Studieavgifter

Det finns ett nytt sätt att hantera studieavgifter i Ladok, lärosätena bestämmer om och när de börjar använda den nya hanteringen. På sidan finns lathundar för både den tidigare och nya hanteringen.

Ny hantering

Tidigare hantering

2023-09-25 | Webmaster