Bevisförberedelser

På denna sida hittar du utbildningsmaterial på nivå 3

Fördjupande material (nivå 3)

Lathund: Bevisförberedelser (181015)
PDFPower point
Beskrivning av hur du lägger upp mallar och kataloginformation för att kunna utfärda examensbevis och kursbevis. 

 

 


Övrigt materaial

Webbutbildning: Bevisinformation (170206) Inspelningen har arkiverats pga. att funktionaliteten i systemet uppdaterats. Vill du se inspelningen? Kontakta Klara Nordström (klara.nordstrom@mau.se), Utbildningsansvarig. 

2018-11-19 | Klara Nordström