Ladok

2019-12-02
Sedan mitten av augusti 2019 använder vi Google analytics i Ladoks produktionsmiljöer; på administratörs-delen och på student-webben. Med statistikens hjälp kan vi följa besökarnas flöde, från det de kommer in och får viktig information om besökarnas beteenden som hjälper oss vid utvecklingen av systemet.
Anders Stenebo, interaktionsdesigner för Ladok, är en av de som kommer att kunna dra nytta av statistiken.

Hur kommer Google Analytics att användas?

– Första delmålet var att få igång Google Analytics och validera hur grundläggande tankar om användaren överensstämmer med statistiken. Frågan vi ville ha svar på var vilka specifika saker vi behöver se över.

Hur ser statistiken ut idag?

– Det vi har lärt oss är att en stor mängd är Mac-användare, 20 % av användarna, samt att det fortfarande är några som använder Internet Explorer. Vi har inte specifikt testat på Mac-datorer men så fort vi fick se det här så beställde vi ett antal Mac-datorer som vi kan testa på. En annan sak som vi antog men inte hade statistik på var att större antalet användare sitter med stora skärmar eller rättare sagt högskärmupplösning. Det här innebär att vi behöver se över designriktlinjerna och ha ett litet annorlunda tänk när vi tar fram nya dialoger.
I studentgränssnittet var det egentligen ingenting som kom som en överraskning. Flödet är oftast att gå in på startsidan och kolla eller gå in på en kurs och kolla nyligen publicerade betyg.

Vad är målet?

– Nästa steg blir att analysera vilka sidor som används mest och hur flödet ser ut där. Sen jämför vi det med våra användarstudier och resultat från våra Ladoks eget mätsystem. Först och främst så kommer vi att mäta och följa upp nya funktioner och dialoger för att se om och hur de används.

Kort fakta

Administratörerna loggar in från 45 länder och  studenterna loggar in från 137 länder. Omkring 45 % av studenterna använder Ladok på mobiltelefon och endast 1 % av administratörerna, se nedan.

Administratörernas enheter

Studenternas enheter