Forskarnivå

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 1, 2 och 3

För dig som är ny i Ladok (nivå 1)

E-learning för självstudier

 


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Skapa utbildning i Utbildningsinformation

Skapa förväntat deltagande och registrera

Dokumentera

Resultatrapportering

Tillgodoräknande, andra meriter och andra resultat

Examen på forskarnivå

  • Examen på forskarnivå (Power point) 190605
    Beskrivning av tre olika fall hur examen på forskarnivå kan utfärdas.
  • Demonstrationer av de fall som beskrivs i guiden ovan:
Utfärda doktors- eller licentiatexamen efter avslutad utbildning
Utfärda licentiatexamen under pågående utbildning mot doktorsexamen genom att inkludera modul i examensbeviset.
Utfärda doktorsexamen efter utfärdad licentiatexamen


 

Fördjupande material (nivå 3)

Lägga upp utbildning på forskarnivå, olika fall

Utbildning mot doktorsexamen
Demonstration av hur du skapar tillfälle på ämne på forskarnivå som leder till doktorsexamen och antar en doktorand på tillfället
Utbildning mot licentiatexamen
Hur du skapar tillfälle på ämne på forskarnivå som leder till licentiatexamen och antar en doktorand på tillfället
Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen inom samma ämne
Hur du skapar ett ämnestillfälle om leder till doktorsexamen, för en doktorand som har en licentiatexamen inom samma ämne på forskarnivå
Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen inom annat ämne
Hur du skapar ett ämnestillfälle om leder till doktorsexamen, för en doktorand som har en licentiatexamen inom annat ämne på forskarnivå
Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen från annat lärosäte
Hur du skapar ett ämnestillfälle om leder till doktorsexamen, för en doktorand som har en licentiatexamen samma ämne på forskarnivå, utfärdat vid ett annat lärosäte
Uppföljningsrapporter

Doktorander på andra lärosäten 

  • Doktorander på andra lärosäten (Power point) 180924
    Beskrivning av hur funktionaliteten i Ladok kan tilllämpas för: 1. Doktorander från andra svenska lärosäten, 2. Utbytesstudier på forskarnivå (in- och utresande). Du behöver en god förståelse för utbildning på forskarnivån och utbytesstudier för att tillgodose dig guiden.
2019-10-21 | Malin Eivergard