupperingsparametrarna och hur påverkar de rapportresultatet?,  Vilken information är möjlig att söka fram från respektive rapport?) 
Handhavandeguide: HPR (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide: HST (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide: Utdata (190131)
PDF, Power point
Följande utdatafunktioner beskrivs: Sök population, resultat, utfärdade bevis, studieuppehåll

 

Fördjupande material (nivå 3)

Supportstuga: inför årsredovisning 2018 (181129)
Inspelning, Presentation
Katja Taavo och Janne Johansson från Ladokkonsortiet besvarar frågor inför årsredovisningen.
Webbutbildning: Inför årsredovisning 2017 (HST, HPR, återrapporteringskrav) (171122)
InspelningPresentation
Fokus ligger på på de uppgifter som ska ingå i lärosätenas årsredovisning enligt regleringsbrevet, exempelvis väsentliga uppgifter och särskilda återrapporteringskrav angående utbildningsutbudet.Målgruppen är de som arbetar med lärosätets årsredovisning, t.ex. controllers, uppföljningsansvariga, statistikansvariga etc.
Webbutbildning: Informationsobjekt i uppföljningsdatabasen (170310)
Inspelning (dåligt ljud i vissa delar), PresentationGenomgång av informationsobjekt och tabellstruktur, samt hur informationen från Ladok2 representeras i uppföljningsdatabasen:

  • Infrastrukturen i Ladok3
  • Vad är ett informationsobjekt?
  • Befintliga informationsobjekt
  • Hur representeras informationen från Ladok2 i Uppföljningsdatabasen i Ladok3 – genomgång av respektive informationsobjekt utifrån L2 perspektivet
  • Ännu ej prioriterade informationsobjekt
  • Nya kravönskemål
  • Exempel på SQL-frågor

 


Övrigt material

Från workshop 170321
Workshop Informationsobjekt i nya Ladok
Workshop Informationsobjekt BI-verktyg

Från heldagsutbildning 171206
Information i uppföljningsdatabasen i Ladok3 (ppt)

Powerpointpresentation i klassrumsutbildning
Grupper

Övningar
Övningar kring grupp

2019-02-15 | Malin Eivergard