Ladok

Uppgradering 29 september – Version 1.75

Nyheter rörande resultat

  • Medarbetare kan nu aviseras när det finns studenter klara för att få resultat på hel kurs inrapporterat. Inställning gällande avisering görs när rapporteringsrättighet läggs in eller ändras för respektive kurs och medarbetare.

Nyheter rörande ärenden

  • Om det finns bilagor tillagda i ett ärende visas det en indikator för det i den expanderbara raden för bilagor. Gäller både tillgodoräknande- och bevisärende.

Nyheter rörande bevis och intyg

  • En vattenstämpel (med ordet ”TESTMILJÖ”) skrivs ut på alla bevis och intyg som skapas i någon testmiljö av Ladok.

Nyheter rörande examen

  • Det går att välja vilka tabellkolumner som visas i bevisärendets kurslista via knappen ”Anpassa kolumner”.
  • Status i bevisärenden ändras från ”Tilldelad” till ”Behandlas” vid fler händelser, t.ex. vid förhandsgranskning av bevisdokumentet.
  • När bevisärendet kopplas till en kurspaketering visas information om det finns avbrott på kurspaketeringen (huvudsaklig eller underliggande).
  • Om en kurs från ett annat lärosäte valts till i ett bevisärende så visas nu även information om det finns ett tillgodoräknande på del av kursen.

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

  • Vid skapande och ändring av aktivitetstillfälle visas även vilken kursversion som kurstillfället går mot samt vilken betygsskala modulerna har.
  • På anonyma aktivitetstillfällen sorteras deltagarna efter anonymkod om användaren inte har behörighet att se vilken student som har vilken anonymkod. Tidigare gjordes sorteringen på studentens namn.

 

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2021-09-28 | Webmaster