Ladok

Nytt designsystem för smidigare arbete

2022-06-03

Sedan ett halvår tillbaka arbetar en grupp av utvecklare och användbarhetsexperter på konsortiet med att ta fram ett designsystem för Ladok för personal. En av dessa personer är användbarhetsexperten Kristina Nordström Janssen som svarar så här på frågan om varför vi arbetar med designsystemet på Ladok:
”Ladok är ett stort system som under de år det har varit igång har vidareutvecklats och utvidgats. För att underlätta fortsatt utveckling av systemets gränssnitt och för att göra det lättare att bygga ett system där man som användare upplever att det ser och fungerar lika i olika delar av systemet har vi nu börjat införa ett nytt designsystem där vi använder färdiga komponenter från ett designramverk”.

Utifrån användarens perspektiv

Designsystemsarbetet är stort och förändringarna kommer därför att införas under en längre period. I takt med att förändringarna införs kommer användarna att märka att systemet delvis kommer att se lite annorlunda ut än tidigare – ett arbete som redan har påbörjats. Förändringarna har stegvis förts in sedan början av våren och kan till exempel ses i vyn för att söka aktivitetstillfällen. Kristina Nordström Janssen berättar:
”Vårt fokus är att man som användare inte ska känna av någon större skillnad, men man kan märka av detta arbete genom att vissa detaljer skiljer sig från sida till sida, till exempel färger, utseende på knappar, ikoner och mindre justeringar av placering av knappar och så vidare. Slutmålet är att man som användare ska uppleva att det blir ett enhetligare system det vill säga att det ser ut och fungerar så lika som möjligt i hela systemet”.

Snabbare och säkrare utveckling

En annan tanke bakom att införa ett designsystem är att det ska kunna spara tid när ny funktionalitet ska tas fram, eftersom varje komponent då inte behöver kravställas och utformas i detalj varje gång. Ett designsystem minskar också risken för missförstånd mellan användare, kravställare och utvecklare eftersom alla kan hänvisa till designsystemet för terminologi och generella designelement. Med gemensamma designkomponenter går det också lättare och snabbare att utveckla Ladoks gränssnitt.

Magnus Mörck, strategisk produktägare för Ladok, välkomnar införandet av ett designsystem och säger att ”Med ett designsystem ökar vi igenkänningen och användbarheten för våra användare, samtidigt som vi frigör tid i vårt utvecklingsarbete som vi kan använda för att bli ännu bättre på att undersöka och förstå våra användares behov.”