Ladok

2019-07-04

Vi har uppdaterat utbildningsmaterialet om medarbetarrättigheter och nya startsidan med fokus främst på övergången till den nya funktionaliteten.

Här är några tips som är bra att tänka på vid övergången:

  • Alla kurser behöver inte läggas över i den nya funktionaliteten samtidigt. Jobba med de kurser som går tidigt i höst först och fortsätt sedan med de som har tentamenstillfällen under hösten. Vårens kurser kanske ni kan lägga över lite senare.
  • När ni lägger upp kursrättigheter så begränsa inte på kurstillfälle om det inte är nödvändigt, t.ex .att ni har olika examinatorer på olika orter eller flera genomföranden med olika examinatorer.
  • Om någon skall ha rättigheter på hela organisationens kurser så lägg upp organisationsrättighet istället för att lägga upp kursrättigheter på alla kurser/kurstillfällen.
  • För forskarkurser och utbyten använd organisationsrättighet, och specificera på student eller informationsbehörighet.

I början av höstterminen kommer det finnas en flik på betastartsidan som visar kurser inom den organisationsenhet som användaren har medarbetarrättighet på av typen organisationsrättighet.

Den uppdaterade guiden hittar ni på: https://ladok.se/utbildning/utbildningsmaterial/resultat/administrera-resultatrapportering

 

 

2019-05-20

Välkomna till supportstuga om medarbetarrättigheter

Nu börjar flera lärosäten att komma igång med att lägga upp medarbetarrättigheter och använda den nya startsidan. För att besvara eventuella frågor som dyker upp under övergången till medarbetarrättigheter bjuds alla lärosäten in till en supportstuga. Under supportstugan kommer utvecklare och verksamhetsexperter på Ladokkonsortiet besvara frågor från er på lärosätena om medarbetarrättigheter.

Det är också ett bra tillfälle att ställa frågor till andra lärosäten kring deras hantering av medarbetarrättigheter.

Datum och tid: 27 maj, kl 14.00-15.00
Plats: Zoom-möte:https://mau-se.zoom.us/j/980755888

Mötet spelas in och kommer vara tillgängligt på ladok.se i efterhand.

Skicka frågor senast 22 maj

Det är möjligt att skicka frågor i förväg, eller önskemål om att se en demonstration av ett specifikt fall. Frågor och önskemål skickas in senast den 22 maj till: utbildning@ladok.se.

Ni är självklart välkomna att ställa frågor under mötet också.