Utfärda bevis

På denna sida hittar du utbildningsmaterial på nivå 2 och 3.

Material om hur du genomför uppgifter (nivå 2)

Handhavandeguide: Kursbevis (181010)
PDFPower point
Beskrivning av hur kursbevis utfärdas, två sätt: utfärda genom bevisärende och massutfärda.
Handhavandeguide: Handlägga examensbevis (190215)
PDF, Power point
Beskrivning av hur bevisärenden för examensbevis skapas, hanteras och bevis utfärdas. Funktionaliteten är densamma för examensbevis på grund och avancerad nivå som för forskarnivå

 

 

Fördjupande material (nivå 3)

Guide: Hantera datum på bevis vid manuellt flöde (180628)
PDF, Power point
Beskrivning av handhavande för att hantera datum på bevis vid manuellt flöde, dvs. när beslut fattas utanför systemet och dokumenteras i Ladok

 

 


Övrigt material

Webbutbildning: Bevishandläggning (170214) Inspelningen har arkiverats pga. att funktionaliteten i systemet uppdaterats. Vill du se inspelningen? Kontakta Klara Nordström (klara.nordstrom@mau.se), Utbildningsansvarig. 

2019-02-15 | Klara Nordström