Hantera utbildningar

Hur du genomför uppgifter

Skapa ny kurs med guide (Processtöd)

Hantera plan

  • Hantera plan (Power point2022-02-14
    Kurs- och utbildningsplaner kan skapas direkt i Ladok, just nu rekomenderas att bara skapa det för utbildning på forskarnivå. Planen visar information från flikarna ”Grunduppgifter” och ”Tilläggsuppgifter”.
  • Demonstration av funktionaliteten (film)

Hantera litteraturlista

Skapa program

2022-05-09 | Webmaster