Ladok

Stockholms universitet lanserar etapp 1 av gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok

2023-02-16

Glädjande nyheter, nu har Stockholms universitet lanserat etapp 1 av gemensamt stöd för utbildningsplanering från Ladok. Lanseringen var mycket lyckad och allt har fungerat smärtfritt. Det innebär att Stockholms universitet har ändrat hur informationsflödet av utbildningsinformation fungerar.

I detta första steg fortsätter användare att arbeta i det egenbyggda verktyget SISU. Men de system som tidigare hämtade information från SISU hämtar informationen från den nybyggda applikationen Albatross. Albatross hämtar i sin tur sin information från SISU, Ladok och NyA.

Motiveringen att göra denna tekniska lansering i bakgrunden är för att minimera påverkan för användaren samtidigt som tidsperioden för att testa det nya flödet förlängs. Det ger lärosätet en betydligt längre period där det är möjligt att säkra att allt från tekniken i bakgrunden till användarvänlighet kan optimeras.

I början av juni planeras skiftet där användare kommer att börja använda Ladok för utbildningsplanering. Vissa funktioner som inte stöds av Ladok behöver utföras i Albatross, det stödet byggs under våren. När informationen om nya utbildningar för vårterminen 2024 publiceras kommer det att göras från Ladok och Albatross.

 

SUs bild av system och integrationer
Stockholms universitets bild av system och integrationer

Avveckling av SISU planeras från vårterminen 2024.