Utfärda bevis

Hur du genomför uppgifter

  • Utfärda kursbevis (Power point) 181010
    Beskrivning av hur kursbevis utfärdas, två sätt: utfärda genom bevisärende och massutfärda.
  • Handlägga och utfärda examensbevis (Power point) 200117
    Beskrivning av hur bevisärenden för examensbevis skapas, hanteras och bevis utfärdas. Funktionaliteten är densamma för examensbevis på grund och avancerad nivå som för forskarnivå

 

Fördjupande material

2020-01-17 | Webmaster