Lathundar för planerad funktionalitet

Lathundar på denna sida visar funktionalitet som planeras att införas i Ladok.

Observera att förändringarna som visas i lathundarna är preliminära! Funktionaliteten testas på pilotlärosäten och kan i samband med det förändras något innan det levereras till alla lärosäten.

Utbildningsplanering

  • Lathund: Ny modulhantering (Power point) 2022-10-24
    Lathunden beskriver den nya fliken för modulhantering som just nu testas på ett antal lärosäten. I fliken kan användare hantera kursversionens moduluppsättning. 

Se sidorna om projektet utbildningsplanering för mer information och planerade leveranser.

2022-10-24 | Webmaster