Student

OBSERVERA! Ladokkonsortiet har ingen tillgång till uppgifter vid olika universitet och högskolor. Du som är student ska vända dig till det lärosäte du studerar vid.

NOTE! Ladokkonsortiet has no access to data at different universities and colleges. You as a student should turn directly to the institution where you are studying.

2018-08-14 | Malin Eivergard