Alla lathundar och guider

Här finner du alla lathundar och handhavandeguider som tagits fram, indelat efter område. Materialet finns även på sidan för respektive område.

Tips! Sök på sidan med kortkommando ctrl+f för att snabbt hitta det du letar efter.

Administrera resultatrapportering

Guide: Betastartsidan och medarbetarrättigheter för administratörer (190911)
PDF, Power point
Beskriver hur du ger användare rättighet att rapportera eller attestera på kurser enligt den nya funktionen ”Medarbetarrättigheter”. När olika lärosäten går över till att använda den nya versionen av startsidan och medarbetarrättigheter varierar, kontrollera därför med ditt lärosäte innan du använder denna guide.
Handhavandeguide: Administrera resultatrapportering (190911)
PDF, Power point
Beskrivning av hur resultatrapportering administreras. Exempel: lägga upp aktivitetstillfällen, skapa grupper och resultatnoteringar samt koppla attestanter.

 

Attestera resultat / Certify results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Forskarnivå

Handhavandeguide: Forskarnivå (190911)
PDFPower point
Handhavande i systemet: förväntat deltagande på utbildning, lägga till innehåll, dokumentera, rapportera resultat på enskild doktorand.
Lathund: Lägg upp utbildning på Forskarnivå (190425)
PDFPower point

Beskrivning av konceptet som tillämpas för att skapa utbildning på forskarnivå i Ladok. Olika exempel presenteras i lathunden.
Lathund: Resultatrapportering på forskarnivå (190605)
PDF, Power point
Beskrivning av konceptet för resultatrapportering på forskningsarbeten.
Lathund: Examen på forskarnivå (190605)
PDF, Power point
Beskrivning av tre olika fall hur examen på forskarnivå kan utfärdas.
Lathund: Utdata och Uppföljning på forskarnivå (190605)
PDF, Power point
Beskrivning av de uppföljningsrapporter och utdatafunktioner som används för utbildning på forskarnivå
Guide, Doktorander på andra lärosäten (180924)
PDFPower point
Beskrivning av hur funktionaliteten i Ladok kan tilllämpas för: 1. Doktorander från andra svenska lärosäten, 2. Utbytesstudier på forskarnivå (in- och utresande). Du behöver en god förståelse för utbildning på forskarnivån och utbytesstudier för att tillgodose dig guiden.

 

Grunderna i Ladok

Guide: Skriva ut etiketter från adresslista (190620)
PDF, Power point
Beskrivning av hur du kan skriva ut etiketter för en adresslista som du hämtar ur Ladok. Etiketterna skrivs ut med hjälp av Microsoft Word.
Guide: Intyg (190813)
PDFPower point
Beskrivning av vilka intyg som finns att hämta och hur du hämtar dem, samt hur du hanterar text på intygen.

 

Programplanering

Lathund: Programplanering (180605)
PDFPower point

Upplägg av programstrukturer, studieval, publicera struktur.

 

Rapportera resultat  / Report results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Studentgränssnittet

Handhavandeguide: Studentgränssnittet (190813)
PDFPower point 
Beskrivning av vad studenter ser och kan göra i studentgränssnittet. Guiden är tänkt att fungera som stöd för personal på lärosätet för att se vad studenter kan göra.

 

Studieavgifter 

Lathund: Studieavgifter (190813)
PDFPower point
Beskrivning av delar i systemet som hanterar studieavgiftsbetalning i Ladok, samt exempel på hantering av olika fall (t.ex. hantering vid ändrad studieavgiftsskyldighet för student efter antagning, hantering om studieavgiftsskyldighet för student har ett senare startdatum än kurstillfällets startdatum)

 

Studiedeltagande

Guider:

Kurstillfällesbyte (Lathund) 180605
PDFPower point
Konceptuell beskrivning av hur kurstillfälles byten sker. Olika fall: (1) Kurstillfällesbyten som genomförs för att omregistrera en student, med följder i resultatrapportering (flera fall) och (2) Kurstillfällesbyten som görs på kurstillfällen med flera studieperioder efter det att studenten har varit borta från undervisningen och nu ska registreras vid ett senare kurstillfälle (flera fall).

 

System- och studentadministration

Lathund: Ändringsbarhet och registervård (190619)
PDF, Power point
Beskrivning av hur utbildningar och utbildningstillfällen kan förändras efter de har fått status ”komplett” genom ändringsbarhet eller registervård. Målgrupp är personer på lärosätet som hanterar Ladok centralt: t.ex. förändrar utbildningar eller hanterar behörigheter för att slutanvändare ska kunna använda funktionaliteten.
Lathund: Hantera mallar för intyg (190813)
PDFPower point
Begreppsförklaring och instruktioner för att hantera dokumentkonfigurationen för intyg: intyg över förväntat deltagande, registreringsintyg och resultatintyg.

 

Uppföljning och utdata

Handhavandeguide: Rapporterna i Uppföljning (190813)
PDFPower point
Kort beskrivning av hur du hanterar uppföljningsrapporter i Ladok
Handhavandeguide: HPR (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide, HST (181121)
PDFPower point
Handhavandeguide: Utdata (190522)
PDFPower point
Beskrivning av utdata funktionerna: sök population, studieuppehåll, resultat, utfärdade bevis. Hur adresslista hanteras i Excel

 

Utbytesstudier 

Lathund: Utbytesstudier (190911)
PDFPower point
Handhavande för att hantera in- och utresande utbytesstudenter, samt förklaring av konceptet för hur studierna läggs upp. Förklaring av hur resultat rapporteras för utbytesstudenter.

 

Ärendehantering: bevis och tillgodoräknande

Guide: Skapa ärendekorgar (190524)
PDFPower point
Guiden beskriver hur nya ärendekorgar skapas och hur du hanterar regelsamlingar för automatisk tilldelning av ärenden. 
Handhavandeguide: Kursbevis (181010)
PDFPower point
Beskrivning av hur kursbevis utfärdas, två sätt: utfärda genom bevisärende och massutfärda.
Handhavandeguide: Handlägga examensbevis (190215)
PDFPower point
Beskrivning av hur bevisärenden för examensbevis skapas, hanteras och bevis utfärdas. Funktionaliteten är densamma för examensbevis på grund och avancerad nivå som för forskarnivå
Handhavandeguide: Tillgodoräknande (190813)
PDFPower point
Beskrivning av hur annan merit och annat resultat läggs upp i ladok, samt hur ett tillgodoräknande genomförs i Ladok.
Lathund: bevisförberedelser (190911)
PDFPower point
Beskrivning av hur du lägger upp mallar och kataloginformation för att kunna utfärda examensbevis och kursbevis. 
Guide: Hantering av nya Diploma Supplement under övergångsperioden (190312)
PDFPower point
Beskrivning av hur lärosätet kan hantera övergången till den nya bevismallen för Diploma Supplement 2019

 

Övriga områden

Guide: Sammanställning av anteckningar i Ladok (190425)
PDFPower point
Guide: Hantering av förändring på utbildningstillfällen som utannonserats (190910)
PDF, Power point
2019-09-11 | Malin Eivergard