Lathundar för planerad funktionalitet

Lathundar på denna sida visar funktionalitet som planeras att införas i Ladok.

Observera att förändringarna som visas i lathundarna är preliminära! Funktionaliteten testas på pilotlärosäten och kan i samband med det förändras något innan det levereras till alla lärosäten.


Utbildningsplanering
Se sidorna om projektet utbildningsplanering för mer information och planerade leveranser.

2022-06-07 | Webmaster