Ladok

2019-04-12

Möte om nationell administration

Dagen efter Ladokträffen, torsdagen den 11 april, hölls ett möte om nationell administration. Träffen innehöll både information och gemensamt arbete i mindre grupper och målet var att öka förståelsen för hur vi tillsammans skall hantera gemensam information i Ladok på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Inbjudna var de personer som arbetar med nationell administration på lärosätena. Just denna dag var platserna  begränsade till 1-2 platser per lärosäte för att kunna hålla ihop gruppdiskussionerna.

På mötet talade CSN om behovet av uppgifter från Ladok och resten av mötet ägnades åt gemensamma diskussioner kring hantering av nationell data. Finns det behov kan det bli aktuellt med en utbildning för alla som arbetar med nationell administration längre fram.

Synpunkter från dagen

– Det är alltid bra att träffas och diskutera gemensamma frågor. Dagens agenda var superbra. Intressant och bra information från CSN som vi borde träffa  oftare.

– En givande och rolig dag. Vi har många gemensamma behov och idag har vi också fått höra andra infallsvinklar än de vi själva är vana vid. I och med att vi numera delar gemensam information så är det nödvändigt med sådana här möten. Dessutom var det mycket bra information från CSN. Idag finns många nya utbildningsformer som de måste hantera.

– Lärorikt. Vi måste fortsätta att träffas så här så att vi får en gemensam bas att stå på. Jag hoppas verkligen på fler liknande träffar framöver.