Ladok

Uppgradering 5 och 19 januari – Version 1.82 och 1.83

Utskicket avser både version 1.82 (släpptes 5 januari) samt version 1.83 (släpps 19 januari).

 

Nyheter rörande studiedeltagande

  • Funktionen för att registrera flera studenter utifrån period är nu även åtkomlig under Studiedokumentation -> Hantera flera. Tillvägagånssättet har även förändras något, se lathund sida 3. Tills vidare går det fortfarande att hitta funktionen på sin ursprungliga plats (i fliken ”Deltagare” för en kurs).

Nyheter rörande Ladok för studenter

  • För studenter som har ett kommande studieval eller anmälan till kurs i Ladok kan nu se hur många dagar det är tills valperioden öppnar eller stänger, likt visning av registrering.

Nyheter rörande examen

  • Det går inte längre att klicka på knapparna ”Förhandsgranska” och ”Hantera texter” i ett bevisärende för en bevisbenämning som saknar bevismall kopplad till sig.
  • Bevisdokumentet för bevisbenämningar som innehåller kommatecken kan nu även förhandsgranskas i Chrome och Edge.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-01-17 | Webmaster