Forskarnivå

Här hittar du utbildningsmaterial på nivå 1, 2 och 3


För dig som är ny i Ladok (nivå 1)


Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Handhavandeguide, Forskarnivå (180829)
PDFPower point
Handhavande i systemet: skapa förväntat deltagande på utbildning, lägga till innehåll, dokumentera, rapportera resultat på enskild doktorand.
E-learning för självstudier
Grunderna om utbildning på forskarnivå
Filmer: upplägg av utbildning på forskarnivå

Utbildning mot doktorsexamen

Utbildning mot licentiatexamen

Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen inom samma ämne

Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen inom annat ämne

Utbildning mot doktorsexamen, har licentiatexamen från annat lärosäte

Filmer: examen på forskarnivå

Utfärda doktors- eller licentiatexamen efter avslutad utbildning

Utfärda licentiatexamen under pågående utbildning mot doktorsexamen

Utfärda doktorsexamen efter utfärdad licentiatexamen


Fördjupande material (nivå 3)

Lathund: Lägga upp utbildning på Forskarnivå (180223)
PDFPower point
Beskrivning av konceptet som tillämpas för att skapa utbildning på forskarnivå i Ladok. Olika exempel presenteras i lathunden.
Webbutbildning: Lägga upp utbildning på Forskarnivå (180228)
InspelningPesentation, inkl. rågor och svar från mötet
Utbildningen besvarar frågor från lärosäten angående grunderna och uppläggning av utbildning på forskarnivå. Innan du ser inspelningen rekommenderar vi att du tar del av utbildningsmaterialet för hur utbildning på forskarnivå läggs upp i Ladok (1 lathund, 5 filmer)
Lathund: Resultatrapportering, Examen, Utdata och Uppföljning på Forskarnivå (180423)
PDFPower point
Beskrivning av konceptet för resultatrapportering på forskningsarbete, examen, utdata och uppföljning. 
Webbutbildning: Resultatrapportering, Examen, Utdata och Uppföljning (180426)
InspelningFrågor och svar från mötet (pptx)
I inspelningen besvaras frågor från lärosäten angående examen, resultatrapportering, utdata och uppföljning för utbildning på forskarnivå. Innan du ser inspelningen rekommenderar vi att du tagit del av utredningsmaterialet för forskarnivå, med fokus på examen, resultathantering, utdata och uppföljning (1 lathund, 3 filmer).
Guide, Doktorander på andra lärosäten (180924)
PDFPower point
Beskrivning av hur funktionaliteten i Ladok kan tilllämpas för: 1. Doktorander från andra svenska lärosäten, 2. Utbytesstudier på forskarnivå (in- och utresande). Du behöver en god förståelse för utbildning på forskarnivån och utbytesstudier för att tillgodose dig guiden.
Webbutbildning: Vanliga frågor och nyheter i funktionaliteten (171205)
InspelningPresentation
Exempel på vad som tas upp under utbildningen:

  • Antagning – licentiat, senare del
  • Forskningsarbete – med omfattning/utan angiven omfattning
  • Licentiatexamen på väg mot doktorsexamen
  • Utdata: Nya utsökningsmöjligheter

Här kan du läsa ett förtydligande om överföring av studiedeltagande på utbildning på forskarnivå till SCB.

 


Övrigt material

Material från workshops

Workshop utbildning på forskarnivå

Underlag för filmer

2019-02-15 | Malin Eivergard