Ladok

2019-12-02
Sedan mitten av augusti 2019 använder vi Google analytics i Ladoks produktionsmiljöer; på administratörs-delen och på student-webben. Med statistikens hjälp kan vi följa besökarnas flöde, från det de kommer in och får viktig information om besökarnas beteenden som hjälper oss vid utvecklingen av systemet.
Anders Stenebo, interaktionsdesigner för Ladok, är en av de som kommer att kunna dra nytta av statistiken.

Hur kommer Google Analytics att användas?

– Första delmålet var att få igång Google Analytics och validera hur grundläggande tankar om användaren överensstämmer med statistiken. Frågan vi ville ha svar på var vilka specifika saker vi behöver se över.

Hur ser statistiken ut idag?

– Det vi har lärt oss är att en stor mängd är Mac-användare, 20 % av användarna, samt att det fortfarande är några som använder Internet Explorer. Vi har inte specifikt testat på Mac-datorer men så fort vi fick se det här så beställde vi ett antal Mac-datorer som vi kan testa på. En annan sak som vi antog men inte hade statistik på var att större antalet användare sitter med stora skärmar eller rättare sagt högskärmupplösning. Det här innebär att vi behöver se över designriktlinjerna och ha ett litet annorlunda tänk när vi tar fram nya dialoger.
I studentgränssnittet var det egentligen ingenting som kom som en överraskning. Flödet är oftast att gå in på startsidan och kolla eller gå in på en kurs och kolla nyligen publicerade betyg.

Vad är målet?

– Nästa steg blir att analysera vilka sidor som används mest och hur flödet ser ut där. Sen jämför vi det med våra användarstudier och resultat från våra Ladoks eget mätsystem. Först och främst så kommer vi att mäta och följa upp nya funktioner och dialoger för att se om och hur de används.

Kort fakta

Administratörerna loggar in från 45 länder och  studenterna loggar in från 137 länder. Omkring 45 % av studenterna använder Ladok på mobiltelefon och endast 1 % av administratörerna, se nedan.

Administratörernas enheter

Studenternas enheter

2019-10-15

Statistikverktyget Bak- och framgrund är ett statistikverktyg som hanterar uppgifter om studenter före och efter studierna. Exempel på variabler är rekryteringsort, bakgrund, studieprestationer, uppgifter om boende, arbetsställe, yrkesval, inkomst med mera. Systemet innehåller cirka 2,5 miljoner personer och har uppgifter om studenter från alla lärosäten, från 1993 och framåt.

Systemet bekostas av Ladokkonsortiet och hämtar data från flera olika system på SCB.

Jan Johansson, statistikansvarig vid Jönköpings universitet och verksamhetsexpert vid Ladokkonsortiet vill gärna slå ett slag för systemet.

Hur används Bak- och framgrund vid Jönköpings universitet?

– I Jönköping använder vi verktyget till flera saker. Dels för att ta fram data till kvalitetsuppföljning och dels för att ta reda på var våra studenter hamnar. Sådan typ av data är dessutom mycket intressant för vår kommunikationsavdelning. Exempel på underlag som vi tagit fram är var vi rekryterar våra studenter från och från vilka gymnasieskolor. Vi har även gjort ett par utredningar åt Jönköpings kommun.

Kan du ge några exempel där ni har haft nytta av systemet?

– Vi har tittat på vilka branscher våra studenter hamnat i och det är speciellt intressant att undersöka där det finns en yrkesutbildning, t ex lärare eller sjuksköterska. Vi har även tittat på löner. Jönköping University är ett lärosäte med internationell prägel och därför har vi tittat närmare på de studenter som stannar i Sverige efter utbildningen för att se var de hamnar och i vilka branscher.

Är det krångligt att använda systemet?

– Systemet är inte så krångligt, men kräver viss system- och datorvana. Det man måste kunna är sitt eget lärosätes data så att man kan utläsa om det är rimliga siffror man får fram.

Vem kan få åtkomst till systemet?

– Lärosätet bestämmer själva vem som ska access till systemet. Det är framförallt de personer som arbetar med uppföljning och som regelbundet gör utsökningar.

Har du några tips till en ny användare?

– Använd inte så många variabler utan börja att titta på det som inte är så komplicerat; t ex. var studenterna kommer ifrån och var de hamnar efter 3-5 år. Vilka branscher arbetar de i etc. Det är av största vikt att man kan sin data eller har tillgång till ladokdata för att kunna göra en jämförelse.

Läs mer om Bak- och framgrund.

För mer information; kontakta jan.johansson@ju.se

 

Vill du bli användare?

Läs mer om systemet och om hur du blir användare.