Alla lathundar och guider

Här finner du alla lathundar och handhavandeguider som tagits fram, indelat efter område. Materialet finns även på sidan för respektive område.

För att söka på sidan: använd ctrl+F på PC eller cmd+F på mac.

 

Administrera resultatrapportering

Guide in English:

 

Attestera resultat / Certify results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Forskarnivå

Examen på forskarnivå

Uppföljningsrapporter

 

Grunderna i Ladok

 

Programplanering

 

Rapportera resultat  / Report results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Studentgränssnittet

 • Studentgränssnittet (Power point) 200110
  Guiden riktar sig till personal på lärosäten, som stöd för att instruera studenter hur de använder studentgränssnittet av Ladok. Guiden riktar sig till personal på lärosäten, som stöd för att instruera studenter hur de använder studentgränssnittet av Ladok. Vad studenter kan göra i studentgränssnittet skiljer sig åt mellan olika lärosäten. Så alla funktioner som presenteras i guiden kanske inte gäller på just ditt lärosäte.

 

Studieavgifter

 • Studieavgifter (Power point) 190813
  Beskrivning av delar i systemet som hanterar studieavgiftsbetalning i Ladok, samt exempel på hantering av olika fall (t.ex. hantering vid ändrad studieavgiftsskyldighet för student efter antagning, hantering om studieavgiftsskyldighet för student har ett senare startdatum än kurstillfällets startdatum)

 

Studiedeltagande

 

System- och studentadministration

 • Ändringsbarhet och registervård (Power point) 190619
  Beskrivning av hur utbildningar och utbildningstillfällen kan förändras efter de har fått status ”komplett” genom ändringsbarhet eller registervård. Målgrupp är personer på lärosätet som hanterar Ladok centralt: t.ex. förändrar utbildningar eller hanterar behörigheter för att slutanvändare ska kunna använda funktionaliteten.
 • Hantera mallar för intyg (Power point) 190813
  Begreppsförklaring och instruktioner för att hantera dokumentkonfigurationen för intyg: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg.
 • Hantering av förändringar på utbildningstillfällen som utannonseras 190910
  Exempel på hur du hanterar utbildningstillfällen som behöver förändras efter de har utannonserats.

 

Uppföljning och utdata

 

Utbytesstudier

 • Utbytesstudier (Power point) 190911
  Handhavande för att hantera in- och utresande utbytesstudenter, samt förklaring av konceptet för hur studierna läggs upp. Förklaring av hur resultat rapporteras för utbytesstudenter.

 

Ärenden

Bevis

Tillgodoräknande, andra meriter och andra resultat

Ärendekorgar

 

Övriga områden

2020-01-20 | Webmaster