Alla lathundar och guider

Här finner du alla lathundar och handhavandeguider som tagits fram, indelat efter område. Materialet finns även på sidan för respektive område.

För att söka på sidan: använd ctrl+F på PC eller cmd+F på mac.

 

Administrera resultatrapportering

Guide in English:

 

Antagning

Skapa förväntat deltagande (anta studenter manuellt i Ladok) på:

Integrationen mellan Ladok och NyA

 

Attestera resultat / Certify results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Forskarnivå

 

Grunderna i Ladok

 

Programplanering

 

Rapportera resultat  / Report results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Studentgränssnittet

 • Studentgränssnittet (Power point) 2020-06-16
  Guiden riktar sig till personal på lärosäten, som stöd för att instruera studenter hur de använder studentgränssnittet av Ladok. Guiden riktar sig till personal på lärosäten, som stöd för att instruera studenter hur de använder studentgränssnittet av Ladok. Vad studenter kan göra i studentgränssnittet skiljer sig åt mellan olika lärosäten. Så alla funktioner som presenteras i guiden kanske inte gäller på just ditt lärosäte.

 

Studieavgifter

 • Hantera studieavgifter (power point2020-04-27
  Innehåll: Beskrivning av hur du hanterar studieavgifter i Ladok för att en student ska kunna registreras (eller omregistreras).
 • Hur studieavgifter beräknas (power point) 2020-04-27
  Beskrivning av den prövning som görs i Ladok automatiskt för att avgöra om en studieavgiftsskyldig student ska betala studieavgift på ett kurstillfälle eller ej.

 

Studiedeltagande

 

System- och studentadministration

 • Ändringsbarhet och registervård (Power point) 2019-06-19
  Beskrivning av hur utbildningar och utbildningstillfällen kan förändras efter de har fått status ”komplett” genom ändringsbarhet eller registervård. Målgrupp är personer på lärosätet som hanterar Ladok centralt: t.ex. förändrar utbildningar eller hanterar behörigheter för att slutanvändare ska kunna använda funktionaliteten.
 • Hantera mallar för intyg (Power point) 2019-08-13
  Begreppsförklaring och instruktioner för att hantera dokumentkonfigurationen för intyg: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg.

 

Uppföljning och utdata

Exempel på utsökningar i utdata eller uppföljningsrapporter

 • Deltagande på kurs (Power point) 2020-04-20
  Exempel på frågor: Vilka studenter har lämnat återbud, och när? Hur stor andel av studenterna är omregistrerade?
 • Examensbevis (Power point) 2020-10-19
  Exempel på frågor: Vilka har fått en kandidatexamen under terminen? Hur många examensbevis har utfärdats inom det här programmet?
 • Forskarnivån (Power point) 2020-04-20
  Exempel på frågor: Vilka doktorander har studieaktivitet under halvåret? Vilka huvudhandledare är dokumenterade på lärosätet? Hur många doktorsexamen eller licentiatexamen har utfärdats i år?
 • Programstudenter (Power point) 2020-05-04
  Exempel på frågor: vilka kurser har studenterna avklarat på programmet? Hur många har påbörjat programmet men saknar resultat inom det? Vilka studenter har påbörjat programmet men har en spärr?
 • Resultat (Power point) 2020-05-18
  Exempel på frågor: Vilka studenter är inte godkända på modulen? Och hur kontaktar jag dem?
 • Studieavgifter (Power point) 2020-05-04
  Exempel på frågor: vilka studenter har inte betalt sin studieavgift? Hur många studenter har betalt studieavgift på ett visst program?
 • Uppehåll (Power point) 2020-05-04
  Exempel på frågor: Vilka studenter har ett uppehåll som startar under terminen? Vilka studenter har ett uppehåll som slutar under terminen, och har rätt att återuppta studierna?
 • Utbytesstudier (Power point) 2020-05-04
  Exempel på frågor: Vilka inkommande studenter finns på lärosätet denna termin? Hur många utresande studenter finns på varje program?

Utdatafunktioner

Uppföljningsrapporter

 

Utbytesstudier

 

Ärenden

Kurs- och examensbevis

 • Bevisförberedelser (Power point) 2019-12-04
  Beskrivning av hur du lägger upp mallar och kataloginformation för att kunna utfärda examensbevis och kursbevis. 
 • Handlägga examensbevis (Power point) 2020-10-15
  Beskrivning av hur bevisärenden för examensbevis skapas, hanteras och bevis utfärdas. Funktionaliteten är densamma för examensbevis på grund och avancerad nivå som för forskarnivå.
 • Examen på forskarnivå (Power point) 2019-06-05
  Exempel på hur doktorsexamen eller licentiatexamen kan utfärdas för en doktorand
 • Utfärda kursbevis (Power point) 2018-10-10
  Beskrivning av hur kursbevis utfärdas, två sätt: utfärda genom bevisärende och massutfärda.

Tillgodoräknande, andra meriter och andra resultat

Ärendekorgar

2020-10-21 | Webmaster