Lathundar för planerad funktionalitet

På denna sida samlar vi lathundar som visar den funktionalitet som planeras att införas i Ladok. Funktionaliteten som lathundarna beskriver testas just nu på pilotlärosäten för att förändringarna ska bli så bra som möjligt.

Syftet med lathundarna är att låta samtliga lärosäten se vad som är på gång och påbörja planering av information till användarna.

Observera att förändringarna som visas i lathundarna är preliminära, och kan alltså komma att ändras något.

2020-06-15 | Klara Nordström