Lathundar för planerad funktionalitet

Lathundar på denna sida visar funktionalitet som planeras att införas i Ladok.

Observera att förändringarna som visas i lathundarna är preliminära! Funktionaliteten testas på pilotlärosäten och kan i samband med det förändras något innan det levereras till alla lärosäten.

 

Aktivitetstillfälle

Från och med 29 mars 2023 finns en ny sida för att skapa aktivitetstillfällen:

 

Studieavgifter

Från och med version 2.13 finns den nya hanteringen tillgänglig för alla lärosäten i produktionsmiljö. Lathundarna finns därför tillgängliga tillsammans med lathundar för övrig funktionalitet. Du hittar lathundarna via den här länken. I Ladoks vägledning beskrivs inställningar och konfiguration, länk till vägledning (inloggning krävs).

2023-03-27 | Webmaster