Studieavgifter

Hur du genomför uppgifter

  • Studieavgifter (Power point) 2019-08-13
    Beskrivning av delar i systemet som hanterar studieavgiftsbetalning i Ladok, samt exempel på hantering av olika fall (t.ex. hantering vid ändrad studieavgiftsskyldighet för student efter antagning, hantering om studieavgiftsskyldighet för student har ett senare startdatum än kurstillfällets startdatum)
2020-02-18 | Webmaster