Tillgodoräknande, andra resultat och meriter

För dig som är ny i Ladok


Fler demonstrationsfilmer hittar du i LadokPlay

Hur tillgodoräknande, andra meriter och andra resultat kan användas  i examen och intyg:


Klicka på bilden för att förstora den

 

Hur du genomför uppgifter

Tillgodoräknande

Andra meriter

Andra resultat

  • Skapa andra resultat (Power point) 2019-11-06
    Andra resultat kan vara t.ex.: Resultat på kurser som inte finns i Ladok eller som saknar registreringar på det egna eller andra svenska lärosäten.

Statistik för ärenden

  • Sök utdata/statistik (Power point) 2022-06-07
    Beskrivning över hur man kan söka fram utdatastatistik över handläggningstid samt hur många ärenden som har avslutats eller inkommit under ett visst år.

 


Övrigt material

Testfrågor för lokalt test Tillgodoräknande Kräver inloggning!
Testfrågor som kan användas för att testa användare lokalt på lärosätet innan de får behörighet. Frågorna handlar om hur ärende för tillgodoräknande hanteras, samt om ”annat resultat” och ”annan merit”.

2022-11-07 | Webmaster