Lathundar och handhavandeguider

Här finner du alla lathundar och handhavandeguider som tagits fram, indelat efter område. Materialet finns även på sidan för respektive område.

Tips! Sök på sidan med kortkommando ctrl+f för att snabbt hitta det du letar efter.

Forskarnivå

Handhavandeguide: Forskarnivå (180829)
PDFPower point
Handhavande i systemet: förväntat deltagande på utbildning, lägga till innehåll, dokumentera, rapportera resultat på enskild doktorand.
Lathund: Lägg upp utbildning på Forskarnivå (180223)
PDFPower point

Beskrivning av konceptet som tillämpas för att skapa utbildning på forskarnivå i Ladok. Olika exempel presenteras i lathunden.
Lathund: Resultatrapportering, Examen, Utdata och Uppföljning på Forskarnivå (180423)
PDF, Power point
Beskrivning av konceptet för resultatrapportering på forskningsarbete, examen, utdata och uppföljning. 
Guide, Doktorander på andra lärosäten (180924)
PDFPower point
Beskrivning av hur funktionaliteten i Ladok kan tilllämpas för: 1. Doktorander från andra svenska lärosäten, 2. Utbytesstudier på forskarnivå (in- och utresande). Du behöver en god förståelse för utbildning på forskarnivån och utbytesstudier för att tillgodose dig guiden.

 

Hantera studier

Handhavandeguide: Studiedeltagande (190131)
PDFPower point

Handhavande för att: skapa förväntat deltagande, Registrering, Ändra placering i studieplan, Avbrott, Masshantering inom kurs, Uppehåll, Spärr, Tillfällesbyte, Studieval.
Lathund: Kurstillfällesbyte (180605)
PDFPower point
Konceptuell beskrivning av hur kurstillfälles byten sker. Olika fall: (1) Kurstillfällesbyten som genomförs för att omregistrera en student, med följder i resultatrapportering (flera fall) och (2) Kurstillfällesbyten som görs på kurstillfällen med flera studieperioder efter det att studenten har varit borta från undervisningen och nu ska registreras vid ett senare kurstillfälle (flera fall).
Lathund: Studieavgifter (180827)
PDFPower point
Beskrivning av delar i systemet som hanterar studieavgiftsbetalning i Ladok, samt exempel på hantering av olika fall (t.ex. hantering vid ändrad studieavgiftsskyldighet för student efter antagning, hantering om studieavgiftsskyldighet för student har ett senare startdatum än kurstillfällets startdatum)
Lathund: Utbytesstudier (180321)
PDFPower point
Handhavande för att hantera in- och utresande utbytesstudenter, samt förklaring av konceptet för hur studierna läggs upp. Förklaring av hur resultat rapporteras för utbytesstudenter.
Lathund: Programplanering (180605)
PDFPower point

Upplägg av programstrukturer, studieval, publicera struktur.

 

Resultat

Handhavandeguide: Administrera resultatrapportering (190314)
PDF, Power point
Beskrivning av hur resultatrapportering administreras. Exempel: lägga upp aktivitetstillfällen, skapa grupper och resultatnoteringar samt koppla attestanter.
Handhavandeguide: Rapportera resultat (190314)
PDF, Power point
Hur resultat rapporteras i Ladok, samt delar som stödjer rapporteringen (grupper, resultatnoteringar, aktivitetstillfällen m.m.)
Handhavandeguide: Attestera resultat (190314)
PDF, Power point
Hur resultat attesteras i Ladok, samt delar som stödjer attesteringen (grupper, resultatnoteringar, aktivitetstillfällen m.m.)

 

Studentgränssnittet

Handhavandeguide: Studentgränssnittet (190214)
PDFPower point 
Beskrivning av vad studenter ser och kan göra i studentgränssnittet. Guiden är tänkt att fungera som stöd för personal på lärosätet för att se vad studenter kan göra.

System- och studentadministration

NY! Lathund: Ändringsbarhet och registervård (190306)
PDF, Power point
Beskrivning av hur utbildningar och utbildningstillfällen kan förändras efter de har fått status ”komplett” genom ändringsbarhet eller registervård. Målgrupp är personer på lärosätet som hanterar Ladok centralt: t.ex. förändrar utbildningar eller hanterar behörigheter för att slutanvändare ska kunna använda funktionaliteten.
Lathund: Hantera mallar för intyg (181220)
PDFPower point
Begreppsförklaring och instruktioner för att hantera dokumentkonfigurationen för intyg: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg.

 

Uppföljning och utdata

Handhavandeguide: Rapporterna i Uppföljning (180115)
PDFPower point
Kort beskrivning av hur du hanterar uppföljningsrapporter i Ladok
Handhavandeguide: HPR (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide, HST (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide: Utdata (190228)
PDFPower point
Beskrivning av utdata funktionerna: sök population, studieuppehåll, resultat, utfärdade bevis. Hur adresslista hanteras i Excel

 

Ärendehantering: bevis och tillgodoräknande

Handhavandeguide: Kursbevis (181010)
PDFPower point
Beskrivning av hur kursbevis utfärdas, två sätt: utfärda genom bevisärende och massutfärda.
Handhavandeguide: Handlägga examensbevis (190215)
PDFPower point
Beskrivning av hur bevisärenden för examensbevis skapas, hanteras och bevis utfärdas. Funktionaliteten är densamma för examensbevis på grund och avancerad nivå som för forskarnivå
Handhavandeguide: Tillgodoräknande (190131)
PDFPower point
Beskrivning av hur annan merit och annat resultat läggs upp i ladok, samt hur ett tillgodoräknande genomförs i Ladok.
Lathund: bevisförberedelser (190314)
PDFPower point
Beskrivning av hur du lägger upp mallar och kataloginformation för att kunna utfärda examensbevis och kursbevis. 

 

Andra områden

Guide: Sammanställning av anteckningar i Ladok (190131)
PDFPower point
Guide: Hantering av förändring på utbildningstillfällen som utannonserats (181119)
PDF
2019-03-14 | Malin Eivergard