Utbytesstudier

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 1, 2 och 3.


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)

 

Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Filmer: hantera in-och utresande utbytesstudenter

Utresande utbytesstudenter
Inresande utbytesstudenter

 

Fördjupande material (nivå 3)

Lathund: Utbytesstudier (180321)
PDFPower point
Handhavande för att hantera in- och utresande utbytesstudenter, samt förklaring av konceptet för hur studierna läggs upp. Förklaring av hur resultat rapporteras för utbytesstudenter.
Supportstuga: Utbytesstudier (190502)
Inspelning, Chatt från mötet, Presentation– kommer att kompletteras med svar på fråga 2
Under supportstugan ställdes frågor om utbytesstudier till representanter från VS-team 2.
Webbutbildning: Utbytesstudier i Ladok (180327)
InspelningPresentation med frågor och svar
Under utbildningen besvaras frågor från lärosäten om utbytesstudier i Ladok. Innan du ser inspelningen rekomenderar vi att du ser filmerna och läser lathunden som finns publicerade på denna sida. Ingen demonstration visas i inspelningen.

 


Övrigt material

Underlag för filmer (power point):

2019-05-02 | Klara Nordström