Alla lathundar

Här hittar du alla lathundar som tagits fram, indelat efter område. Materialet finns även på sidan för respektive område.

För att söka på sidan: använd ctrl+F på PC eller cmd+F på mac.

 

Administrera resultatrapportering

Guide in English:

 • Employee rights (Power point) 2022-01-31
  How to give a user employee rights in order to report or certify results
 • Follow the results reporting (Power point) 2022-11-21
  My favourite course instances, find in which course instances there are students waiting to receive a course result and see all certified results on a course instance. Overview of ongoing reporting including notify about results again.
 • Prepare to change certified result (Power point) 2021-09-13
  Prepare to change a certified result (grade or examination date), the change then needs to be certified.

 

Antagning

Skapa förväntat deltagande (anta studenter manuellt i Ladok) på:

Integrationen mellan Ladok och NyA

 

Attestera resultat / Certify results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Forskarnivå

 

Grunderna i Ladok

 

Hantera utbildning

 • Avancerad sökning (Power point) 2022-05-23
  Avancerad sökning ger möjlighet att söka ut grupper av utbildningstillfällen med hjälp av fasta parametrar. Sökningen kan göras brett över flera utbildningstyper.
 • Hantera flera i avancerad sökning (Power point) 2022-08-29
  När kurstillfällen har sökts fram i ”Avancerad sökning” går det att lägga till och ändra attribut på flera samtidigt. 
 • Ny kurs med guide processtod (Power point) 2023-03-13
  Lathunden beskriver hur du skapar en ny kurs med guide. Det förutsätter att en processkonfiguration redan har skapats på lärosätet.
 • Hantera plan (Power point) 2022-06-07
  Kurs- och utbildningsplaner kan skapas direkt i Ladok, just nu rekomenderas att bara skapa det för utbildning på forskarnivå. Planen visar information från flikarna ”Grunduppgifter” och ”Tilläggsuppgifter”.
 • Skapa litteraturlista (Power point) uppdaterad 2022-01-31
  Beskrivning av hur en ny upplaga av litteraturlista kan skapas och beslutas.
 • Skapa program (Power point) 2022-09-12
  Upplägg av programstrukturer, studieval, publicera struktur.
 • Skapa kurspaket (Power point) 2023-03-03
  Skapa nytt kurspaket, tillfälle och lägg in innehåll i strukturen.

Ladok för studenter

 • Ladok för studenter (Power point) 2023-03-17
  Lathunden beskriver hur Ladok för studenter fungerar, och kan fungera som stöd för personal att instruera studenter hur de använder det. Vad studenter kan göra i gränssnittet skiljer sig åt mellan olika lärosäten, så alla funktioner som beskrivs i lathunden kanske inte gäller på just ditt lärosäte.

 

Rapportera resultat  / Report results

Guider på svenska:

Guides in English:

 

Studieavgifter

Det finns ett nytt sätt att hantera studieavgifter i Ladok, lärosätena bestämmer om och när de börjar använda den nya hanteringen. På sidan finns lathundar för både den tidigare och nya hanteringen.

Ny hantering

Tidigare hantering

 • Hantera studieavgifter (power point) 2023-01-30
  Innehåll: Beskrivning av hur du hanterar studieavgifter i Ladok för att en student ska kunna registreras (eller omregistreras).
 • Hur studieavgifter beräknas (power point) 2023-01-30
  Beskrivning av den prövning som görs i Ladok automatiskt för att avgöra om en studieavgiftsskyldig student ska betala studieavgift på ett kurstillfälle eller ej.

 

Studiedeltagande

 

System- och studentadministration

 

Uppföljning och utdata

Exempel på utsökningar i utdata eller uppföljningsrapporter

 • Deltagande på kurs (Power point) 2020-04-20
  Exempel på frågor: Vilka studenter har lämnat återbud, och när? Hur stor andel av studenterna är omregistrerade?
 • Examensbevis (Power point) 2020-10-19
  Exempel på frågor: Vilka har fått en kandidatexamen under terminen? Hur många examensbevis har utfärdats inom det här programmet?
 • Forskarnivån (Power point) 2020-04-20
  Exempel på frågor: Vilka doktorander har studieaktivitet under halvåret? Vilka huvudhandledare är dokumenterade på lärosätet? Hur många doktorsexamen eller licentiatexamen har utfärdats i år?
 • Programstudenter (Power point) 2022-10-24
  Exempel på frågor: vilka kurser har studenterna avklarat på programmet? Hur många har påbörjat programmet men saknar resultat inom det? Vilka studenter har påbörjat programmet men har en spärr?
 • Studieavgifter (Power point) 2020-05-04
  Exempel på frågor: vilka studenter har inte betalt sin studieavgift? Hur många studenter har betalt studieavgift på ett visst program?
 • Uppehåll (Power point) 2022-08-29
  Exempel på frågor: Vilka studenter har ett uppehåll som startar under terminen? Vilka studenter har ett uppehåll som slutar under terminen, och har rätt att återuppta studierna?
 • Utbytesstudier (Power point) 2020-05-04
  Exempel på frågor: Vilka inkommande studenter finns på lärosätet denna termin? Hur många utresande studenter finns på varje program?

Utdatafunktioner

Uppföljningsrapporter

 

Utbytesstudier

 

Ärenden

Kurs- och examensbevis

Tillgodoräknande, andra meriter och andra resultat

Övrigt – ärenden

 • Skapa ärendekorgar (Power point) 2020-03-25
  Hur ärendekorgar skapas och hur du hanterar regelsamlingar för automatisk tilldelning av ärenden. 
 • Sök utdata/statistik (Power point) 2022-06-07
  Beskrivning över hur man kan söka fram utdatastatistik över handläggningstid samt hur många ärenden som har avslutats eller inkommit under ett visst år.
2023-03-17 | Webmaster