Antagning

Hur du genomför uppgifter

Skapa förväntat deltagande (anta studenter manuellt i Ladok) på:

Integrationen mellan Ladok och NyA

2022-06-20 | Webmaster