Lathundar för planerad funktionalitet

Lathundar på denna sida visar funktionalitet som planeras att införas i Ladok.

Observera att förändringarna som visas i lathundarna är preliminära! Funktionaliteten testas på pilotlärosäten och kan i samband med det förändras något innan det levereras till alla lärosäten.

 

Skapa aktivitetstillfälle

Den 25 oktober (version 2.29) planeras en ny funktionalitet att införas: Alternativ på aktivitetstillfälle. Varje lärosäte kunna styra när de aktiverar funktionen för sina användare.

 

Individuella studieplaner

Funktionaliteten finns tillgänglig i alla lärosätes testmiljöer. Nedan hittar du länkar till vägledning (lathund) samt en enkät där lärosätet kan lämna återkoppling på hur lösningen fungerar för er.

 

Utbildningsplanering

Regler på utbildningsmallar (Power point) 2023-09-11
Funktionen är endast tillgänglig på några lärosäten. Genom att lägga in regler för sina utbildningsmallar kan lärosätet stödja användare som arbetar i utbildningsinformation på två sätt:

  • Standardvärden för attribut: Ange ett värde som automatiskt ska läggas in på ett attribut. Användaren slipper alltså fylla i värdet själv, men kan vid behov ändra till ett annat värde.
  • Tips till användaren: Skriv en text som ska visas när användaren fyller i specifika värden på ett attribut.
2023-09-11 | Webmaster