Hantera utbildningar

Hur du genomför uppgifter

Avancerad sökning

  • Avancerad sökning (Power point) 2022-05-23
    Avancerad sökning ger möjlighet att söka ut grupper av utbildningstillfällen med hjälp av fasta parametrar. Sökningen kan göras brett över flera utbildningstyper.
  • Hantera flera i avancerad sökning (Power point) 2022-08-29
    När kurstillfällen har sökts fram i ”Avancerad sökning” går det att lägga till och ändra attribut på flera samtidigt. 

Skapa ny kurs med guide (Processtöd)

Hantera plan

  • Hantera plan (Power point) 2023-04-24
    Kurs- och utbildningsplaner kan skapas direkt i Ladok, just nu rekomenderas att bara skapa det för utbildning på forskarnivå. Planen visar information från flikarna ”Grunduppgifter” och ”Tilläggsuppgifter”.
  • Demonstration av funktionaliteten (film)

Hantera litteraturlista

Skapa utbildningar

2023-09-25 | Webmaster