Ladok

Uppgradering 25 maj – Version 1.92

Nyheter rörande ärenden

  • I vyn för att söka fram studentärenden finns en ny flik, ”Utdata”, som gör det möjligt att söka fram statistik. Det går att söka fram handläggningstid för ärenden samt antal ärenden som inkommit eller avslutats per år. Länk till lathund med mer information.

Nyheter rörande examen och andra bevis

  • Om anteckningar har gjorts för en student på antingen kurs, kurspaketering eller student (i fliken studentuppgifter) så visas det i bevisärenden. Antalet anteckningar visas i ärendet, och genom att klicka på länken visas anteckningarna.
  • Om praktik har lagts in för en student så visas det i bevisärenden. Antalet visas i ärendet, och genom att klicka på länken visas information om praktiken.
  • Om studenten redan har en examina utfärdad på något lärosäte som använder Ladok så visas det i bevisärendet. På den utfällbara sektionen ”Utfärdad examina” visas en blå ikon med antal examina, och genom att fälla ut visas ytterligare information om det.
  • Om det finns fler bevisärenden för en student så visas det i bevisärendet. På den utfällbara sektionen ”Övriga bevisärenden” visas en blå ikon med antal ärenden, och genom att fälla ut sektionen visas information och länkar till ärenden.

Nyheter rörande utbildningsinformation

  • I utbildningsinformation finns en ny sökfunktion. Här går det att söka fram alla kurs- eller kurspaketeringstillfällen på lärosätet och se information om dem. I valet ”Anpassa sökfält” går det att lägga till flera sökfält att göra sin utsökning med, och i valet ”Anpassa kolumner” går det att styra vilken information som visas för tillfällena i listan med sökresultat. Länk till lathund med mer information.

Nyheter rörande resultat

  • Nu finns återigen en anteckningsruta i dialogrutan som visas när resultat attesteras. Anteckningsrutan har funnits tidigare, men togs bort den 25 maj.

Utbildningsmaterialet har uppdateras till den senaste versionen av Ladok.

2022-05-23 | Webmaster