Lathundar för planerad funktionalitet

Lathundar på denna sida visar funktionalitet som planeras att införas i Ladok.

Observera att förändringarna som visas i lathundarna är preliminära! Funktionaliteten testas på pilotlärosäten och kan i samband med det förändras något innan det levereras till alla lärosäten.


Förändringar planerade till 15 september – version 1.74

Nyheterna har levererats i Ladok. De ordinarie lathundarna är uppdaterade med förändringarna, och kan hittas på:

 

Changes planned for September 15 – Version 1.74

The changes has been delivered in Ladok. The regular manuals are updated with the changes, and can be found at:

2021-09-16 | Webmaster