Tillgodoräknande, annan merit och annat resultat

För dig som är ny i Ladok


Fler demonstrationsfilmer hittar du i LadokPlay

Hur tillgodoräknande, andra meriter och andra resultat kan användas  i examen och intyg:


Klicka på bilden för att förstora den

 

Hur du genomför uppgifter

Tillgodoräknande

Annan merit

  • Skapa Annan merit (Power point) 2023-08-28
    Annan merit kan användas för att tillgodoräkna till exempel resultat från utländska lärosäten eller arbetslivserfarenhet.

Annat resultat

  • Skapa Annat resultat (Power point) 2023-05-30
    Annat resultat kan användas för att tillgodoräkna till exempel kurser på forskarnivå som doktorander inte ska registrera deltagande på.

Statistik för ärenden

  • Sök utdata/statistik (Power point) 2023-05-30
    Beskrivning över hur man kan söka fram utdatastatistik över handläggningstid samt hur många ärenden som har avslutats eller inkommit under ett visst år.

 


Övrigt material

Testfrågor för lokalt test Tillgodoräknande Kräver inloggning!
Testfrågor som kan användas för att testa användare lokalt på lärosätet innan de får behörighet. Frågorna handlar om hur ärende för tillgodoräknande hanteras, samt om ”annat resultat” och ”annan merit”.

2023-08-28 | Webmaster