Ladok för studenter

För personal

Ladok för studenter (Power point) 2023-07-03
Lathunden beskriver vad studenterna ser i gränssnittet och kan fungera som stöd för personal att instruera studenter hur de använder det. Vad studenter kan göra i gränssnittet skiljer sig åt mellan olika lärosäten, så alla funktioner som beskrivs i lathunden kanske inte gäller på just ditt lärosäte.


För studenter

Korta filmer som demonstrerar Ladok för studenter 2021-01-12
Instruktionsfilmer för studenter, finns på svenska och engelska.

2023-07-03 | Webmaster