Antagning

Hur du genomför uppgifter

Skapa förväntat deltagande (anta studenter manuellt i Ladok) på:

Integrationen mellan Ladok och NyA

2021-12-09 | Webmaster