Forskarnivå

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 1, 2 och 3


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

E-learning för självstudier: Forskarnivå
Webblänk, Inbäddningskod
Handhavandeguide, Forskarnivå (180829)
PDFPower point
Handhavande i systemet: skapa förväntat deltagande på utbildning, lägga till innehåll, dokumentera, rapportera resultat på enskild doktorand.
Filmer: upplägg av utbildning på forskarnivå

Utbildning mot doktorsexamen
Demonstration av hur du skapar tillfälle på ämne på forskarnivå som leder till doktorsexamen och antar en doktorand på tillfället
Utbildning mot licentiatexamen
Hur du skapar tillfälle på ämne på forskarnivå som leder till licentiatexamen och antar en doktorand på tillfället
Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen inom samma ämne
Hur du skapar ett ämnestillfälle om leder till doktorsexamen, för en doktorand som har en licentiatexamen inom samma ämne på forskarnivå
Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen inom annat ämne
Hur du skapar ett ämnestillfälle om leder till doktorsexamen, för en doktorand som har en licentiatexamen inom annat ämne på forskarnivå
Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen från annat lärosäte
Hur du skapar ett ämnestillfälle om leder till doktorsexamen, för en doktorand som har en licentiatexamen samma ämne på forskarnivå, utfärdat vid ett annat lärosäte
Filmer: examen på forskarnivå

Utfärda doktors- eller licentiatexamen efter avslutad utbildning
Utfärda licentiatexamen under pågående utbildning mot doktorsexamen
Utfärda doktorsexamen efter utfärdad licentiatexamen


Fördjupande material (nivå 3)

Lathund: Lägga upp utbildning på Forskarnivå (180223)
PDFPower point
Beskrivning av konceptet som tillämpas för att skapa utbildning på forskarnivå i Ladok. Olika exempel presenteras i lathunden.
Webbutbildning: Lägga upp utbildning på Forskarnivå (180228)
InspelningPesentation, inkl. rågor och svar från mötet
Utbildningen besvarar frågor från lärosäten angående grunderna och uppläggning av utbildning på forskarnivå. Innan du ser inspelningen rekommenderar vi att du tar del av utbildningsmaterialet för hur utbildning på forskarnivå läggs upp i Ladok (1 lathund, 5 filmer)
Lathund: Resultatrapportering, Examen, Utdata och Uppföljning på Forskarnivå (180423)
PDFPower point
Beskrivning av konceptet för resultatrapportering på forskningsarbete, examen, utdata och uppföljning. 
Webbutbildning: Resultatrapportering, Examen, Utdata och Uppföljning (180426)
InspelningFrågor och svar från mötet (pptx)
I inspelningen besvaras frågor från lärosäten angående examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning för utbildning på forskarnivå. Innan du ser inspelningen rekommenderar vi att du tagit del av utredningsmaterialet för forskarnivå, med fokus på examen, resultathantering, utdata och uppföljning (1 lathund, 3 filmer).
Guide, Doktorander på andra lärosäten (180924)
PDFPower point
Beskrivning av hur funktionaliteten i Ladok kan tilllämpas för: 1. Doktorander från andra svenska lärosäten, 2. Utbytesstudier på forskarnivå (in- och utresande). Du behöver en god förståelse för utbildning på forskarnivån och utbytesstudier för att tillgodose dig guiden.

 


Övrigt material

Underlag för filmer

2019-04-09 | Malin Eivergard