Ladok

Uppgradering 8 december – Version 1.80

Nyheter rörande Ladok för studenter

  • Nu visas studieval och anmälan för studenter direkt när strukturen för kusrpaketeringstillfället publiceras. Studenten ser vilket val eller anmälan som kommer behöva göras och när val- eller anmälningsperioden öppnar.

Nyheter rörande sökning av kurspaketeringar 

  • När man söker efter kurspaketeringstillfällen i huvudmenyvalet ”Studiedokumentation” så visas nu bara tillfällen i status ”Komplett”. Alltså endast tillfällen där studenter kan ha ett förväntat deltagande.

Nyheter rörande examen

  • De PDF:er som kan hämtas för en utfärdad examen har tillgänglighetsanpassats. Skillnaden som framförallt märks är att filnamn och dokumenttitel (den titel PDF:en har då man öppnar den i visningsprogram för PDF:er) har förtydligats. Nu framgår bevisbenämning, dokumenttyp och studentens namn.
    • Exempel på dokumenttitel och filnamn för bevis: Civilekonomexamen bevis Sven Svensson.
    • Exempel på dokumenttitel och filnamn för bevis för sammanfogade dokument: Civilekonomexamen Sven Svensson.
  • Nu visas fotnoterna på samma sätt i bevisdokumentet oavsett om tillgodoräkandemål av typen ”Annan specifikation” har utbildningstyp eller ej.
  • I ett bevisärendes kurslista går det nu även att markera ett resultat genom att klicka på utbildningskoden, alltså inte enbart radens checkbox.
  • Om moduler lagts till i ett bevisärendes kurslista kan de nu tas bort genom att klicka på en papperskorgsikon (istället för en dropdown som det var tidigare).

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-12-03 | Webmaster