Alla lathundar och guider

Här finner du alla lathundar och handhavandeguider som tagits fram, indelat efter område. Materialet finns även på sidan för respektive område.

Tips! Sök på sidan med kortkommando ctrl+f för att snabbt hitta det du letar efter.

Administrera resultatrapportering

 

Attestera resultat / Certify results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Forskarnivå

Lägga upp utbildning på forskarnivå

Examen på forskarnivå

Uppföljningsrapporter

 

Grunderna i Ladok

 

Programplanering

Programplanering (180605)
PDFPower point

Upplägg av programstrukturer, studieval, publicera struktur.

 

Rapportera resultat  / Report results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Studentgränssnittet

Studentgränssnittet (190813)
PDFPower point 
Beskrivning av vad studenter ser och kan göra i studentgränssnittet. Guiden är tänkt att fungera som stöd för personal på lärosätet för att se vad studenter kan göra.

 

Studieavgifter 

Studieavgifter 190813
PDFPower point
Beskrivning av delar i systemet som hanterar studieavgiftsbetalning i Ladok, samt exempel på hantering av olika fall (t.ex. hantering vid ändrad studieavgiftsskyldighet för student efter antagning, hantering om studieavgiftsskyldighet för student har ett senare startdatum än kurstillfällets startdatum)

 

Studiedeltagande

Kurstillfällesbyte

  • Kurstillfällesbyten, olika fall (Power point) 191009
    Konceptuell beskrivning av hur kurstillfälles byten sker. Olika fall: (1) Kurstillfällesbyten som genomförs för att omregistrera en student, med följder i resultatrapportering (flera fall) och (2) Kurstillfällesbyten som görs på kurstillfällen med flera studieperioder efter det att studenten har varit borta från undervisningen och nu ska registreras vid ett senare kurstillfälle (flera fall).

 

System- och studentadministration

Ändringsbarhet och registervård 190619
PDF, Power point
Beskrivning av hur utbildningar och utbildningstillfällen kan förändras efter de har fått status ”komplett” genom ändringsbarhet eller registervård. Målgrupp är personer på lärosätet som hanterar Ladok centralt: t.ex. förändrar utbildningar eller hanterar behörigheter för att slutanvändare ska kunna använda funktionaliteten.
Hantera mallar för intyg 190813
PDFPower point
Begreppsförklaring och instruktioner för att hantera dokumentkonfigurationen för intyg: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg.

 

Uppföljning och utdata

Rapporterna i Uppföljning 190813
PDFPower point
Kort beskrivning av hur du hanterar uppföljningsrapporter i Ladok
HPR 181121
PDFPower point
HST 181121
PDFPower point
Utdata 190522
PDFPower point
Beskrivning av utdata funktionerna: sök population, studieuppehåll, resultat, utfärdade bevis. Hur adresslista hanteras i Excel

 

Utbytesstudier 

Utbytesstudier 190911
PDFPower point
Handhavande för att hantera in- och utresande utbytesstudenter, samt förklaring av konceptet för hur studierna läggs upp. Förklaring av hur resultat rapporteras för utbytesstudenter.

 

Ärendehantering: bevis och tillgodoräknande

Bevis

Tillgodoräknande, andra meriter och andra resultat

Ärendekorgar

 

Övriga områden

Sammanställning av anteckningar i Ladok 190425
PDFPower point
Hantering av förändring på utbildningstillfällen som utannonserats 190910
PDF, Power point
2019-11-21 | Webmaster