Ladok

Uppgradering 30 mars – Version 1.88

Nyheter rörande resultatrapportering

  • De sista förändringarna rörande rättande lärare har genomförts:
    • Vid klarmarkering är fältet ”Rapportörer med behörighet” tomt som standard. För att enkelt kunna lägga till sig själv som rättande lärare finns en ”Välj mig” knapp.
    • Vid klarmarkering har inmatningen av rättande lärare gjorts tydligare. Fälten för att välja rättande lärare har flyttats till höger på sidan (så att det framgår tydligare att rubriken ”Rättande lärare” gäller alla tre fält. Det finns även ett informations-i på sidan som beskriver hur rättande lärare ska läggas in.
    • Vid attestering visas nu vilka rättande lärare som har valts. Samtliga rättande lärare visas, vilket innebär att om användaren attesterar flera resultat samtidigt men olika rättande lärare har valts för de olika resultaten så visas alla rättande lärare i dialogrutan.

 

Nyheter rörande examen

  • Det är nu möjligt för studenter att ”Dela examen”. Det innebär att studenten kan dela information om sin examen digitalt via Ladok till en tredje part (t.ex. till en arbetsgivare). Studenten väljer att dela sin examen i Ladok för studenter och får då en kontrollkod som mottagaren kan använda för att kontrollera examen. Mer information finns på: https://ladok.se/delning-av-examen. Kontrollsidan kan börja användas 30 mars, och finns här: https://www.student.ladok.se/kontrollera.
  • Nu visas inte längre fotnoter för bortvalda kolumner i bevisdokumentet. Tidigare fungerade detta endast för vissa kolumner.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-03-28 | Webmaster