Ladok

2019-06-04

Incidenter, felanmälan, frågor och ändringsbehov

Under perioden 13 till 28 juli hanteras endast ärenden som gäller akuta incidenter och driftproblem. Rapportera sådana genom att lägga ett ärende i JIRA eller ringa vårt supportnummer 090-786 66 00. Övriga ärenden som rapporteras i JIRA mellan dessa datum hanteras så snart som möjligt efter 28 juli.

Beställningar

Under perioden 13-28 juli hanteras inga beställningsärenden. Under perioderna 1-12 juli samt 29 juli -2 augusti är våra olika beställningstjänster som till exempel certifikat, nationella behörigheter, kopiera meriter etc  inte tillgängliga via Ladokbeställning i samma utsträckning som normalt. Beställningsärenden som läggs under dessa perioder kommer att hanteras med någon veckas fördröjning, så var ute i god tid.

Nationell administration

Under perioden 13-28 juli hanteras inte några ärenden av våra nationella administratörer, till exempel identitetshantering, grunddata eller utbildningsmallar. Ärenden som kommer in under den perioden hanteras så snart som möjligt efter 28 juli.
Trevlig sommar!
Hälsningar från Ladoksupporten