Uppföljning och utdata

För dig som är ny i Ladok

Demonstration av hur du använder uppföljningsrapporterna i Ladok. Filmen har 5 kapitel, klicka på de tre strecken överst i videospelaren för att välja vilket kapitel du vill se.

Uppföljningsrapporterna: Spara som och hämta resultat

  • Spara utsökningsparametrar
  • Skriv ut resultat
  • Hämta resultat till excel
  • Hämta underlaget till excel

Hur du söker i utdata och uppföljning

Exempel på utsökningar i utdata eller uppföljningsrapporter

  • Deltagande på kurs (Power point) 2020-04-20
    Exempel på frågor: Vilka studenter har lämnat återbud, och när? Hur stor andel av studenterna är omregistrerade?
  • Examensbevis (Power point) 2020-10-19
    Exempel på frågor: Vilka har fått en kandidatexamen under terminen? Hur många examensbevis har utfärdats inom det här programmet?
  • Forskarnivån (Power point) 2020-04-20
    Exempel på frågor: Vilka doktorander har studieaktivitet under halvåret? Vilka huvudhandledare är dokumenterade på lärosätet? Hur många doktorsexamen eller licentiatexamen har utfärdats i år?
  • Programstudenter (Power point) 2020-05-04
    Exempel på frågor: vilka kurser har studenterna avklarat på programmet? Hur många har påbörjat programmet men saknar resultat inom det? Vilka studenter har påbörjat programmet men har en spärr?
  • Resultat (Power point) 2020-05-18
    Exempel på frågor: Vilka studenter är inte godkända på modulen? Och hur kontaktar jag dem?
  • Studieavgifter (Power point) 2020-05-04
    Exempel på frågor: vilka studenter har inte betalt sin studieavgift? Hur många studenter har betalt studieavgift på ett visst program?
  • Uppehåll (Power point) 2022-08-29
    Exempel på frågor: Vilka studenter har ett uppehåll som startar under terminen? Vilka studenter har ett uppehåll som slutar under terminen, och har rätt att återuppta studierna?
  • Utbytesstudier (Power point) 2020-05-04
    Exempel på frågor: Vilka inkommande studenter finns på lärosätet denna termin? Hur många utresande studenter finns på varje program?

Utdatafunktioner

Uppföljningsrapporter

 


Övrigt material

Från heldagsutbildning 2017-12-06
Information i uppföljningsdatabasen i Ladok3 (ppt)

2022-10-10 | Webmaster