Student

Du som är student eller har studerat hittar inte dina uppgifter på denna sida. Du måste kontakta det eller de lärosäten som du studerat vid och be dem hjälpa dig ta fram uppgifterna.

Om du är student och önskar utdrag ur Ladok om dig och dina resultat och registreringar så måste du därför vända dig till ditt eget lärosätes studentcentrum eller den högskola/det universitet där du senast studerade. Det är dessa som har tillgång till, och kan ge dig, de uppgifter du behöver.

Här finner du kontaktuppgifter till lärosäte:

Blekinge tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola

Ersta-Sköndal högskola

Försvarshögskolan

Gymnastik- och Idrottshögskolan

Göteborgs universitet

Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Jönköping 

Högskolan i Skövde

Högskolan Kristianstad

Högskolan Väst

Karlstad universitet

Karolinska institutet

Konstfack

Kungliga Musikhögskolan

Kungliga tekniska högskolan

Linköpings universitet

Linnéuniversitetet

Lunds universitet 

Luleå tekniska universitet

Malmö högskola

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola

Röda korsets högskola

Sophiahemmet högskola

Stockholms konstnärliga högskola  (SKH utgörs av Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola)

Stockholms universitet

Sveriges Lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Teologiska högskolan i Stockholm

Umeå Universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet

2017-09-05 | rebecka guzman