Ladok

2019-04-03

I kursen demonstreras hur en administratör på lärosätet kan hantera flera programstudenter tillsammans, till exempel för att skapa grupper inom program, för att spärra flera studenter eller för att se avklarade kurser inom programmet.

För att kunna tillgodogöra sig kursen behöver användaren ha kännedom om hur en students studiedeltagande hanteras individuellt. En kurs för detta finns på https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/hantera-studier/studiedeltagande: ”E-learning studiedeltagande”.

Den nya e-learningkursen finns tillgänglig på https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/hantera-studier/studiedeltagande i tre format:

  • Webblänk: som leder till extern hemsida där kursen publicerats.
  • SCORM-fil: ladda ner filen för att kunna lägga upp kursen på lärosätets egen lärplattform
  • Inbäddningskod: hämta inbäddningskoden för kursen för att lägga upp kursen på lärosätets egen lärplattform eller medarbetarwebb.