Utbildningsmaterial

Vi rekommenderar att all utbildning inleds med att lära sig grunderna i Ladok.

För att sedan fördjupa dig i något område hittar du material i menyn till vänster.


Om utbildningsmaterialet

Utbildningsmaterialet är tänkt att användas som stöd för lärosätets egen utbildning av användare.

Följande material tas fram:

  • Film: Kort demonstration av en arbetsuppgift
  • E-learning: Beskrivning av flera konkreta arbetsuppgifter som berör samma område, i text eller film
  • Lathund: Beskrivning hur arbetsuppgifter utförs i systemet.

 


Tematräffar

Utöver utbildningsmaterial erbjuder Ladokkonsortiet ”Tematräffar”. Här ses vi om visst ämne relaterat till Ladok. Beroende på ämne kan mötet bestå av t.ex. demonstrationer, information eller frågestunder. Vi riktar oss främst till lärosätets egen Ladoksupport, lokal kontaktperson, uppföljningsansvarig och examenshandläggare.

2021-12-06 | Webmaster