Studieavgift – Mejlavisering till student

Avisering av första faktura 

Welcome to Blue higher education institution, Master’s in mathematics, 16 Jan 2023 – 19 Jan 2025

Dear Beau Sharma,

In order to secure your place offer for Blue higher education institution, Master’s in mathematics, you have to pay the tuition fee no later than 1 Dec 2022. Please go to the website for payment instructions: https://www.student.ladok.se

N.B.
When you log in to the website above for the first time, please choose university and language. If you are admitted or conditionally admitted to several universities,you will have to log in to each university one at a time.

Kind regards,
Blue higher education institution

This is an automatically generated e-mail – please do not reply.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hej Beau Sharma,

För att behålla din plats på Blåa lärosätet, Masterprogram i matematik, måste du betala din studieavgift senast 2022-12-01. Information om hur du betalar finns här: https://www.student.ladok.se

Obs!
När du för första gången loggar in på webbsidan ovan kommer du att få välja vilket lärosäte och vilket språk som skall visas. Om du är antagen, eller antagen med villkor, på fler lärosäten behöver du logga in separat på varje lärosäte.

Med vänliga hälsningar,
Blåa lärosätet

Svara inte på detta mejl – detta är ett automatiskt e-postmeddelande.

 

 

Avisering av följande fakturor

Information regarding Blue higher education institution, Master’s in mathematics, 28 Aug 2023 – 14 Jan 2024

Dear Beau Sharma,

In order to continue your studies at Blue higher education institution, Master’s in mathematics, you have to pay the tuition fee no later than 15 Dec 2023. Please go to the website for payment instructions: https://www.student.ladok.se

Kind regards,
Blue higher education institution

This is an automatically generated e-mail – please do not reply.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hej Beau Sharma,

För att fortsätta dina studier på Blåa lärosätet, Masterprogram i matematik, måste du betala din studieavgift senast 2023-12-15. Information om hur du betalar finns här: https://www.student.ladok.se

Med vänliga hälsningar,
Blåa lärosätet

Svara inte på detta mejl – detta är ett automatiskt e-postmeddelande.

 

 

Påminnelse före sista betalningsdag

Payment reminder from Blue higher education institution, Master’s in mathematics, 28 Aug 2023 – 14 Jan 2024

Dear Beau Sharma,

Blue higher education institution has not received your full payment for Master’s in mathematics, the tuition fee period 28 Aug 2023 – 14 Jan 2024. Pay the tuition fee no later than 15 Aug 2023. Please go to the website for payment instructions: https://www.student.ladok.se

Kind regards,
Blue higher education institution

This is an automatically generated e-mail – please do not reply.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hej Beau Sharma,

Blåa lärosätet har inte mottagit fullständig betalning för Masterprogram i matematik, studieavgiftsperiod 2023-08-28 – 2024-01-14. Var vänlig, betala studieavgiften senast 2023-08-15. Information om hur du betalar finns här: https://www.student.ladok.se

Med vänliga hälsningar,
Blåa lärosätet

Svara inte på detta mejl – detta är ett automatiskt e-postmeddelande.

 

 

Påminnelse efter sista betalningsdag med ny sista betalningsdag före avstängning

Payment reminder for Master’s in mathematics, 28 Aug 2023 – 14 Jan 2024, to avoid suspension

Dear Beau Sharma,

Blue higher education institution has not received your full payment for Master’s in mathematics, the tuition fee period 28 Aug 2023 – 14 Jan 2024. Pay the tuition fee no later than 25 Aug 2023, in order not to be suspended from studies at Blue higher education institution. Please go to the website for payment instructions: https://www.student.ladok.se

Kind regards,
Blue higher education institution

This is an automatically generated e-mail – please do not reply.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hej Beau Sharma,

Blåa lärosätet har inte mottagit fullständig betalning för Masterprogram i matematik, studieavgiftsperiod 2023-08-28 – 2024-01-14. Var vänlig, betala studieavgiften senast 2023-08-25 för att undvika avstängning på Blåa lärosätet. Information om hur du betalar finns här: https://www.student.ladok.se

Med vänliga hälsningar,
Blåa lärosätet

Svara inte på detta mejl – detta är ett automatiskt e-postmeddelande.

2023-03-13 | Webmaster