Utbildningsmaterial

Vi rekommenderar att all utbildning inleds med att lära sig grunderna i Ladok.

För att sedan fördjupa dig i något område hittar du material i menyn till vänster.


Om utbildningsmaterialet

Utbildningsmaterialet är tänkt att användas som stöd för lärosätets egen utbildning av användare.

Följande material tas fram:

  • Film: Kort demonstration av arbetsuppgifter.
  • E-learning: Beskrivning av flera konkreta arbetsuppgifter som berör samma område.
  • Guide: Beskrivning hur arbetsuppgifter utförs i systemet.
  • Lathund: Mer avancerad beskrivning av konceptet eller uppbyggnaden av ett visst område i Ladok. Kräver att användaren har god förståelse för hanteringen i Ladok, samt god kännedom om det egna lärosätets processer. Målgrupp för detta är lärosätenas centralt ansvariga för Ladok.

 


Supportstugor

Utöver utbildningsmaterial erbjuder Ladokkonsortiet ”supportstugor” för lärosätenas centralt ansvariga för systemet. Vi riktar oss främst till lärosätets egen Ladok-support, lokal kontaktperson, uppföljningsansvarig och examenshandläggare.

Kommande och inspelade supportstugor hittar du här.

2020-02-18 | Webmaster