Ladok

Stöd för individuella studieplaner på forskarnivå

2022-06-10

En förstudie som beskriver hur individuella studieplaner på forskarnivå kan hanteras i Ladok har genomförts. Styrelsen har beslutat att utveckling av den lösning som beskrivs i förstudien ska påbörjas, arbetet sätter igång i höst. Behovsinsamling och utveckling kommer att ske på samma sätt som för övriga Ladok och funktionalitet kommer att levereras löpande till alla Ladoks miljöer.

Läs gärna förstudierapporten här Förstudie: Individuella studieplaner på forskarnivå