Utbildningsmaterial

Vi rekommenderar att all utbildning inleds med att lära sig grunderna i Ladok.


Utbildningsmaterial, indelat efter område

Om utbildningsmaterialet

Utbildningsmaterialet är tänkt att användas som stöd för lärosätets egen utbildning av användare.

Materialet tas fram för tre kunskapsnivåer:

  • Nivå 1 – Förstå. Målet är att kunna förstå begrepp som används i Ladok och kunna navigera i systemet.
  • Nivå 2: Genomföra. Målet är att kunna genomföra sina arbetsuppgifter i Ladok på ett korrekt och effektivt sätt.
  • Nivå 3: Förbättra. Målet är att kunna tillämpa Ladoks koncept på den egna verksamheten, och kunna tillämpa kunskaperna för att förbättra processerna i verksamheten.

Följande material tas fram:

  • Filmklipp: Enkel beskrivning av flöden eller instruktioner för konkreta arbetsuppgifter i Ladok (nivå 1-2)
  • E-learning – Beskrivning av delområde, dvs. samling av flera konkreta arbetsuppgifter som berör samma delområde. För resultatrapportering kan e-learning används som enda utbildning för användargruppen (nivå 1-2)
  • Guide – Beskrivning av hur enstaka konkreta arbetsuppgifter utförs i systemet. Kräver att användaren har bra grundläggande kunskaper i Ladok (nivå 2)
  • Handhavandeguide – Beskrivning av hur konkreta arbetsuppgifter utförs i systemet. Kräver att användaren har bra grundläggande kunskaper i Ladok (nivå 2)
  • Lathundar – Beskrivning av konceptet eller uppbyggnaden av ett visst område i Ladok. Kräver att användaren har god förståelse för hanteringen i Ladok, samt god kännedom om det egna lärosätets processer. Målgrupp för detta är lärosätenas centralt ansvariga för Ladok. (nivå 3)
  • Webbutbildningar – Utbildning i Zoom, som spelas in så att du kan ta del av dem även i efterhand. (nivå 3)

Webbutbildningar

Utöver utbildningsmaterial erbjuder Ladokkonsortiet webbutbildningar i Ladok för lärosätenas centralt ansvariga för systemet. Vi riktar oss främst till lärosätets egen Ladok-support, lokal kontaktperson, uppföljningsansvarig och examenshandläggare.

Kommande och inspelade webbutbildningar hittar du här.

2019-06-26 | Malin Eivergard