Forskarnivå

För dig som är ny i Ladok

Fler filmer finns i LadokPlay

E-learning för självstudier

Hur du genomför uppgifter

Skapa utbildning i Utbildningsinformation

Skapa förväntat deltagande och registrera

Dokumentera beslut

Resultatrapportering

Tillgodoräkna, andra meriter och andra resultat

Examen på forskarnivå

Utfärda doktors- eller licentiatexamen efter avslutad utbildning
Utfärda licentiatexamen under pågående utbildning mot doktorsexamen genom att inkludera modul i examensbeviset.
Utfärda doktorsexamen efter utfärdad licentiatexamen

 

Fördjupande material

Lägga upp utbildning på forskarnivå

Utbildning mot doktorsexamen
Demonstration av hur du skapar tillfälle på ämne på forskarnivå som leder till doktorsexamen och antar en doktorand på tillfället
Utbildning mot licentiatexamen
Hur du skapar tillfälle på ämne på forskarnivå som leder till licentiatexamen och antar en doktorand på tillfället
Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen inom samma ämne
Hur du skapar ett ämnestillfälle om leder till doktorsexamen, för en doktorand som har en licentiatexamen inom samma ämne på forskarnivå
Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen inom annat ämne
Hur du skapar ett ämnestillfälle om leder till doktorsexamen, för en doktorand som har en licentiatexamen inom annat ämne på forskarnivå
Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen från annat lärosäte
Hur du skapar ett ämnestillfälle om leder till doktorsexamen, för en doktorand som har en licentiatexamen samma ämne på forskarnivå, utfärdat vid ett annat lärosäte

Uppföljning och utdata

Doktorander på andra lärosäten

  • Doktorander på andra lärosäten (Power point) 2018-09-24
    Beskrivning av hur funktionaliteten i Ladok kan tillämpas för: 1. Doktorander från andra svenska lärosäten, 2. Utbytesstudier på forskarnivå (in- och utresande). Du behöver en god förståelse för utbildning på forskarnivån och utbytesstudier för att tillgodose dig guiden.

 

 


Övrigt material

Information om överföring av studiedeltagande på utbildning på forskarnivå till SCB. Publicerades i samband med webbutbildning 5 december 2017.

2023-07-27 | Webmaster