Styrande dokument för Ladokkonsortiets verksamhet

 

Lag och förordning

Dokument                                            Giltighetstid Beslutat av                                          Kommentar/förklaring
Högskolelag  SFS 1992:1434  T.o.m. 2017:279  Riksdagen
Högskoleförordning SFS 1993:100  T.o.m. 2017:284  Riksdagen
Förordning om redovisning av studier, SFS 1993:1153  T.o.m. 2017:260  Riksdagen Speciellt kapitel 2 är direkt aktuellt för Ladoksammanhanget.

 

Konsortiesamarbetet

Dokument

Giltighetstid

Beslutat av

Kommentar/förklaring

Konsortialavtal

2015-2017

Stämman

Skrivs under av varje konsortiemedlem.

Överenskommelse med CSN

2015-2017

Styrelsens ordförande och CSN

En komplettering till det generella avtalet.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Stämman

Tjänstekatalog

Aktuell version oktober 2014

Förvaltningsstyrgruppen

Hänvisning till aktuell tjänstekatalog från bl.a. konsortialavtalet

Vision och strategi för Ladokkonsortiet

Gäller tom 2018

Stämman

En visionsformulering inleder strategidokumentet. Detta är tredje generationens strategi för konsortiet.

Stämmoprotokoll

Stämman

Styrelseprotokoll

Styrelsen

 

Den inre organisationen

Dokument                                 Giltighetstid Beslutat av  Kommentar/förklaring                
Arbets- och delegationsordning för Konsortiechef     Styrelsen  Övergripande beslut av styrelsen avser endast konsortiechef.
 Arbetsordning Ladokkonsortiets styrelse  Styrelsen
Beslut Attestordning för Ladokkonsortiet 2015  Styrelsen
 Kontinuitetsplan Ladok Senast uppdaterad 161101 Förvaltningsledning  Kontinuitetsplanen är avsedd att användas i situationer som han definierats som allvarliga eller som kan riskera leda till allvarliga störningar på verksamheten.

Hittar du inte det du söker? Kontakta webbredaktör Rebecka Guzmán.

2017-08-21 | rebecka guzman